Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zdzisław Gawlik, Andrzej Kidyba (red. nauk.), Andrzej Janiak, Grzegorz Kozieł, Adam Olejniczak, Agnieszka Pyrzyńska, Tomasz Sokołowski,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15.06.2014 r. - część ogólna
z uwzględnieniem zmiany wynikającej z ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 827)

Kod: KC-komentarze  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 268,80 zł.

Opis:

W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy art. 353-534 kodeksu cywilnego dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Sformułowane zostały tam podstawowe normy prawa zobowiązań, do których należy zaliczyć zasadnicze dla prawa kontraktowego zasady: swobody umów, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, nominalizmu itd. Mają one szczególne znaczenie dla obrotu gospodarczego, wykonywania umów oraz skutków odstępstwa od prawidłowego modelu wykonania zobowiązania.

Autorzy - specjaliści prawa cywilnego - omawiają zagadnienia dotyczące m.in.:

  • zobowiązań solidarnych,
  • bezpodstawnego wzbogacenia,
  • zmiany wierzyciela lub dłużnika,
  • skutków niewykonania zobowiązań,
  • ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
W opracowaniu uwzględniono zmiany legislacyjne, jakie miały miejsce od czasu ostatniego wydania w 2010 r., w tym zmiany wprowadzone przez ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r., a także najnowsze orzecznictwo sądu najwyższego, dorobek doktryny oraz aktualną literaturę przedmiotu.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do prawników praktyków, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i aplikantów tych zawodów prawniczych. Nie brak tu również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli nauki prawa cywilnego.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm)
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne
Kod: KC-komentarze Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów