Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD

Książka zawiera kompleksową ocenę efektywności polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle systemów krajów rozwiniętych gospodarczo.

więcej

Autorzy: Błażej Łyszczarz,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2014 r.
Kod: KAM-2444:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 9

Rozdział 1
Zdrowie jako przedmiot zainteresowania ekonomii | str. 19


1.1. Definiowanie zdrowia | str. 19

1.1.1. Nurt biomedyczny | str. 21

1.1.2. Definicja Światowej Organizacji Zdrowia | str. 22

1.1.3. Podejście funkcjonalne | str. 24

1.1.4. Klasyfikacje definicji zdrowia | str. 26

1.2. Teoria produkcji zdrowia | str. 28

1.2.1. Model popytu na zdrowie | str. 29

1.2.2. Społeczne i ekonomiczne determinanty stanu zdrowia | str. 36

1.3. Operacjonalizacja pojęcia zdrowia populacji | str. 44

1.3.1. Wskaźniki zdrowotne i ich klasyfikacja | str. 45

1.3.2. Wskaźniki demograficzne | str. 47

1.3.3. Wskaźniki epidemiologiczne | str. 49

1.3.4. Wskaźniki syntetyczne | str. 50

Rozdział 2
Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej | str. 54


2.1. Specyfika mechanizmu rynkowego w opiece zdrowotnej | str. 55

2.1.1. Struktura rynkowa sektora opieki zdrowotnej | str. 56

2.1.2. Niepewność i asymetria informacji | str. 60

2.1.3. Ograniczenia konkurencji | str. 63

2.1.4. Efekty zewnętrzne oraz dobra publiczne i społeczne | str. 65

2.2. Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania opieki zdrowotnej | str. 67

2.2.1. Sektor publiczny i prywatny w opiece zdrowotnej | str. 68

2.2.2. Finansowanie opieki zdrowotnej | str. 73

2.2.3. Organizacja dostawy świadczeń zdrowotnych | str. 83

2.3. System opieki zdrowotnej | str. 85

2.3.1. Problematyka określenia granic systemu | str. 86

2.3.2. Cele systemów opieki zdrowotnej | str. 88

2.3.3. Klasyfikacje systemów opieki zdrowotnej | str. 90

Rozdział 3
Analiza sytuacji zdrowotnej społeczeństw krajów OECD i jej determinant w latach 1993-2007 | str. 95


3.1. Stan zdrowia ludności | str. 95

3.1.1. Oczekiwane trwanie życia | str. 96

3.1.2. Umieralność niemowląt | str. 100

3.1.3. Umieralność przedwczesna | str. 102

3.2. Sytuacja społeczna i gospodarcza jako determinanty stanu zdrowia | str. 106

3.2.1. Zasoby systemów opieki zdrowotnej | str. 106

3.2.2. Pozasystemowe determinanty stanu zdrowia | str. 113

3.3. Szacowanie makroekonomicznej funkcji produkcji zdrowia z wykorzystaniem danych czasowo-przekrojowych | str. 123

3.3.1. Charakterystyka danych statystycznych | str. 125

3.3.2. Wybór zmiennych i metody estymacji | str. 128

3.3.3. Wyniki empiryczne | str. 133

Rozdział 4
Analiza efektywności systemów opieki zdrowotnej krajów OECD w latach 2003-2007 | str. 143


4.1. Szacowanie efektywności systemów opieki zdrowotnej | str. 143

4.1.1. Efektywność wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej | str. 146

4.1.2. Wpływ czynników pozasystemowych na efektywność | str. 153

4.1.3. Efektywność systemów opieki zdrowotnej skorygowana o wpływ czynników pozasystemowych | str. 157

4.2. Zróżnicowanie rozwiązań instytucjonalnych w systemach opieki zdrowotnej w krajach OECD | str. 165

4.2.1. Znaczenie sektora publicznego i prywatnego w opiece zdrowotnej w krajach OECD | str. 165

4.2.2. Finansowanie opieki zdrowotnej w krajach OECD | str. 174

4.2.3. Organizacja dostawy świadczeń zdrowotnych w krajach OECD | str. 182

4.3. Analiza współzależności między czynnikami instytucjonalnymi a efektywnością systemów opieki zdrowotnej | str. 185

Zakończenie | str. 201

Bibliografia | str. 205

Aneks statystyczny | str. 223

Spis tabel i wykresów | str. 263


Ukryj

Opis:

Książka stanowi unikalne na polskim rynku wydawniczym ujęcie problematyki efektywności funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej na świecie. Zawiera kompleksową ocenę efektywności polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle systemów krajów rozwiniętych gospodarczo. Przedstawiona analiza pokazuje, dlaczego Polacy na zdrowie wydają mniej niż nie tylko kraje zachodnie, ale także kraje o podobnym poziomie rozwoju i dlaczego nasza opieka zdrowotna jest jedną z najmniej efektywnych w rozwiniętym świecie.

W opracowaniu zaprezentowano:

  • nowoczesne metody szacowania efektywności systemów opieki zdrowotnej,
  • wnioski dotyczące oceny efektywności rozwiązań funkcjonujących w polskim systemie opieki zdrowotnej,
  • przykłady rozwiązań w opiece zdrowotnej stymulujących efektywność,
  • porównanie opieki zdrowotnej w różnych krajach w kontekście stanu zdrowia i zasobów opieki zdrowotnej,
  • kompleksowe i zwięzłe ujęcie problematyki ekonomiki zdrowia.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do osób zajmujących się ekonomicznymi i zarządczymi aspektami opieki zdrowotnej, ekonomistów badających problematykę ochrony zdrowia, a także naukowców i praktyków zajmujących się zdrowiem publicznym i promocją zdrowia. Przydatne informacje znajdą w niej również kadry administracyjne i urzędnicze zajmujące się zdrowiem i jego ochroną oraz studenci zainteresowani problematyką ekonomiki zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3303-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 268
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: KAM-2444:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów