Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tadeusz Jasudowicz, Jakub Czepek, Julia Kapelańska-Pręgowska,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  12.05.2014 r.
Kod: KAM-2378:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 11

Rozdział I
Europejska Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie wraz ze sprawozdaniem wyjaśniającym | str. 13


Komentarz autorów | str. 13

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w kontekście Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejska Konwencja Bioetyczna) | str. 14

Sprawozdanie wyjaśniające do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w kontekście Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie | str. 24

Rozdział II
Protokoły dodatkowe do Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie | str. 56


Komentarz autorów | str. 56

Protokół dodatkowy w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich | str. 57

Protokół dodatkowy w sprawie transplantacji narządów i tkanek pochodzenia ludzkiego | str. 60

Protokół dodatkowy w sprawie badań biomedycznych | str. 68

Protokół dodatkowy w sprawie testów genetycznych wykonywanych w celach medycznych | str. 80

Rozdział III
Uniwersalne standardy bioetyczne - deklaracje UNESCO | str. 89


Komentarz autorów | str. 89

Powszechna deklaracja w sprawie genomu ludzkiego i praw człowieka z 11 listopada 1997 r. | str. 90

Międzynarodowa deklaracja w sprawie danych genetycznych człowieka z 16 października 2003 r. | str. 96

Powszechna deklaracja w sprawie bioetyki i praw człowieka z 19 października 2005 r. | str. 108

Rozdział IV
Soft law Rady Europy | str. 118


Komentarz autorów | str. 118

Rekomendacja 1418 (1999) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie ochrony praw człowieka i godności osób terminalnie chorych i umierających z 25 czerwca 1999 r. | str. 119

Rekomendacja nr R (99) 21 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie kryteriów zarządzania listami oczekujących i czasem oczekiwania w zakresie opieki zdrowotnej | str. 123

Rekomendacja (2001) 5 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie zarządzania listami oczekujących i czasami oczekiwania na transplantacje | str. 128

Rekomendacja 1626 (2003) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie reformy systemów opieki zdrowotnej w Europie: zasady równości, jakości i wydajności | str. 130

Rekomendacja (2003) 24 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie organizacji opieki paliatywnej | str. 132

Rekomendacja (2004) 7 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie handlu organami | str. 140

Rekomendacja (2006) 18 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie opieki zdrowotnej w wielokulturowym społeczeństwie | str. 144

Rekomendacja (2010) 11 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie wpływu genetyki na organizację świadczeń zdrowotnych oraz szkolenie pracowników służby zdrowia | str. 151

Rekomendacja (2010) 6 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie dobrego zarządzania systemami opieki zdrowotnej | str. 158

Rozdział V
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 168


1. Prawa prokreacyjne | str. 168

Komentarz autorów | str. 168

1.1. Diagnoza prenatalna i preimplantacyjna | str. 169

Wyrok ETPC z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie R. R. v. Polska, skarga nr 27617/04 | str. 169

Wyrok ETPC z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Costa i Pavan v. Włochy, skarga nr 54270/10 | str. 177

1.2. Prawo do legalnej aborcji i prawo do życia | str. 180

Wyrok ETPC z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie Vo v. Francja, skarga nr 53924/00 | str. 180

Wyrok ETPC z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Tysiąc v. Polska, skarga nr 5410/03 | str. 187

Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie A, B, C v. Irlandia, skarga nr 25579/05 | str. 191

Wyrok ETPC z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie Z. v. Polska, skarga nr 46132/08 | str. 201

1.3. Prokreacja medycznie wspomagana | str. 204

Wyrok ETPC z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie Evans v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 6339/05 | str. 204

Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie Dickson v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 44362/04 | str. 208

Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie S.H. i inni v. Austria, skarga nr 57813/00 | str. 213

2. Eutanazja i medycznie wspomagane samobójstwo | str. 216

Komentarz autorów | str. 216

Wyrok z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie Pretty v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 2346/02 | str. 217

Wyrok ETPC z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie Haas v. Szwajcaria, skarga nr 31322/07 | str. 223

Wyrok ETPC z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie Koch v. Niemcy, skarga nr 497/09 | str. 226

Wyrok ETPC z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie Gross v. Szwajcaria, skarga nr 67810/10 | str. 230

3. Zgoda | str. 232

Komentarz autorów | str. 232

3.1. Zgoda na interwencję medyczną/zabieg medyczny | str. 233

Wyrok ETPC z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie Glass v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 61827/00 | str. 233

Wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Jalloh v. Niemcy, skarga nr 54810/00 | str. 235

Wyrok ETPC z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie M.A.K. i R.K. v. Zjednoczone Królestwo, skargi nr 45901/05 i 40146/06 | str. 239

Wyrok ETPC z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie Arskaya v. Ukraina, skarga nr 45076/05 | str. 242

3.2. Badanie ginekologiczne | str. 244

Wyrok ETPC z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie Juhnke v. Turcja, skarga nr 52515/99 | str. 244

3.3. Sterylizacja | str. 246

Wyrok ETPC z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie V.C v. Słowacja, skarga nr 18968/07 | str. 246

4. Dane medyczne - poufność, brak dostępu | str. 250

Komentarz autorów | str. 250

Wyrok ETPC z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie M.S. v. Szwecja, skarga nr 20837/92 | str. 251

Wyrok ETPC z dnia 10 października 2006 r. w sprawie L.L. v. Francja, skarga nr 7508/02 | str. 254

Wyrok ETPC z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie K.H. i inni v. Słowacja, skarga nr 32881/04 | str. 256

Wyrok ETPC z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Avilkina i inni v. Rosja, skarga nr 1585/09 | str. 259

5. Odpowiedzialność za leczenie w szpitalu (w tym śmierć w szpitalu) | str. 262

Komentarz autorów | str. 262

Wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie Calvelli i Ciglio v. Włochy, skarga nr 32967/96 | str. 263

Wyrok ETPC z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Byrzykowski v. Polska, skarga nr 11562/05 | str. 266

Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie Šilih v. Słowenia, skarga nr 71463/01 | str. 269

Wyrok ETPC z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Korogodina v. Rosja, skarga nr 33512/04 | str. 272

Wyrok ETPC z dnia 25 września 2012 r. w sprawie Spyra i Kranczowski v. Polska, skarga nr 19764/07 | str. 274

Wyrok ETPC z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Mehmet Şentürk i Bekir Şentürk v. Turcja, skarga nr 13423/09 | str. 277

Wyrok ETPC z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Csoma v. Rumunia, skarga nr 8759/05 | str. 280

6. Pobieranie i przechowywanie próbek oraz profili DNA | str. 281

Komentarz autorów | str. 281

Wyrok ETPC z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie S. i Marper v. Zjednoczone Królestwo, skargi nr 30562/04 i 30566/044 | str. 282

Decyzja ETPC z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie Peruzzo i Martens v. Niemcy, skargi nr 7841/08 i 57900/12 | str. 286

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi obszerny zbiór tłumaczeń dokumentów obejmujący zarówno teksty konwencji międzynarodowych, dokumentów soft law, jak i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących problematyki ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk i technik biomedycznych. Zaprezentowane dokumenty zostały opatrzone komentarzami autorskimi przybliżającymi przedstawiane zagadnienia.

W książce zawarto szerokie spektrum zagadnień biomedycznych związanych między innymi z:

  • prawami prokreacyjnymi (przerwaniem ciąży, zapłodnieniem pozaustrojowym etc.),
  • eutanazją i zgodą na interwencję medyczną,
  • genetyką,
  • transplantacjami, eksperymentami medycznymi oraz wymogami proceduralnymi dotyczącymi tzw. procesów medycznych,
  • ochroną danych medycznych,
  • zarządzaniem opieką zdrowotną.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla menedżerów i pracowników służby zdrowia, członków komisji bioetycznych działających przy okręgowych izbach lekarskich oraz uniwersytetach medycznych, jak również przedstawicieli zawodów prawniczych specjalizujących się w prawie medycznym i sędziów orzekających w tego rodzaju sprawach. Powinna także zainteresować pracowników naukowych oraz studentów prawa i medycyny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3322-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 288
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: KAM-2378:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów