Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zbigniew Góral, Piotr Prusinowski,
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31.03.2014 r.
Kod: KAM-2388;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

Rozdział I
Ograniczenia działalności konkurencyjnej | str. 17


1. Uwagi wprowadzające | str. 17

2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (pracodawcy) | str. 19

3. Ustawowe zakazy prowadzenia interesów konkurencyjnych | str. 27

4. Zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych | str. 30

5. Pracowniczy zakaz konkurencji w ujęciu systemowym | str. 33

Rozdział II
Charakter prawny umów o zakazie konkurencji | str. 37


1. Rodzaje i charakterystyka umów o zakazie konkurencji | str. 37

2. Właściwości umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w trakcie trwania stosunku pracy | str. 40

3. Umowy o zakazie konkurencji obowiązujące w czasie trwania stosunku pracy a umowne ograniczenie zatrudnienia | str. 44

4. Właściwości cywilnoprawne i pracownicze umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy | str. 52

5. Stosowanie przepisu art. 300 k.p. do klauzuli konkurencyjnej | str. 56

Rozdział III
Zawarcie umowy o zakazie konkurencji | str. 61


1. Strony umowy | str. 61

2. Warunek posiadania dostępu do szczególnie ważnych informacji | str. 64

3. Reprezentacja pracodawcy przy zawarciu umowy o zakazie konkurencji | str. 69

4. Forma zawarcia umowy o zakazie konkurencji | str. 72

Rozdział IV
Treść umowy o zakazie konkurencji | str. 75


1. Prowadzenie działalności konkurencyjnej | str. 75

1.1. Uwagi wprowadzające | str. 75

1.2. Przedmiot i zakres zakazu konkurencji | str. 76

1.3. Sposób wyartykułowania zakazu konkurencji 91

1.4. Skutki nieokreślenia lub zbyt ogólnego określenia zakresu zakazu konkurencji | str. 93

2. Odszkodowanie przysługujące pracownikowi | str. 94

2.1. Charakter prawny odszkodowania | str. 94

2.2. Określenie wysokości odszkodowania | str. 100

2.3. Termin wypłaty odszkodowania | str. 109

2.4. Relacje występujące między odszkodowaniem a przepisami prawa pracy | str. 112

2.5. Prawo do odszkodowania a obowiązek uiszczenia danin publicznoprawnych | str. 114

3. Relacje zachodzące między świadczeniami stron | str. 115

4. Przestrzenne i czasowe granice zakazu konkurencji | str. 127

Rozdział V
Ustanie umowy o zakazie konkurencji | str. 133


1. Zakończenie umowy o zakazie konkurencji | str. 133

2. Zastrzeżenie odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy | str. 136

3. Warunek rozwiązujący klauzulę konkurencyjną | str. 143

4. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji | str. 146

5. Śmierć pracownika i ogłoszenie upadłości pracodawcy | str. 150

Rozdział VI
Skutki naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji zawartej na czas trwania stosunku pracy | str. 153


1. Naruszenie przez pracownika umowy o zakazie konkurencji | str. 153

2. Obowiązki pracownika a umowny zakaz konkurencji | str. 154

3. Zakończenie umowy o pracę za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem z powodu naruszenia zakazu konkurencji | str. 159

4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika | str. 164

5. Odpowiedzialność porządkowa pracownika prowadzącego działalność konkurencyjną | str. 166

6. Odpowiedzialność materialna w sytuacji naruszenia umowy o zakazie konkurencji | str. 169

7. Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej w umowach zawieranych na podstawie art. 1011 § 1 k.p. | str. 178

Rozdział VII
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie klauzuli konkurencyjnej | str. 181


1. Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez pracownika | str. 181

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika naruszającego zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia | str. 184

2.1. Naruszenie postanowień umowy o zakazie konkurencji | str. 186

2.2. Powstanie szkody | str. 190

2.3. Wina pracownika | str. 191

2.4. Związek przyczynowy | str. 193

3. Kara umowna | str. 195

3.1. Dopuszczalność stosowania kary umownej w klauzuli konkurencyjnej | str. 195

3.2. Konstrukcja kary umownej | str. 199

3.3. Możliwość miarkowania kary umownej | str. 203

4. Zabezpieczenie roszczeń pracodawcy wekslem | str. 211

Rozdział VIII
Umowy o zakazie konkurencji w aspekcie procesowym | str. 213


1. Sytuacja procesowa stron umowy o zakazie konkurencji | str. 213

2. Przedawnienie roszczeń wynikających z umów o zakazie konkurencji | str. 217

3. Sądowe zabezpieczenie wykonania umowy o zakazie konkurencji | str. 220

Wzory umów o zakazie konkurencji | str. 223

Zakończenie | str. 239

Bibliografia | str. 243

Orzecznictwo | str. 253

Ukryj

Opis:

Opracowanie przedstawia rozważania dotyczące zawierania, treści i rozwiązywania umów o zakazie konkurencji. Szczególną uwagę poświęcono problematyce odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji oraz kwestii skutków naruszenia klauzuli konkurencyjnej. Zagadnienie zakazu konkurencji w prawie pracy regulują nie tylko przepisy prawa pracy, lecz także prawa handlowego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Publikacja, będąca efektem wieloletniej praktyki orzeczniczej autora, w sposób kompleksowy i praktyczny opisuje, jak uniknąć strat i zabezpieczyć się przed działalnością konkurencyjną pracownika. Wiele zagadnień zostało omówionych na przykładach obrazujących zasady stosowania przepisów w praktyce. Ponadto zaakcentowano te tematy, które w obrocie prawnym przysparzają najwięcej problemów. Na uwagę zasługują również zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów o zakazie konkurencji.

W książce zaprezentowano poglądy doktryny i bogate orzecznictwo sądowe.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także pracodawców, którzy zamierzają chronić własne interesy konkurencyjne. Zainteresuje również pracowników, którzy pragną poznać swoją sytuację prawną w przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3311-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 264
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2388;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów