Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Andrzej Korybski, Lesław Grzonka,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-2396;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Podręcznik zawiera ogólną wiedzę z zakresu państwa i prawa, obrazującą dokonane ostatnio ich zmiany i przeobrażenia wywołane przystąpieniem Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Kumuluje on wieloletnie doświadczenia dydaktyczne autorów, prowadzących wykłady, ćwiczenia i konwersatoria w ramach przedmiotów: wstęp do prawoznawstwa, podstawy wiedzy o państwie i prawie, teoria i filozofia prawa - zarówno na studiach z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i na studiach administracyjnych oraz prawniczych. Jego szczególną cechą jest mocne osadzenie treści programowych w problematyce współczesnych państw i ich ustrojów (w tym zwłaszcza państw europejskich), a także w relacjach między polskim porządkiem prawnym a porządkiem prawnym Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym. Treść wykładu jest dostosowana do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji i związanych z nimi efektów kształcenia.

Adresaci:
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do studentów różnorodnych kierunków z obszarów nauk społecznych i humanistycznych, którzy stykają się z problematyką prawno-ustrojową oraz z odpowiednimi dziedzinami i gałęziami obowiązującego prawa. Z uwagi na przystępny język oraz fundamentalny charakter przekazywanej wiedzy książka może być przydatna także dla uczniów szkół licealnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3333-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 176
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: / Historia prawa i prawo rzymskie
Kod: KAM-2396;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów