Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły

W publikacji zaprezentowano szereg cennych wskazówek i konkretnych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału szkoły.

więcej

Autorzy: Regina Lenart,
Seria:  Inspiracje Edukacyjne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.05.2014 r.
Kod: KAM-2453;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 60,00 zł.

Spis treści: 

Wstęp | str. 9

Rozdział I
Wiedza w tworzeniu konkurencyjności | str. 13


1. Istota wiedzy w ujęciu nauk o zarządzaniu | str. 14

1.1. Pojęcie wiedzy | str. 14

1.2. Cechy wiedzy | str. 18

1.3. Typologia wiedzy | str. 19

1.4. Źródła wiedzy | str. 22

2. Znaczenie wiedzy i uczenia się w zarządzaniu | str. 24

2.1. Strategie wiedzy | str. 24

2.2. Strategie zarządzania wiedzą | str. 26

2.3. Organizacyjne uczenie się | str. 30

3. Wiedza i procesy uczenia się szkoły | str. 33

3.1. Zarządzanie wiedzą w szkole | str. 33

3.2. Szkoła jako organizacja ucząca się | str. 35

3.3. Kształtowanie konkurencyjności szkoły | str. 40

Podsumowanie | str. 44

Rozdział II
Zdolność absorpcyjna | str. 45


1. Istota zdolności absorpcyjnej | str. 45

1.1. Pojęcie zdolności absorpcyjnej | str. 45

1.2. Stan badań nad zdolnością absorpcyjną | str. 50

2. Procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 59

2.1. Identyfikowanie nowej wiedzy | str. 62

2.2. Asymilacja nowej wiedzy | str. 65

2.3. Internalizowanie nowej wiedzy | str. 67

2.4. Eksploatowanie nowej wiedzy | str. 70

3. Czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 73

3.1. Czynniki wewnętrzne zdolności absorpcyjnej | str. 74

3.2. Czynniki zewnętrzne zdolności absorpcyjnej | str. 77

4. Modele zdolności absorpcyjnej | str. 79

4.1. Model analityczny | str. 79

4.2. Model procesowy | str. 82

5. Problemy pomiaru zdolności absorpcyjnej | str. 84

5.1. Pomiar procesów składowych zdolności absorpcyjnej | str. 84

5.2. Pomiar czynników zdolności absorpcyjnej | str. 87

Podsumowanie | str. 89

Rozdział III
Uwarunkowania kształtowania zdolności absorpcyjnej w świetle badań empirycznych | str. 91


1. Metodyka badań | str. 91

1.1. Cele badań | str. 91

1.2. Przebieg badań | str. 92

1.3. Charakterystyka próby badawczej | str. 103

1.4. Model badawczy | str. 109

1.5. Operacjonalizacja zmiennych | str. 111

2. Wyniki badań empirycznych | str. 113

2.1. Czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 113

2.1.1. Badanie jakościowe: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 113

2.1.2. Badanie ilościowe: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 117

2.1.3. Statystyka opisowa: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 118

2.1.4. Statystyka opisowa: wiedza bazowa | str. 119

2.1.5. Statystyka opisowa: umiejętności pracowników | str. 121

2.1.6. Statystyka opisowa: interakcje z otoczeniem | str. 124

2.1.7. Statystyka opisowa: projekty edukacyjne | str. 125

2.1.8. Statystyka opisowa: czynniki zdolności absorpcyjnej - podsumowanie | str. 127

2.1.9. Wariancje: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 128

2.1.10. Analiza czynnikowa: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 130

2.1.11. Konfirmacyjna analiza czynnikowa: czynniki zdolności absorpcyjnej | str. 138

2.2. Procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 143

2.2.1. Badanie jakościowe: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 143

2.2.2. Badanie ilościowe: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 146

2.2.3. Statystyka opisowa: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 146

2.2.4. Statystyka opisowa: identyfikowanie nowej wiedzy | str. 147

2.2.5. Statystyka opisowa: asymilowanie nowej wiedzy | str. 149

2.2.6. Statystyka opisowa: internalizowanie nowej wiedzy | str. 151

2.2.7. Statystyka opisowa: wykorzystanie nowej wiedzy | str. 153

2.2.8. Statystyka opisowa: procesy składowe zdolności absorpcyjnej - podsumowanie | str. 155

2.2.9. Wariancje: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 156

2.2.10. Analiza czynnikowa: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 157

2.2.11. Konfirmacyjna analiza czynnikowa: procesy składowe zdolności absorpcyjnej | str. 165

2.3. Wpływ czynników na zdolność absorpcyjną | str. 170

Podsumowanie | str. 180

Rozdział IV
Doskonalenie zdolności absorpcyjnej w szkolnictwie | str. 182


1. Wiedza bazowa | str. 183

2. Umiejętności pracowników | str. 184

3. Projekty edukacyjne | str. 186

4. Interakcje z otoczeniem | str. 187

Podsumowanie | str. 189

Zakończenie | str. 191

Bibliografia | str. 195

Spis tabel | str. 205

Spis schematów | str. 209

Spis wykresów | str. 211

Załączniki | str. 213


Ukryj

Opis:

W książce szeroko omówiono zagadnienia kształtowania i doskonalenia potencjału absorpcyjnego placówek szkolnych, a więc zdolności do identyfikowania, przyjmowania oraz wykorzystywania wiedzy w zarządzaniu szkołą. Właściwe wykorzystanie zasobów wiedzy pomaga formułować cele rozwojowe szkoły i kontrolować ich realizację na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oświatowym. W publikacji zaprezentowano szereg cennych wskazówek i konkretnych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału szkoły. Omówiono w niej także m.in. takie zagadnienia jak:

  • znaczenie wiedzy oraz jej właściwego wykorzystania w zarządzaniu szkołą,
  • określenie potencjału absorpcyjnego placówki szkolnej,
  • działania ukierunkowane na doskonalenie wykorzystania potencjału wiedzy.
Adresaci:
Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących, pracowników nadzoru pedagogicznego, a także studentów studiów pedagogicznych i ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Przydatne informacje znajdą w niej również osoby zainteresowane problematyką systemu oświaty w Polsce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3314-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 252
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Psychologia i rozwój
Kod: KAM-2453;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów