Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dorota Dobija,
Seria:  Monografie ekonomiczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0914;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,90 zł.

Spis treści: 

Wprowadzenie | str. 7

1. Miejsce audytu finansowego w organizacjach | str. 17


1.1. Audyt finansowy jako czynnik integrujący rynki finansowe | str. 17

1.2. Audyt finansowy w środowisku organizacji | str. 19

1.3. Audyt finansowy jako element ładu korporacyjnego | str. 22

1.4. Komitet audytu, kontrola wewnętrzna i audytorzy finansowi | str. 25

1.5. Sprawozdawczość finansowa jako narzędzie ładu korporacyjnego | str. 34

2. Teorie popytu na usługi audytorskie | str. 40

2.1. Klasyczne teorie audytu finansowego Limperga oraz Mautza i Sharafa | str. 40

2.2. Zapotrzebowanie na usługi audytorskie | str. 42

2.3. Luka oczekiwań odnośnie do audytu finansowego | str. 47

2.4. Hipotezy wyjaśniające popyt na usługi audytorskie | str. 50

2.5. Audyt finansowy a teoria agencji | str. 54

2.6. Audyt finansowy w teoriach behawioralnych | str. 56

3. Rozwój modeli i standardów audytu finansowego | str. 60

3.1. Rozwój praktyki audytu finansowego - rys historyczny | str. 60

3.2. Międzynarodowa harmonizacja standardów audytu finansowego - projekt IFAC | str. 67

3.3. Wykorzystanie informacji o ładzie korporacyjnym w procesie audytu finansowego | str. 73

4. Efekty pracy audytora - zmiany w modelu sprawozdawczości audytu finansowego | str. 80

4.1. Ewolucja modelu sprawozdawczości audytu finansowego | str. 80

4.2. Obszary badań w zakresie modelu sprawozdawczości audytora finansowego | str. 88

4.3. Użyteczność sprawozdań audytora finansowego w warunkach polskich | str. 92

4.4. Kierunki reform w zakresie modelu sprawozdawczości audytu finansowego | str. 98

5. Zagadnienia (samo)regulacji usług audytorskich | str. 104

5.1. Podejścia do regulacji usług audytorskich w gospodarce rynkowej | str. 104

5.2. Ustawa SOX jako pierwowzór zmian regulacyjnych audytu finansowego | str. 107

5.3. Rozwój regulacji dotyczących usług audytorskich w Unii Europejskiej - perspektywa historyczna | str. 116

5.4. Regulacje dotyczące audytu finansowego w Polsce | str. 124

5.5. Porównanie struktur regulacyjnych w Polsce i USA | str. 129

6. Firma audytorska jako organizacja wiedzy | str. 132

6.1. Niezależność jako podstawowa koncepcja wpływająca na jakość świadczonych usług | str. 132

6.2. Standardy etyczne audytorów jako mechanizm budowania reputacji | str. 137

6.3. Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w firmach audytorskich | str. 145

Podsumowanie wyników badań | str. 153

Bibliografia | str. 161

Indeks | str. 181


Ukryj

Opis:

Jest to pozycja prezentująca aktualne i ważne, znajdujące się w polu recepcji kilku dyscyplin naukowych problemy, których waga jest niezmiernie istotna nie tylko dla współczesnych przedsiębiorstw. W zasadzie można stwierdzić, że jest to publikacja poruszająca treści ważne dla wszystkich tych, "którzy oddziałują na przedsiębiorstwo i na których przedsiębiorstwo wpływa". Zorientowana jest ona na realizację zadań o charakterze teoretycznym i praktycznym, przyczyniając się do wypełnienia luki istniejącej w tym zakresie w polskim piśmiennictwie.

Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Uniwersytet Gdański


Niniejsza książka ma wysoki poziom merytoryczny, jest napisana przy wykorzystaniu ogromnego zasobu literatury światowej z tego zakresu. W polskim piśmiennictwie jest to pozycja oryginalna i o innowacyjnym charakterze. Takiej pozycji na temat audytu finansowego do tej pory w polskim języku nie było. Autorka udowodniła, poprzez szerokie studia literaturowe, a także badania własne, postawione w pracy hipotezy mówiące o tym, że audyt ulega systematycznym przeobrażeniom w czasie, lecz te przeobrażenia nie nadążają w pełni za oczekiwaniami zleceniodawców usług audytorskich. Dlatego występuje luka między wartością audytu a oczekiwaniem na jego wartość. Autorka wskazała na czynniki determinujące występowanie tej luki. Cenne są uwagi autorki zawarte w podsumowaniu odnośnie do wyzwań przyszłościowych w zakresie audytu finansowego.

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3343-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 184
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Pozostałe działy / audyt
Kod: OFE-0914;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów