Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Wdrażanie programu mentoringu w organizacji - etapy, dobór par mentor-podopieczny, zadania działu HR, rola przełożonego, "kwartet mentoringu".

więcej

Autorzy: Małgorzata Sidor-Rządkowska (red. nauk.),
Seria:  Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0894:W01D03  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

O autorach | str. 11

Część I. Pojęcie i istota mentoringu | str. 15

Małgorzata Sidor-Rządkowska


Przegląd współczesnych definicji mentoringu | str. 17

Rodzaje i formy mentoringu | str. 19

Mentoring a coaching | str. 22

Zadania i kompetencje mentora | str. 24

Wybrane aspekty pracy mentora | str. 29

Zawieranie kontraktu | str. 29

Udzielanie rad | str. 30

Wykorzystanie modelu GROW | str. 31

Etyka mentoringu. Siedem zasad mentora | str. 33

Wdrażanie programu mentoringu w organizacji | str. 34

Korzyści dla organizacji | str. 35

Korzyści dla podopiecznych | str. 37

Korzyści dla mentorów | str. 38

Obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji | str. 39

Zagadnienia, które trzeba rozważyć przed wdrożeniem programu | str. 41

Etapy wdrożenia programu | str. 43

Dobór par mentor-podopieczny | str. 44

Zadania działu HR | str. 47

Rola bezpośredniego przełożonego. Kwartet mentoringu | str. 48

Rozmowa z Joanną Malinowską-Parzydło, założycielką i prezeską Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu | str. 51

Część II. Programy mentoringowe - studia przypadków | str. 57

Mentoring w firmie Nestlé | str. 59

Beata Burlińska-Marczuk


Podstawowe założenia i cele programu | str. 59

Komunikacja projektu | str. 61

Szkolenie i wsparcie uczestników programu | str. 62

Dobór kandydatów na podopiecznych | str. 63

Dobór kandydatów na mentorów | str. 64

"Kojarzenie par | str. 65

Pierwsze spotkanie | str. 68

Działania po zakończeniu programu | str. 69

Czynniki sukcesu | str. 70

Pojawiające się trudności i sposoby ich przezwyciężania | str. 70

Mentoring w firmie DHL Express | str. 73

Maja Chabińska-Rossakowska


Początki mentoringu w DHL Express | str. 73

Mentoring patronacki versus mentoring rozwojowy | str. 74

Profil mentora | str. 75

Kontrakt - oczekiwania i zobowiązania mentorów i uczestników | str. 76

Odpowiedzialność za zmianę | str. 77

Indywidualny plan rozwoju - podstawowe narzędzie w procesie mentoringu | str. 77

Skuteczność programu | str. 78

Mentoring w organizacji dziś | str. 81

Podsumowanie | str. 81

Mentoring w banku Citi Handlowy | str. 83

Grzegorz Skibiński


Dobre standardy mentoringu powstają latami | str. 83

Wsparcie procesu wdrożenia nowego pracownika | str. 83

Usystematyzowany proces mentoringowy | str. 85

Intermentoring pokoleniowy w organizacji | str. 91

Bożena Boruta-Gojny, Katarzyna Popiołek


Znaczenie międzypokoleniowego transferu wiedzy | str. 91

Idea i źródła powstania intermentoringu | str. 92

Droga od pomysłu do realizacji intermentoringu | str. 93

Portret pokoleń w świetle przeprowadzonych badań | str. 97

Przebieg intermentoringu pokoleniowego | str. 98

Przygotowanie organizacji do intermentoringu | str. 101

Podsumowanie efektów wdrożenia intermentoringu międzypokoleniowego | str. 103

Mentoring jako element systemu zarządzania wiedzą w administracji publicznej | str. 107

Kamil Mroczka


Mentoring a zarządzanie wiedzą | str. 107

Mentoring w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej | str. 110

Mentoring w jednostkach administracji samorządowej - projekt "Samokształcenie w Urzędzie m. st. Warszawy" | str. 114

Podsumowanie | str. 118

Program mentoringowy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej | str. 121

Anna Jaroń


Rola Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w kształceniu przyszłych urzędników państwowych | str. 121

Mentoring w procesie kształcenia zawodowego urzędników służby cywilnej | str. 122

Program "Mentor" w Krajowej Szkole Administracji Publicznej | str. 125

Program mentoringowy Vital Voices Poland | str. 135

Agnieszka Bilińska


Działalność Vital Voices Poland | str. 135

Dlaczego mentoring? Definicja i sposoby rozumienia mentoringu | str. 136

Mentoring a przywództwo | str. 138

Kluczowe czynniki sukcesu programów mentoringowych | str. 140

Przyczyny nieefektywnych relacji mentoringowych | str. 141

Rodzaje mentoringu stosowane w Vital Voices Poland | str. 141

Mentorki Vital Voices Poland | str. 142

Podopieczne w programie Vital Voices Poland | str. 144

Global Mentoring Walk | str. 145

Dobór par mentoringowych | str. 145

Pozytywne skutki mentoringu | str. 146

"Jestem szefową". Mentoring w ramach programu dla dziewcząt z potencjałem przywódczym | str. 149

Małgorzata Perkowska


"Jestem szefową" - konkurs dla młodych liderek | str. 149

Program mentoringowy dla finalistek konkursu "Jestem szefową"

przygotowany przez Vital Voices - szanse i wyzwania | str. 152

Quo vadis szefowo? | str. 159

Mentoring akademicki - doświadczenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie | str. 161

Martyna Wronka


Inspiracje programu | str. 161

Przygotowanie mentorów | str. 162

Wchodzenie w nową rolę | str. 163

Narzędzia i dokumenty programu | str. 164

Wybór mentora | str. 167

Forma spotkań mentoringowych | str. 167

Przebieg spotkań mentoringowych | str. 168

Uwagi końcowe | str. 170

Mentoring i tutoring - doświadczenia Collegium Wratislaviense | str. 173

Piotr Czekierda, Bartosz Fingas


Podstawy działalności Collegium Wratislaviense | str. 173

Mentoring a tutoring - podobieństwa i różnice | str. 174

Programy realizowane przez Collegium Wratislaviense | str. 178

Podsumowanie | str. 184

Program Starszy Brat Starsza Siostra jako przykład mentoringu społecznego | str. 185

Agata Butarewicz


Podstawowe założenia programu | str. 185

Realizacja programu Starszy Brat Starsza Siostra w Białymstoku | str. 190

Program z perspektywy mentora i koordynatora | str. 192

Uwagi końcowe | str. 195

Bibliografia | str. 197

Ukryj

Opis:

Znana od wieków, niezastąpiona relacja mistrz-uczeń coraz częściej wykorzystywana jest we współczesnych organizacjach, przybierając postać ustrukturyzowanych programów mentoringowych. Profesjonalne podejście do mentoringu omawia szeroko w pierwszej części książki Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka i autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, podejmując takie tematy jak:

  • współczesne definicje, rodzaje i formy mentoringu,
  • różnice między mentoringiem a coachingiem, etyka mentoringu,
  • zadania i kompetencje mentora oraz najważniejsze aspekty jego pracy,
  • wdrażanie programu mentoringu w organizacji - etapy, dobór par mentor-podopieczny, zadania działu HR, rola przełożonego, "kwartet mentoringu",
  • korzyści z programów mentoringowych dla podopiecznych, mentorów i organizacji.
Wszystkie te zagadnienia są następnie rozwinięte w ciekawych i inspirujących studiach przypadków, których autorami są specjaliści biorący udział w przygotowaniu, wdrażaniu i przeprowadzaniu efektywnych programów mentoringu, mentoringu akademickiego i tutoringu - w firmach biznesowych, instytucjach administracji publicznej, na wyższych uczelniach, a także programów mentoringu społecznego. Szczegółowe charakterystyki tych procesów i związanych z nimi doświadczeń dostarczą wartościowej wiedzy zarówno pracownikom organizacji wdrażających programy mentoringowe, jak i wszystkim zainteresowanym tą formą wspierania jednostek i zespołów.

"Książka została napisana z dużym eksperckim znawstwem analizowanej problematyki, a dobór prezentowanych treści umożliwia zainteresowanym czytelnikom zdobycie bogatej wiedzy na temat mentoringu".
prof. dr hab. Ewa Syrek


"Z pewnością można liczyć na duże zainteresowanie czytelników tą pozycją. Książka została napisana przystępnym językiem, a poruszane w niej zagadnienia będą przydatne zarówno teoretykom, jak i praktykom. Sprawdziła się tu również formuła połączenia syntetycznego wprowadzenia teoretycznego ze studiami przypadków".
dr hab. Czesław Szmidt, prof. Akademii Leona Koźmińskiego


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3256-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 204
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0894:W01D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów