Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  14.02.2014 r.
Kod: ABC-0758:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Gabinet lekarski na rynku | str. 15


1. Wykonywanie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze - podstawowe zagadnienia | str. 15

2. Gabinet lekarski podmiotem usług profesjonalnych | str. 20

3. Rynek usług zdrowotnych | str. 25

4. Analiza otoczenia rynkowego | str. 36

5. Reasumpcja | str. 48

Rozdział 2
Role lekarza w gabinecie | str. 51


1. Archetypowe role lekarza | str. 51

2. Lekarz jako przedsiębiorca | str. 55

3. Lekarz jako menedżer | str. 57

4. Lekarz - przełożony vs przywódca | str. 70

5. Lekarz jako partner rynkowy | str. 89

6. Reasumpcja | str. 94

Rozdział 3
Lekarz w roli przedsiębiorcy | str. 97


1. Przedsiębiorczość w literaturze - zarys zagadnienia | str. 97

2. Pojęcie przedsiębiorcy - wybrane aspekty | str. 109

3. Intencje działań zawodowych | str. 114

3.1. Potrzeby zaspokajane w miejscu pracy - aspekt teoretyczny | str. 114

3.2. Motywy podejmowanych działań - aspekt empiryczny | str. 118

4. Umiejętności i kompetencje przedsiębiorcze lekarzy | str. 126

4.1. Postawy przedsiębiorcze - aspekt teoretyczny | str. 126

4.2. Samoocena umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych lekarzy - aspekt empiryczny | str. 134

5. Reasumpcja | str. 143

Rozdział 4
Kompetencje emocjonalne w życiu zawodowym lekarza | str. 145


1. Inteligencja i kompetencja moralna | str. 145

2. Inteligencja emocjonalna | str. 158

2.1. Istota inteligencji emocjonalnej | str. 158

2.2. Kompetencje emocjonalne | str. 159

2.3. Intuicja | str. 165

3. Praca emocjonalna | str. 168

3.1. Zaangażowanie - aspekt teoretyczny | str. 168

3.2. Nastawienie pracowników wobec pacjentów - ujęcie empiryczne | str. 172

3.3. Nastawienie pracowników wobec miejsca pracy - aspekt empiryczny | str. 174

4. Wypalenie zawodowe | str. 178

4.1. Stres w miejscu pracy | str. 178

4.2. Istota i objawy wypalenia zawodowego | str. 182

5. Reasumpcja | str. 186

Rozdział 5
Zmiana w funkcjonowaniu podmiotu leczniczego jako wyraz przedsiębiorczości | str. 189


1. Zmiany w kulturze organizacyjnej podmiotu leczniczego | str. 189

1.1. Istota kultury organizacyjnej | str. 189

1.2. Zmiany w systemie kulturowym | str. 195

1.3. Innowacja jako instrument przedsiębiorczości | str. 206

2. Wiedza w gabinecie lekarskim | str. 214

2.1. Zarządzanie wiedzą w gabinecie | str. 214

2.2. Lekarz jako pracownik wiedzy | str. 219

3. Podmiot leczniczy jako organizacja pozytywna | str. 224

3.1. Nowy paradygmat w psychologii pozytywnej | str. 224

3.2. Organizacja pozytywna | str. 227

4. Reasumpcja | str. 231

Zakończenie | str. 233

Bibliografia | str. 239


Ukryj

Opis:

W publikacji zaprezentowano katalog pozamedycznych ról, jakie lekarz może pełnić, prowadząc prywatną praktykę lekarską. Praca obejmuje zarówno zagadnienia związane z funkcjonowaniem profesjonalnego gabinetu lekarskiego jako podmiotu rynkowego, jak i te związane z kompetencjami emocjonalnymi, będącymi ważnym komponentem w działaniach lekarza występującego w roli przełożonego i usługodawcy. Książka wzbogacona została o kwestionariusze samooceny, dzięki którym czytelnik będzie mógł odnieść omówione w książce zagadnienia do swojej aktywności zawodowej.

Adresaci:
Opracowanie jest skierowane zarówno do praktykujących lekarzy, menedżerów podmiotów opieki zdrowotnej, jak i do studentów kierunków medycznych, ekonomicznych i zarządzania.

"Książka podejmuje aktualny problem biznesowej aktywności lekarzy, ich postaw i zachowań przedsiębiorczych, tak ważnych w praktyce funkcjonowania komercyjnego rynku usług medycznych (…). Prowadzenie podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich wymaga od lekarzy aktywności przedsiębiorczej, co oznacza dostrzeganie zmian zachodzących na rynku usług medycznych, podejmowanie działań zorientowanych na przyszłość, aby funkcjonowanie podmiotu leczniczego było nastawione na odkrywanie szerokiej gamy potencjalnych zmian (i postrzeganie ich jako szans) oraz właściwe ich wykorzystywanie".

Z recenzji
Prof. nadzw. dr hab. Edwarda Stawasza


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3248-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 256
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0758:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów