Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

CZĘŚĆ I
PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział 1
Podmioty prawa cywilnego | str. 15


1.1. Osoby fizyczne | str. 15

1.2. Osoby prawne | str. 27

1.3. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną | str. 39

Rozdział 2
Przedmioty stosunków cywilnoprawnych | str. 42

Rozdział 3
Czynności prawne | str. 46


3.1. Zawarcie umowy | str. 46

3.2. Wady oświadczeń woli | str. 56

3.3. Treść czynności prawnej - zagadnienia wybrane | str. 64

3.4. Forma czynności prawnych | str. 72

3.5. Rodzaje czynności prawnych | str. 87

3.6. Wadliwość czynności prawnej a jej skuteczność prawna | str. 89

Rozdział 4
Przedstawicielstwo | str. 93

Rozdział 5
Przedawnienie | str. 102

CZĘŚĆ II
ZOBOWIĄZANIA

Rozdział 1
Część ogólna zobowiązań | str. 113


1.1. Pojęcie zobowiązania i jego cechy | str. 113

1.2. Świadczenie | str. 126

1.3. Zagadnienia ogólne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 143

1.4. Wielość dłużników lub wierzycieli | str. 153

1.5. Umowy zobowiązaniowe | str. 162

1.6. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 187

1.7. Czyny niedozwolone | str. 196

1.8. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania | str. 222

1.9. Wygaśnięcie zobowiązania | str. 228

1.10. Zmiana wierzyciela i dłużnika | str. 233

1.11. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika | str. 236

Rozdział 2
Część szczegółowa zobowiązań | str. 238


2.1. Sprzedaż | str. 238

2.2. Umowa o dzieło | str. 253

2.3. Umowa o roboty budowlane | str. 256

2.4. Najem | str. 259

2.5. Dzierżawa | str. 261

2.6. Umowa leasingu | str. 263

2.7. Użyczenie | str. 265

2.8. Pożyczka | str. 267

2.9. Zlecenie | str. 269

2.10. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia | str. 272

2.11. Umowa agencyjna | str. 274

2.12. Umowa komisu | str. 276

2.13. Umowa przewozu | str. 280

2.14. Umowa spedycji | str. 283

2.15. Umowa ubezpieczenia | str. 285

2.16. Przechowanie | str. 287

2.17. Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady | str. 291

2.18. Spółka cywilna | str. 296

2.19. Poręczenie | str. 300

2.20. Darowizna | str. 305

2.21. Ugoda | str. 308

2.22. Przekaz | str. 310

Wykaz orzecznictwa | str. 315

Wykaz aktów prawnych | str. 321

Bibliografia | str. 325


Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi wykład z części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Formuła podręcznika opracowanego w konwencji pytań i odpowiedzi ułatwi proces uczenia się oraz umożliwi szybsze wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Czy w każdym przypadku, gdy jeden podmiot obieca drugiemu, że zachowa się w określony sposób, mamy do czynienia z zobowiązaniem?
  • Jak kształtuje się pozycja dłużnika w zobowiązaniu z upoważnieniem przemiennym?
  • Czy z żądaniem dokonania waloryzacji sądowej może wystąpić przedsiębiorca?
  • Czym charakteryzuje się szkoda przyszła i czy jest ona objęta obowiązkiem odszkodowawczym?
  • Czy naprawieniu podlega szkoda ewentualna?
  • Na czym może polegać stan wzbogacenia stanowiący jedną z przesłanek roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia?
  • Jakie są przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez podwładnego?
  • Jaki charakter ma odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny?

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3485-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 324
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2047:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów