Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz

Przepisy omawianej ustawy zostały poddane szczegółowej wykładni z uwzględnieniem dorobku doktryny, orzecznictwa, aktów prawa międzynarodowego i przepisów wykonawczych.

więcej

Autorzy: Joanna Haberko, Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.05.2014 r.
Kod: KAM-2337;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 108,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 98,01 zł. ( Oszczędzasz: 10,89 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 13

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów | str. 17


Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 19

Rozdział 2
Pobieranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich | str. 62

Rozdział 3
Pobieranie komórek, tkanek lub narządówod żywych dawców | str. 115

Rozdział 4
Szczególne rodzaje pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów | str. 218

Rozdział 5
Dawstwo komórek, tkanek i narządów lub ich części | str. 225

Rozdział 6
Banki tkanek i komórek | str. 237

Rozdział 7
Postępowanie z komórkami, tkankami oraz narządami | str. 269

Rozdział 7a
Znakowanie, monitorowanie oraz kryteria bezpieczeństwa i jakości komórek, tkanek i narządów | str. 293

Rozdział 8
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant", Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek i Krajowa Rada Transplantacyjna | str. 303

Rozdział 9
Nadzór | str. 329

Rozdział 10
Przepisy karne | str. 334

Rozdział 11
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 343

Rozdział 12
Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe | str. 351

Literatura | str. 361

Ukryj

Opis:

Komentarz prezentuje zagadnienia szeroko rozumianej medycyny transplantacyjnej w kontekście problemów prawnych i wątpliwości wiążących się z praktycznym stosowaniem ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. W książce omówiono m.in. kwestie odnoszące się do:

  • procedur pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów od żywych i zmarłych dawców;
  • pozyskiwania zgody i ustalania braku sprzeciwu w wymienionych procedurach;
  • funkcjonowania banków tkanek i komórek;
  • znakowania, monitorowania oraz bezpieczeństwa i jakości komórek, tkanek i narządów.
Przepisy omawianej ustawy zostały poddane szczegółowej wykładni z uwzględnieniem dorobku doktryny, orzecznictwa, aktów prawa międzynarodowego i przepisów wykonawczych. Publikacja ukazuje stan de lege lata i zawiera liczne postulaty de lege ferenda.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest w szczególności dla pracowników jednostek ochrony zdrowia, w których dokonywane są pobrania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów: lekarzy, pielęgniarek i koordynatorów pobrań. Będzie pomocny także pracownikom Ministerstwa Zdrowia, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. Ponadto książka zainteresuje adwokatów, sędziów i prokuratorów, jak również studentów kierunków medycznych w ramach zajęć z medycyny transplantacyjnej lub chirurgii oraz studentów prawa (w ramach wykładów z prawa medycznego) i biotechnologii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3261-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 372
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: KAM-2337;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów