Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Aleksandra Nadolska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2014 r.
Kod: KAM-2472:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Pojęcie nadzoru i jego zakres | str. 19


1.1. Nadzór a kontrola - rys historyczny | str. 19

1.2. Zakres pojęciowy kontroli i nadzoru w teorii prawa publicznego | str. 25

1.3. Charakter i formy nadzoru mające wiążący wpływ na instytucje nadzorowane | str. 35

1.4. Cele, zasady i kryteria nadzoru | str. 40

Rozdział 2
Rodzaje nadzoru na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej | str. 51


2.1. Modele nadzoru nad rynkiem finansowym | str. 51

2.2. Nadzór sektorowy versus nadzór zintegrowany | str. 59

2.3. Konstrukcja prawna nadzoru finansowego w Unii Europejskiej | str. 64

2.4. Nadzór skonsolidowany | str. 81

2.5. Nadzór ostrożnościowy | str. 90

2.6. Nadzór nad konglomeratami finansowymi | str. 103

Rozdział 3
Europejski nadzór finansowy. Nowa architektura | str. 110


3.1. Kryzys gospodarczy jako przyczyna zmian w europejskiej architekturze nadzoru finansowego | str. 110

3.2. Raport Lamfalussy'ego i raport J. de Larosi?re'a | str. 118

3.3. Struktura Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego | str. 124

3.4. Konstrukcja Europejskiej Unii Bankowej | str. 156

Rozdział 4
Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce | str. 191


4.1. Cel nadzorowania rynków finansowych | str. 191

4.2. Ewolucja organizacyjna nadzoru | str. 197

4.3. Nadzór sektorowy | str. 205

4.4. Przyczyny integracji organów nadzoru w Polsce | str. 225

4.5. Rola banku centralnego w sprawowaniu nadzoru finansowego | str. 232

Rozdział 5
Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji publicznej | str. 245


5.1. Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego | str. 245

5.2. Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad działalnością Komisji Nadzoru Finansowego | str. 261

5.3. Niezależność Komisji Nadzoru Finansowego | str. 267

Rozdział 6
Efektywność nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego | str. 280


6.1. Efektywność (ekonomiczna) - zakres pojęciowy | str. 280

6.2. Metody badania efektywności nadzoru instytucjonalnego w fazie regulacyjnej - wybrane zagadnienia | str. 287

6.3. Wykorzystanie ekonomicznej analizy prawa | str. 296

6.4. Efektywność ekonomiczna w teorii Ronalda Coase'a | str. 303

6.5. Bezpieczeństwo ekonomiczne i stabilność finansowa jako determinanty efektywnego nadzoru | str. 307

6.6. Pomiar efektywności KNF poprzez realizowane cele | str. 319

Rozdział 7
Komisja Nadzoru Finansowego w sieci bezpieczeństwa finansowego | str. 335


7.1. Globalizacja finansowa | str. 335

7.2. Sieć bezpieczeństwa finansowego w ujęciu instytucjonalnym | str. 339

7.3. Komisja Nadzoru Finansowego jako element narodowej sieci bezpieczeństwa finansowego | str. 349

7.4. Komisja Nadzoru Finansowego jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego | str. 369

7.5. Komisja Nadzoru Finansowego jako element globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego | str. 387

Wnioski | str. 395

Akty prawne | str. 413

Orzecznictwo | str. 421

Bibliografia | str. 423


Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera wszechstronną i kompleksową analizę na poziomie krajowym, europejskim i globalnym instytucjonalnej architektury nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej.

W opracowaniu omówiono m.in.:

  • strukturę nowej instytucjonalnej architektury europejskiego nadzoru finansowego,
  • definicję efektywności nadzoru finansowego,
  • właściwości sieci bezpieczeństwa finansowego,
  • kwestię wyeksponowania stabilności finansowej jako naczelnej zasady nadzorowania rynku finansowego,
  • status prawny i trzy aspekty niezależności Komisji Nadzoru Finansowego,
  • najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu prawa rynku finansowego.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, prawników, bankowców, jak też pracowników instytucji związanych systemowo z działalnością na rynku finansowym banku centralnego, ministerstwa finansów, instytucji gwarantowania depozytów - przede wszystkim jednak pracowników organów krajowego i europejskiego nadzoru finansowego i banku centralnego. Może zainteresować również studentów prawa i finansów, którzy chcą uzupełnić wiedzę z zakresu prawa finansowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3337-5 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 456
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-2472:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów