Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Maja Klubińska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.04.2014 r.
Kod: KAM-2433;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 118,80 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział 1
Kryminalizacja oszustwa gospodarczego w polskim ustawodawstwie karnym - zagadnienia podstawowe | str. 23


1.1. Uwagi ogólne | str. 23

1.2. Kształtowanie się ustawowych znamion oszustwa gospodarczego w polskim ustawodawstwie karnym | str. 27

1.3. Uzasadnienie wprowadzenia przepisów kryminalizujących oszustwo gospodarcze do polskiego porządku prawnego - przegląd stanowisk | str. 44

1.3.1. Motywy ustawodawcy | str. 44

1.3.2. Poglądy doktryny | str. 53

1.4. Społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania kryminalizacji oszustwa gospodarczego | str. 56

1.4.1. Okres przed transformacją gospodarczą | str. 56

1.4.2. Okres od rozpoczęcia transformacji gospodarczej | str. 68

1.4.3. Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich | str. 113

Rozdział 2
Oszustwo gospodarcze w prawie karnym wybranych państw | str. 121


2.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 121

2.2. Oszustwo gospodarcze w niemieckim prawie karnym | str. 122

2.3. Oszustwo gospodarcze w czeskim prawie karnym | str. 137

2.4. Oszustwo gospodarcze w angielskim prawie karnym | str. 147

Rozdział 3
Przedmiot ochrony przepisów art. 297 § 1 i 2 k.k. | str. 161


3.1. Uwagi wprowadzające | str. 161

3.2. Rodzajowy przedmiot ochrony przepisów art. 297 § 1 i 2 k.k. | str. 174

3.3. Indywidualny przedmiot ochrony przepisów art. 297 § 1 i 2 k.k. | str. 193

Rozdział 4
Strona przedmiotowa oszustwa gospodarczego | str. 196


4.1. Uwagi ogólne | str. 196

4.2. Strona przedmiotowa oszustwa gospodarczego z art. 297 § 1 k.k. | str. 199

4.2.1. Zachowanie się sprawcy i środki popełnienia czynu | str. 199

4.2.2. Przedmioty czynności wykonawczej | str. 217

4.2.3. Okoliczności modalne | str. 263

4.2.4. Skutek | str. 265

4.3. Strona przedmiotowa oszustwa gospodarczego z art. 297 § 2 k.k. | str. 269

4.3.1. Zachowanie się sprawcy | str. 269

4.3.2. Przedmioty czynności wykonawczej | str. 270

4.3.3. Okoliczności modalne | str. 273

4.3.4. Skutek | str. 275

Rozdział 5
Podmiot i strona podmiotowa oszustwa gospodarczego | str. 276


5.1. Uwagi ogólne | str. 276

5.2. Podmiot oszustwa gospodarczego z art. 297 § 1 k.k. | str. 285

5.3. Podmiot oszustwa gospodarczego z art. 297 § 2 k.k. | str. 290

5.4. Strona podmiotowa oszustwa gospodarczego z art. 297 § 1 k.k. | str. 295

5.5. Strona podmiotowa oszustwa gospodarczego z art. 297

§ 2 k.k. | str. 300

Rozdział 6
Czynny żal z art. 297 § 3 k.k. | str. 302


6.1. Uwagi ogólne | str. 302

6.2. Czynny żal z art. 297 § 3 k.k. - szczegółowa charakterystyka | str. 305

Rozdział 7
Ochrona przed zachowaniami wypełniającymi znamiona oszustwa gospodarczego zapewniana przez inne przepisy prawa karnego | str. 315


7.1. Uwagi wprowadzające | str. 315

7.2. Sankcje karne | str. 316

7.3. Oszustwo klasyczne | str. 322

7.4. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 331

7.5. Pozostałe zagadnienia | str. 337

Podsumowanie | str. 341

Bibliografia | str. 349

Wykaz aktów prawnych | str. 371

Orzecznictwo | str. 383


Ukryj

Opis:

Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisów kodeksu karnego odnoszących się do przestępstwa oszustwa gospodarczego jest znalezienie rozwiązań dla możliwie największej liczby problemów, jakie mogą pojawić się przy stosowaniu tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu została przedstawiona ocena zasadności wprowadzenia i dalszego utrzymywania w polskim porządku prawnym statuowanych przez nie zakazów karnoprawnych.

Autorka omawia społeczno-gospodarcze uwarunkowania kryminalizacji oszustwa gospodarczego oraz przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego analizowanych przepisów. W publikacji zaprezentowano również, odnoszące się do tego przestępstwa, regulacje przyjęte w czeskim, niemieckim i angielskim prawie karnym.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, pracowników naukowych, a także osób zaangażowanych w proces legislacyjny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3279-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 388
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2433;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów