Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Adam Błaś,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.01.2014 r.
Kod: KAM-2430;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 118,80 zł.
Twoja cena brutto już od: 106,92 zł. ( Oszczędzasz: 11,88 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 13

Część pierwsza
NIEPEWNOŚĆ PRAWA CZY NIEPEWNOŚĆ W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM


Jan Zimmermann
Niepewność w prawie administracyjnym czy niepewność prawa administracyjnego | str. 17

Iwona Niżnik-Dobosz
Niepewność prawa administracyjnego | str. 25

Jerzy Supernat
Niepewność sytuacji prawnej jednostki a funkcje prawa administracyjnego | str. 34

Adam Błaś
Czynniki niepewności sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym | str. 39

Mariusz Krawczyk
Niepewność jednostki w związku z zasadą aktualności | str. 56

Joanna Lemańska
Niepewność prawa administracyjnego | str. 70

Aleksandra Puczko
O niepewności organu administracji publicznej słów kilka. Głos w dyskusji | str. 74

Część druga
NIEPEWNOŚĆ W TWORZENIU I STOSOWANIU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO


Paweł Król
Niepewność w tworzeniu prawa - kilka uwag na temat prawotwórczej działalności administracji publicznej | str. 85

Ewa Skorczyńska
Niepewność w procesie stosowania prawa administracyjnego - w kontekście ograniczeń kontroli legalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 31 u.p.r.i.d.p.) | str. 97

Michał Koszowski
Niepewność jednostki wobec stosowania klauzul generalnych w multicentrycznym systemie prawa administracyjnego | str. 116

Piotr Lisowski
Błąd niepewności - kilka refleksji w kontekście problematyki kontroli prawa administracyjnego | str. 124

Angelika Drelichowska, Paweł Razowski
Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie procesowym administracyjnym na przykładzie konstrukcji prawnej niektórych przepisów odsyłających | str. 134

Część trzecia
NIEPEWNOŚĆ SYTUACJI PRAWNEJ JEDNOSTKI W ŚWIETLE WYBRANYCH NORM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I USTROJOWEGO


Aleksandra Szadok-Bratuń
Nowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego wielorakim obszarem niepewności administrujących i administrowanych | str. 145

Piotr Schmidt
Wykonywanie zadań publicznych w zakresie opieki nad zabytkami w warunkach niepewności | str. 170

Magdalena Tabernacka
Między studium a planem - obszary niepewności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy | str. 185

Łukasz Pośpiech
Niepewność aptekarza, niepewność pacjenta - kilka uwag na tle obowiązywania ustawy o refundacji leków | str. 200

Joanna Człowiekowska
Niepewność granic prawa do informacji publicznej a tzw. nadużycie prawa do informacji publicznej | str. 223

Karol Kalinka
Niepewność sytuacji osoby bezrobotnej w Polsce | str. 239

Barbara Kowalczyk
Czy zasada zwyczajowa może ograniczyć niepewność prawa? | str. 254

Renata Raszewska-Skałecka
Niepewność sytuacji prawnej jednostki w związku z powszechnym i równym dostępem do edukacji na tle ustawy o systemie oświaty (wybrane zagadnienia) | str. 266

Jerzy Korczak
O niepewności administracji publicznej w stosunkach nadzoru - na marginesie dyskusji naukowej wrocławsko-krakowskich spotkań administratywistycznych | str. 275

Andrzej Pakuła
Kilka refleksji w kwestii niepewności na tle wybranych przykładów z ustrojowego prawa administracyjnego w obszarze administracji rządowej | str. 294

Część Czwarta
OCHRONA PRAWNA JEDNOSTKI PRZED NIEPEWNOŚCIĄ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO


Mariusz Kotulski
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym | str. 301

Łukasz Prus
Aksjologiczne podstawy ochrony prawnej zaufania w niemieckim prawie administracyjnym | str. 316

Nota o autorach | str. 327

Ukryj

Opis:

W październiku 2013 r. odbyło się we Wrocławiu IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prezentowana praca zawiera publikacje naukowe przedstawione podczas tego spotkania.

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym studium problemu niepewności sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym. Autorzy prezentują szerokie i zarazem zróżnicowane ujęcie tego zagadnienia. Definiują problem na gruncie prawa administracyjnego materialnego, procesowego i ustrojowego, klasyfikują postacie niepewności, oceniają i egzemplifikują na konkretnym materiale normatywnym. Biorąc za punkt wyjścia ideę stabilności uprawnień nabytych przez jednostkę na podstawie norm prawa administracyjnego, poszukują rozwiązań mających na celu ograniczenie stanu niepewności jednostki, niestabilności nabytych uprawnień i redukowania poziomu narastania tego zjawiska w praktyce.

Adresaci:
Monografia jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

"Obok tej pracy nie można przejść obojętnie. Jej lektura skłania do refleksji, stanowi też inspirację do dalszej, ożywionej dyskusji. Twórcy tego dzieła podjęli się wykonania wysoce trudnego i ambitnego zadania".

Prof. nadzw. dr hab. Zofia Duniewska


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3270-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 328
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2430;pakiet Miejsce wydania: Warszawa