Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz

Polskie regulacje prawne dotyczące ofiar przestępstw nie są w pełni zgodne z wymogami dyrektywy. Prezentowany komentarz ma być wskazówką, w jaki sposób należy je zmienić, aby tę zgodność osiągnąć.

więcej

Autorzy: Ewa Bieńkowska, Katarzyna Dudka, Cezary Kulesza, Lidia Mazowiecka, Piotr Starzyński, Wojciech Zalewski, Eleonora Zielińska,
Seria:  Prokurator Ofiarom Przestępstw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.06.2014 r.
Kod: KAM-2491;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 82,80 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,52 zł. ( Oszczędzasz: 8,28 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Zagadnienia wstępne | str. 13

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW | str. 23


Preambuła | str. 23

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 95

Rozdział 2. Udzielanie informacji i wsparcia | str. 111

Rozdział 3. Udział w postępowaniu karnym | str. 130

Rozdział 4. Ochrona ofiar oraz uznanie ofiar o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony | str. 229

Rozdział 5. Przepisy różne | str. 270

Rozdział 6. Przepisy końcowe | str. 274

Literatura | str. 279

Ukryj

Opis:

Przedstawiamy komentarz do najważniejszego dokumentu unijnego wyznaczającego minimalne standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw w obrębie Unii Europejskiej, jakim jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW. Państwa członkowskie, w tym Polska, są zobowiązane wprowadzić dyrektywę do swojego wewnętrznego systemu prawnego w terminie do dnia 16 listopada 2015 r.

Polskie regulacje prawne dotyczące ofiar przestępstw nie są w pełni zgodne z wymogami dyrektywy. Prezentowany komentarz ma być wskazówką, w jaki sposób należy je zmienić, aby tę zgodność osiągnąć.

Właściwe unormowanie uprawnień oraz umożliwienie ofiarom przestępstw korzystania z tych uprawnień w praktyce - jak wielokrotnie podkreślono w dyrektywie - ma służyć łagodzeniu bezpośrednich skutków przestępstwa, ale przede wszystkim przeciwdziałać pojawieniu się dalszych, pośrednich jego następstw, które wynikają z niewłaściwego traktowania ofiar i lekceważenia ich potrzeb (wiktymizacja wtórna). Ma też zapobiegać aktom zastraszania i zemsty ze strony sprawców oraz osób z ich otoczenia społecznego przybierających często postać zachowań przestępczych.

Komentarz opracowali specjaliści - członkowie Zespołu Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3368-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 292
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2491;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów