Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Kamil Antonów (red. nauk.), Marcin Bartnicki, Bartosz Suchacki, Marcin Zieleniecki,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.04.2014 r.
Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r., K 43/12, w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego

Kod: KAM-2296:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Komentarz stanowi kompleksowe opracowanie problematyki emerytalno-rentowej (emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe). W książce uwzględniono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego oraz najnowsze (z lutego 2014 r.) zmiany prawa ubezpieczeń społecznych związane z określeniem zasad wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych, które ukształtowały nowy porządek polskiego systemu emerytalnego. Widoczne jest to zwłaszcza w komentarzu do przepisów ustawy o emeryturach kapitałowych i art. 24-26c ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Szeroko wykorzystano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe oraz ustosunkowano się do, wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zmian w dziedzinie zawieszalności prawa do emerytury i ponownego ustalania prawa do świadczeń. Na szczególną uwagę zasługuje też obszerny komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników organów rentowych, a także do teoretyków prawa. Może być również pomocna świadczeniobiorcom zainteresowanym prawami i obowiązkami w zakresie emerytur i rent.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3205-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 904
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ubezpieczenia
Kod: KAM-2296:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów