Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zakładowy dialog społeczny

Monografia może przyczynić się do wyjaśnienia wielu wątpliwości nurtujących partnerów społecznych, a przez to - być może - do poprawy jakości dialogu społecznego w Polsce.

więcej

Autorzy: Jakub Stelina,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-2425pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 118,80 zł.

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 13

Część I
Zagadnienia ogólne | str. 17


Walerian Sanetra
Prawnokonstytucyjne uwarunkowania zakładowego dialogu partnerów społecznych | str. 19

Ludwik Florek
Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania zakładowego dialogu społecznego | str. 36

Michał Seweryński
Zakładowy dialog społeczny w projekcie ustawy - zbiorowy kodeks pracy | str. 48

Część II
Podmioty (strony) zakładowego dialogu społecznego | str. 55


Jan Piątkowski
Przedstawicielstwo związkowe jako podmiot zakładowego dialogu społecznego | str. 57

Monika Latos-Miłkowska
Pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze. Stan obecny i perspektywy rozwoju | str. 95

Maciej Łaga
Delegat załogi oraz delegat związku zawodowego jako partnerzy w zakładowym dialogu społecznym - uwagi de lege ferenda | str. 112

Jakub Stelina
Pracodawca jako podmiot zakładowego dialogu społecznego | str. 137

Część III
Przedmiot zakładowego dialogu społecznego | str. 149


Grzegorz Goździewicz
Układy zbiorowe pracy jako przejaw dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy | str. 151

Iwona Sierocka
Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakładowego układu zbiorowego pracy | str. 170

Zbigniew Hajn
Inne niż układ zbiorowy pracy nazwane umowy normatywne jako instrument zakładowego dialogu społecznego | str. 187

Beata Rutkowska
Nienazwane porozumienia zbiorowe zawierane na szczeblu zakładowym | str. 201

Arkadiusz Sobczyk
Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji jako przejaw dialogu społecznego w zakładzie pracy | str. 227

Łukasz Pisarczyk
Regulaminy pracy i wynagradzania jako przejaw dialogu społecznego w zakładzie pracy | str. 241

Bogusław Cudowski
Spór zbiorowy jako forma zakładowego dialogu społecznego | str. 260

Małgorzata Kurzynoga
Rokowania zakładowe jako instrument rozwiązywania konfliktu zbiorowego pracy | str. 276

Alina Wypych-Żywicka
Zasada odpowiedzialnego dialogu | str. 291

Magdalena Rycak
Aksjologiczne podstawy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem | str. 305

Jakub Szmit
Rodzaje dialogu zakładowego | str. 320

Część IV
Zakładowy dialog społeczny - zagadnienia szczególne | str. 333


Dagmara Skupień
Zakładowy dialog społeczny w sferze budżetowej | str. 335

Monika Smusz-Kulesza
Powiązanie pomiędzy dialogiem toczącym się na poziomie krajowym (zakładowym) a dialogiem ponadnarodowym w przedsiębiorstwie ponadnarodowym | str. 357

Monika Tomaszewska
Uwarunkowania dialogu społecznego w żegludze morskiej w dobie otwartych rejestrów statków i tanich bander | str. 369

Paweł Nowik
Oddziaływanie negocjacji zbiorowych na ustawę w prawie pracy | str. 382

Waldemar Uziak
Zakładowy dialog społeczny dotyczący świadczeń socjalnych | str. 404

Paweł Pettke
Kilka uwag o dialogu zakładowym w przedmiocie BHP | str. 420

Krzysztof Hus
Zakładowy dialog społeczny a ograniczenia prawa koalicji w związkach zawodowych w praktyce | str. 431

Ukryj

Opis:

Książka jest próbą całościowego monograficznego ujęcia problematyki dialogu społecznego na szczeblu przedsiębiorstw. Ukazano w niej zarówno kwestie ogólne związane z konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym usytuowaniem dialogu społecznego, jak i zagadnienia bardziej szczegółowe, odnoszące się do podmiotów tego dialogu i jego przejawów. Wśród autorów zamieszczonych w książce tekstów znajdują się przedstawiciele wielu czołowych ośrodków akademickich w Polsce (Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uczelni Łazarskiego) i Sądu Najwyższego; nie zabrakło też przedstawicieli biznesu (Grupa Lotos). Bogactwo poruszanych wątków, doborowy skład autorów i wysoki poziom merytoryczny opracowań powodują, że oddawany do rąk Czytelników zbiór stanowi znaczący wkład w rozwój nauki prawa pracy. Powinien się też przyczynić do wyjaśnienia wielu wątpliwości nurtujących partnerów społecznych, a przez to - być może - do poprawy jakości dialogu społecznego w Polsce.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do praktyków, w tym działaczy związkowych, pracodawców, adwokatów, radców prawnych oraz do przedstawicieli nauki prawa pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3278-1 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 448
Rodzaj: monografia , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2425pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów