Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Adam Nita,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2014 r.
Kod: KAM-2489:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Metody kształtowania stosunków prawnych - założenia teoretyczne | str. 19


1.1. Pojęcie stosunku prawnego - stosunek prawny a norma prawna | str. 19

1.2. Teoretyczne koncepcje relacji zachodzących pomiędzy naturalnymi stosunkami społecznymi i stosunkami prawnymi | str. 25

1.3. Wertykalne oraz horyzontalne metody kształtowania prawa | str. 30

1.4. Typy stosunków prawnych i ich wyróżniki | str. 36

Rozdział 2
Granice horyzontalnej determinacji powinności podatkowych | str. 41


2.1. Zasady kształtowania stosunków podatkowoprawnych | str. 41

2.1.1. Pojęcie stosunku podatkowoprawnego | str. 41

2.1.2. Wpływ podatkowego stanu faktycznego na zaistnienie stosunku podatkowoprawnego | str. 44

2.2. Kryteria sprawiedliwego obciążenia podatkowego | str. 51

2.2.1. Ekonomiczne determinanty stosunków podatkowoprawnych | str. 51

2.2.2. Ewolucja wyróżników sprawiedliwego opodatkowania | str. 56

2.2.3. Współczesne podstawy sprawiedliwego obciążenia podatkowego | str. 62

2.3. Uwarunkowania horyzontalnego kształtowania stosunków podatkowoprawnych | str. 69

2.3.1. Geneza konsensualnych form działania w prawie publicznym | str. 69

2.3.2. Formy komunikacyjnej determinacji stosunków prawnych w prawie administracyjnym | str. 74

2.3.3. Przejawy kształtowania treści powinności podatkowych w oparciu o element porozumienia | str. 81

Rozdział 3
Przedwymiarowe ustalenia oddziałujące na treść zobowiązania podatkowego | str. 91


3.1. Konsensualne kształtowanie powinności podatkowej w wyniku wyboru opcji podatkowej | str. 91

3.1.1. Miejsce opcji podatkowych (wyborów podatkowych) wśród sposobów horyzontalnej determinacji stosunku podatkowoprawnego | str. 91

3.1.2. Charakterystyka opcji podatkowych | str. 92

3.1.2.1. Wyznaczniki wyboru podatkowego | str. 92

3.1.2.2. Rodzaje wyborów podatkowych i ich specyfika | str. 96

3.1.2.3. Konsekwencje dokonania wyboru podatkowego | str. 102

3.1.2.4. Relacja wyboru podatkowego do zwolnienia i ulgi podatkowej | str. 109

3.2. Porozumienia co do treści podatkowego stanu faktycznego i prawa | str. 117

3.2.1. Istota przedwymiarowych porozumień podatkowych | str. 117

3.2.2. Przedwymiarowe porozumienia podatkowe jako narzędzie wspierania planowania podatkowego | str. 118

3.2.2.1. Pojęcie i rodzaje planowania podatkowego | str. 118

3.2.2.2. Przejawy planowania podatkowego dokonywanego przed realizacją podatkowego stanu faktycznego | str. 120

3.2.2.3. Granice unikania opodatkowania jako instrumentu planowania podatkowego | str. 126

3.2.2.4. Oddziaływanie przedwymiarowych porozumień podatkowych na planowanie podatkowe podatnika | str. 136

Rozdział 4
Współdziałanie stron stosunku podatkowoprawnego w procesie wymiaru podatku | str. 146


4.1. Płaszczyzny wymiarowych porozumień podatkowych | str. 146

4.1.1. Wzmocniona współpraca stron stosunku podatkowoprawnego | str. 146

4.1.2. Problem dopuszczalności kształtowania wysokości zobowiązania podatkowego w wyniku dwustronnych ustaleń | str. 148

4.2. Przesłanki udziału podatnika w procesie wymiaru podatku | str. 154

4.2.1. Deklaracja podatkowa jako instrument komunikatywnego kształtowania wysokości zobowiązania podatkowego | str. 154

4.2.2. Porozumienia wymiarowe inspirowane przez ustawodawcę | str. 157

4.3. Wymuszona współpraca w procesie wymiaru podatku | str. 165

4.3.1. Przejawy wymuszonej współpracy | str. 165

4.3.2. Prawne motywy wymuszonej współpracy | str. 166

4.3.3. Ocena legalności skłaniania podatnika do współdziałania w procesie wymiaru podatku | str. 173

Rozdział 5
Powymiarowe porozumienia dłużnika i wierzyciela podatkowego | str. 186


5.1. Motywy powymiarowych przekształceń stosunku podatkowoprawnego | str. 186

5.2. Porozumienia poprzedzające uznaniowe decyzje podatkowe | str. 189

5.2.1. Istota uznaniowych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych | str. 189

5.2.2. Porozumienia dotyczące kierunkowych dyrektyw wyboru konsekwencji | str. 194

5.2.3. Dialog w zakresie rozstrzygnięcia w sprawie rozstrzyganej decyzją uznaniową | str. 197

5.3. Porozumienia związane z efektywnym wygaśnięciem zobowiązania podatkowego | str. 204

5.3.1. Komunikowanie się w procesie przenoszenia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległy podatek | str. 204

5.3.2. Inne porozumienia dotyczące efektywnego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego | str. 210

Zakończenie | str. 215

Bibliografia | str. 221


Ukryj

Opis:

Publikacja dotyczy problematyki porozumień w prawie podatkowym. Jej przedmiotem jest poszukiwanie przejawów oddziaływania na kształt i istnienie powinności podatkowej w oparciu o dialog oraz porozumienie pomiędzy podmiotem uprawnionym z tytułu podatku i podmiotem z tego tytułu obowiązanym.

W monografii omówiono kwestie porozumień przedwymiarowych, współdziałania stron stosunku podatkowoprawnego w procesie wymiaru podatku, a także powymiarowych porozumień dłużnika i wierzyciela podatkowego. W opracowaniu uwzględniono polskie i zagraniczne źródła bibliograficzne oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i sędziów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3369-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 232
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-2489:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów