Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Instytucje prawa rodzinnego

Praktyczny komentarz.
Wzory pism i dokumenty

Pracę wzbogacają liczne wzory dokumentów, oświadczenia i zaświadczenia, a także wzory pism procesowych z jednoczesnym ich omówieniem.

więcej

Autorzy: Stanisław Grobel, Jakub M. Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz, Jerzy Wiktor,
Seria:  Podręczniki nieakademickie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.07.2014 r.
Kod: KAM-2450:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 13

Rozdział 1
Zagadnienia wstępne | str. 15


1.1. Człowiek a społeczeństwo | str. 16

1.2. Stosunek społeczny a stosunek prawny | str. 17

1.3. Stosunek rodzinny a stosunek rodzinno-prawny | str. 19

1.4. Rodzaje stosunków rodzinno-prawnych | str. 20

1.5. Pojęcie rodziny na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego | str. 22

1.6. Stosunek rodzinno-prawny a rodzina | str. 24

1.7. Stosunek pokrewieństwa i powinowactwa | str. 25

1.8. Stan cywilny | str. 27

1.8.1. Akta stanu cywilnego | str. 28

1.8.2. Moc dowodowa akt stanu cywilnego | str. 30

1.8.3. Sporządzanie akt stanu cywilnego | str. 30

1.8.4. Transkrypcja zagranicznych akt stanu cywilnego | str. 33

1.9. Wzory pism i dokumentów | str. 35

Rozdział 2
Zawarcie małżeństwa | str. 48


2.1. Zagadnienia wstępne | str. 49

2.2. Dwie formy zawarcia małżeństwa | str. 50

2.3. Zawarcie małżeństwa jako specyficzna czynność prawna | str. 52

2.4. Przesłanki istnienia małżeństwa | str. 54

2.5. Przesłanki formalno-porządkowe zawarcia małżeństwa wspólne dla formy cywilnej i wyznaniowej | str. 58

2.6. Przesłanki formalno-porządkowe zawarcia małżeństwa odmienne dla formy cywilnej i wyznaniowej | str. 60

2.7. Przeszkody małżeńskie | str. 63

2.8. Wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński | str. 66

2.9. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | str. 70

2.10. Uznanie małżeństw zawartych poza granicami kraju | str. 71

2.11. Wzory pism i dokumentów | str. 74

2.12. Wybrane orzecznictwo | str. 81

Rozdział 3
Prawa i obowiązki małżonków | str. 87


3.1. Zagadnienia wstępne | str. 87

3.2. Nazwisko małżonków | str. 89

3.3. Obowiązek zaspokajania materialnych potrzeb rodziny | str. 90

3.4. Uprawnienie do reprezentacji małżonka | str. 91

3.5. Solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte na zwykłe potrzeby rodziny | str. 92

3.6. Wybrane orzecznictwo | str. 95

Rozdział 4
Małżeńskie ustroje majątkowe | str. 98


4.1. Zagadnienia wstępne | str. 100

4.2. Ustrój wspólności ustawowej | str. 103

4.2.1. Skład majątku wspólnego | str. 107

4.2.2. Skład majątku osobistego | str. 107

4.2.3. Zarząd majątkiem wspólnym | str. 112

4.2.4. Odpowiedzialność małżonków majątkiem wspólnym za zobowiązania | str. 116

4.2.5. Status prawny małżonka wyrażającego zgodę na zobowiązanie na podstawie art. 41 k.r.o. | str. 119

4.2.6. Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej | str. 121

4.2.6.1. Ustanie wspólności w wyniku śmierci jednego z małżonków | str. 124

4.2.6.2. Uprawnienia małżonka do środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym | str. 127

4.3. Małżeńskie umowy majątkowe | str. 132

4.4. Ustrój przymusowy | str. 139

4.5. Wybrane orzecznictwo | str. 140

Rozdział 5
Ustanie małżeństwa | str. 145


5.1. Zagadnienia wstępne | str. 146

5.2. Rozwód | str. 146

5.2.1. Rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym | str. 147

5.2.2. Pozew o rozwód | str. 153

5.3. Unieważnienie małżeństwa | str. 157

5.4. Ustalenie nieistnienia małżeństwa | str. 160

5.5. Wybrane orzecznictwo | str. 160

Rozdział 6
Pochodzenie dziecka | str. 165


6.1. Zagadnienia wstępne | str. 165

6.2. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa | str. 166

6.3. Domniemanie pochodzenia dziecka małżeńskiego oraz zaprzeczenie ojcostwa | str. 171

6.4. Uznanie dziecka i ustalenie bezskuteczności uznania dziecka | str. 174

6.5. Sądowe ustalenie ojcostwa | str. 177

6.6. Nazwisko dziecka | str. 178

6.7. Wybrane orzecznictwo | str. 181

Rozdział 7
Władza rodzicielska | str. 184


7.1. Wiadomości ogólne | str. 185

7.2. Powstanie władzy rodzicielskiej | str. 186

7.3. Czas trwania władzy rodzicielskiej | str. 187

7.4. Podmioty sprawujące władzę rodzicielską | str. 187

7.5. Treść władzy rodzicielskiej | str. 189

7.6. Wykonywanie władzy rodzicielskiej | str. 194

7.7. Ustanie władzy rodzicielskiej oraz jej modyfikacje | str. 196

7.7.1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej z powodu rozłączenia rodziców | str. 198

7.7.2. Ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 k.r.o. | str. 199

7.7.3. Ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich | str. 200

7.8. Prawa i obowiązki pomiędzy rodzicami a dzieckiem niezależne od władzy rodzicielskiej | str. 202

7.9. Wykonanie kontaktów z dzieckiem wraz z wzorami pism | str. 205

7.10. Odebranie dziecka przez kuratora wraz z wzorami pism | str. 210

7.11. Wybrane orzecznictwo | str. 212

Rozdział 8
Piecza zastępcza | str. 216


8.1. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza nad dzieckiem - uwagi ogólne | str. 218

8.2. Wspieranie pieczy rodzicielskiej | str. 218

8.3. Wiadomości ogólne o pieczy zastępczej | str. 221

8.3.1. Piecza podzielona | str. 224

8.3.2. Formy pieczy zastępczej | str. 225

8.3.3. Rodzinna piecza zastępcza | str. 226

8.3.4. Instytucjonalna piecza zastępcza | str. 230

| str.
8.5. Wybrane orzecznictwo | str. 233

Rozdział 9
Przysposobienie | str. 235


9.1. Ewolucja instytucji przysposobienia (adopcji) | str. 237

9.2. Przysposobienie w polskim porządku prawnym - informacje wprowadzające | str. 238

9.3. Przesłanki przysposobienia | str. 238

9.4. Przesłanki dotyczące przysposabianego | str. 239

9.5. Przesłanki dotyczące przysposabiających | str. 240

9.6. Przesłanki dotyczące osób trzecich | str. 241

9.7. Przysposobienie singularne oraz wspólne | str. 244

9.8. Przedmiotowe rodzaje przysposobienia | str. 247

9.8.1. Przysposobienie pełne (rozwiązywalne) | str. 248

9.8.2. Przysposobienie niepełne | str. 252

9.8.3. Przysposobienie całkowite | str. 253

9.9. Przysposobienie przez ośrodek oraz adopcja ze wskazaniem | str. 254

9.10. Przysposobienie zagraniczne | str. 255

9.11. Procedura przysposobienia | str. 258

9.11.1. Etap przed ośrodkiem adopcyjnym | str. 258

9.11.2. Etap przed sądem opiekuńczym | str. 261

9.11.3. Etap przed urzędem stanu cywilnego | str. 262

9.12. Ustanie przysposobienia | str. 274

9.13. Rozwiązanie przysposobienia | str. 275

9.14. Wybrane orzecznictwo | str. 277

Rozdział 10
Obowiązek alimentacyjny | str. 281


10.1. Zagadnienia wstępne | str. 282

10.2. Źródła stosunku alimentacyjnego | str. 283

10.3. Stosunek alimentacyjny a obowiązek alimentacyjny | str. 283

10.4. Cechy obowiązku alimentacyjnego | str. 284

10.5. Alimenty a inne źródła utrzymania | str. 287

10.6. Kolejność obowiązku alimentacyjnego | str. 287

10.7. Przesłanki i zakres roszczeń alimentacyjnych | str. 293

10.8. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych | str. 296

10.9. Nabycie świadczeń od funduszu alimentacyjnego | str. 302

10.10. Pozew o alimenty | str. 303

10.11. Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych | str. 307

10.12. Sprawa o rozwód i separację a sprawa alimentacyjna | str. 308

10.13. Wzory pism i innych dokumentów | str. 310

10.14. Wybrane orzecznictwo | str. 325

Rozdział 11
Opieka i kuratela | str. 328


11.1. Uwagi ogólne | str. 328

11.2. Opieka | str. 329

11.3. Kuratela | str. 332

11.4. Wybrane orzecznictwo | str. 333

Załącznik | str. 335

Bibliografia | str. 339


Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi syntetyczną prezentację wybranych instytucji prawa rodzinnego. Zawarte w książce rozważania teoretyczne zostały przedstawione w możliwie przejrzysty i jasny sposób, pozwalający czytelnikowi na samodzielne studiowanie i zgłębianie tematyki. Pracę wzbogacają liczne wzory dokumentów, oświadczenia i zaświadczenia, a także wzory pism procesowych z jednoczesnym ich omówieniem w formie krótkich autorskich komentarzy. W niektórych fragmentach sygnalizowane są również nowe problemy badawcze, które ukazują niezwykłą złożoność teoretycznych zagadnień prawa rodzinnego, oraz mogą stanowić impuls do samodzielnego ich analizowania.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla osób, które po raz pierwszy stykają się z materią prawa rodzinnego, jak i dla tych, które pragną swoją wiedzę usystematyzować. Będzie ona pomocna pracownikom ośrodków opieki społecznej, urzędów stanu cywilnego, sądów, kancelarii prawnych, a także aplikantom zawodów prawniczych oraz studentom prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3349-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 356
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2450:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów