Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Kazimierz W. Czaplicki, Bogusław Dauter, Stefan J. Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Ferdynand Rymarz,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  30.04.2014 r.
Kod: ABC-0662;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 207,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 187,11 zł. ( Oszczędzasz: 20,79 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy | str. 17


Dział I. Przepisy wstępne | str. 19

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 19

Rozdział 2. Prawa wyborcze | str. 39

Rozdział 3. Obwody głosowania | str. 72

Rozdział 4. Rejestr wyborców | str. 91

Rozdział 5. Spis wyborców | str. 115

Rozdział 5a. Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym | str. 144

Rozdział 6. Przepisy wspólne dla głosowania | str. 148

Rozdział 7. Głosowanie przez pełnomocnika | str. 175

Rozdział 7a. Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych | str. 190

Rozdział 8. Głosowanie korespondencyjne w obwodach głosowania utworzonych za granicą | str. 206

Rozdział 9. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie | str. 213

Rozdział 10. Protesty wyborcze | str. 228

Rozdział 11. Komitety wyborcze | str. 235

Rozdział 12. Kampania wyborcza | str. 270

Rozdział 13. Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 291

Rozdział 14. Finansowanie wyborów z budżetu państwa | str. 300

Rozdział 15. Finansowanie kampanii wyborczej | str. 305

Dział II. Organy wyborcze | str. 362

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 362

Rozdział 2. Państwowa Komisja Wyborcza | str. 378

Rozdział 3. Komisarz wyborczy | str. 402

Rozdział 4. Okręgowa komisja wyborcza | str. 416

Rozdział 5. Rejonowa komisja wyborcza | str. 425

Rozdział 6. Terytorialna komisja wyborcza | str. 430

Rozdział 7. Obwodowa komisja wyborcza | str. 442

Rozdział 8. Krajowe Biuro Wyborcze | str. 456

Dział III. Wybory do Sejmu | str. 467

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 467

Rozdział 2. Okręgi wyborcze | str. 490

Rozdział 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów | str. 498

Rozdział 4. Karty do głosowania | str. 542

Rozdział 5. Sposób głosowania i warunki ważności głosu | str. 546

Rozdział 6. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym | str. 548

Rozdział 7. Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu | str. 560

Rozdział 8. Ważność wyborów | str. 562

Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu | str. 577

Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 596

Dział IV. Wybory do Senatu | str. 599

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 599

Rozdział 2. Okręgi wyborcze | str. 602

Rozdział 3. Szczególne zadania komisji wyborczych | str. 608

Rozdział 4. Zgłaszanie kandydatów na senatorów | str. 609

Rozdział 5. Karty do głosowania | str. 612

Rozdział 6. Sposób głosowania i warunki ważności głosu | str. 615

Rozdział 7. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym | str. 617

Rozdział 8. Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu | str. 621

Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu | str. 622

Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 627

Rozdział 11. Szczególne zasady finansowania kampanii wyborczej do Senatu | str. 630

Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | str. 632

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 632

Rozdział 2. Zgłaszanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej | str. 643

Rozdział 3. Karty do głosowania | str. 658

Rozdział 4. Sposób głosowania i warunki ważności głosu | str. 661

Rozdział 5. Ustalanie wyników głosowania i wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. Ważność wyborów | str. 662

Rozdział 6. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 675

Rozdział 7. Finansowanie kampanii wyborczej | str. 677

Dział VI. Wybory do Parlamentu Europejskiego | str. 679

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 679

Rozdział 2. Komisje wyborcze i okręgi wyborcze | str. 690

Rozdział 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego | str. 692

Rozdział 4. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 701

Rozdział 5. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów | str. 703

Rozdział 6. Ogłaszanie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego | str. 715

Rozdział 7. Wygaśnięcie mandatu. Utrata mandatu | str. 716

Dział VII. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego | str. 727

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 727

Rozdział 2. Obsadzenie mandatów bez głosowania | str. 741

Rozdział 3. Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju | str. 743

Rozdział 4. Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełniające i przedterminowe | str. 744

Rozdział 5. Zmiany w podziale terytorialnym państwa | str. 773

Rozdział 6. Ważność wyborów | str. 781

Rozdział 7. Zgłaszanie kandydatów na radnych | str. 797

Rozdział 8. Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów | str. 812

Rozdział 9. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 821

Rozdział 10. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin | str. 823

Rozdział 11. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów | str. 889

Rozdział 12. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw | str. 899

Dział VIII. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta | str. 914

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 914

Rozdział 2. Zgłaszanie kandydatów na wójta | str. 922

Rozdział 3. Karty do głosowania | str. 933

Rozdział 4. Sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalanie wyników wyborów | str. 937

Rozdział 5. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 941

Rozdział 6. Wygaśnięcie mandatu wójta | str. 943

Dział IX. Przepisy karne | str. 959

Dział X. Przepis końcowy | str. 1002

Załączniki | str. 1003

Załącznik Nr 1. Wykaz okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | str. 1003

Załącznik Nr 2. Wykaz okręgów wyborczych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej | str. 1011

Załącznik Nr 3. Wykaz okręgów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego | str. 1023

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, obejmującego wszystkie dotychczasowe ordynacje wyborcze, przedstawiającego organy wyborcze, a także regulującego zasady ogólne oraz przepisy karne przeprowadzania wyborów:

  • do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  • do Parlamentu Europejskiego;
  • do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a także
  • wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
W książce znajdują się odniesienia do orzecznictwa sądowego oraz piśmiennictwa dotyczące prawa wyborczego i prawa konstytucyjnego. Wykorzystano ponadto bogaty dorobek organów stosujących prawo wyborcze, głównie Państwowej Komisji Wyborczej, w postaci różnego rodzaju uchwał, wytycznych i wyjaśnień, pozwalający na bliższe zapoznanie się z problematyką wyborów i prawa wyborczego.

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców:
  • organów wyborczych odpowiedzialnych za zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów;
  • prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych obsługujących jednostki administracji państwowej i samorządowej, a także prokuratorów oraz sędziów;
  • osób ubiegających się o funkcje wybieralne w wyborach powszechnych, a także pełnomocników komitetów wyborczych.
Autorzy komentarza od wielu lat są związani z administracją wyborczą - Państwową Komisją Wyborczą oraz Krajowym Biurem Wyborczym:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3277-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1024
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: ABC-0662;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów