Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  
Seria:  System Informacji Prawnej LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: lex_nav_OZ_grupa  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 2 760,12 zł.

Opis:

Lex Navigator Ochrona Zdrowia to praktyczny przewodnik po procedurach dotyczących prawa ochrony zdrowia. Zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce procedury z zakresu takich dziedzin jak:

 • Zawieranie i realizacja umów z NFZ
 • Zamówienia na świadczenia zdrowotne (subkontrakty)
 • Kontrola działalności leczniczej
 • Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
 • Zakładanie i rejestracja działalności leczniczej
 • Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych
 • Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych
 • Procedury szpitalne związane z obsługą pacjenta (prawa pacjentów, lekarzy)
 • Postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi w szpitalach
Wszystkie procesy przedstawione są krok po kroku w postaci interaktywnych, czytelnych diagramów opatrzonych autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, wzorami, orzecznictwem i podstawami prawnymi.
Dodatkowym atutem jest lista dokumentów powiązanych z poszczególnymi procedurami w postaci praktycznych wskazówek na bieżąco aktualizowanych.
Procedury dostępne są z różnych miejsc w programie - m.in. pod jednostkami redakcyjnymi aktów prawnych i w hasłach Jednolitego Indeksu; są również wyszukiwane przez wyszukiwarkę pełnotekstową.

Wersje czasowe procedur - w programie znajdują się aktualne (zbudowane w oparciu o obowiązujące przepisy) diagramy procedur. Przewidujemy tworzenie kolejnych wersji czasowych procedur, jeśli zmiana stanu prawnego będzie mieć wpływ albo na kształt diagramu procedury, albo na treść praktycznych wskazówek. Wersje czasowe procedur będą cały czas dostępne w programie (nie będą usuwane).

Z konkretnej procedury m.in. można przejść do procedury, która potencjalnie ją poprzedza albo po niej następuje - poprzez procedury poprzedzające i następujące pokazujemy następstwo między procedurami, a więc odtwarzamy przebieg całego postępowania.

Jak działa program?

Schematy procedur:
 • wizualizują etapy postępowania,
 • pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania,
 • precyzują terminy określonych czynności,
 • sugerują, która ścieżka postępowania będzie potencjalnie najkrótsza
Przykładowe procedury:
 • Zaopatrywanie pacjentów w znaki identyfikacyjne w szpitalu
 • Wypis pacjenta ze szpitala
 • Zasady przeprowadzenia sekcji zwłok w szpitalu
 • Działania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej
 • Powołanie zespołu i komitetu zakażeń szpitalnych
 • Nadzór Ministra Zdrowia na działalnością świadczeniodawców w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Dokonywanie rozliczeń i płatności z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej innemu podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą
 • Zażalenie na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące realizacji umowy
 • Wprowadzenie zakazu odwiedzin lub ich ograniczenia w szpitalu
 • Zwołanie konsylium lekarskiego i zasięganie opinii innego lekarza
 • Zakładanie dokumentacji medycznej w ambulatorium (AOS)
 • Złożenie oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ
Wysoki poziom merytoryczny programu zapewnia zespół autorski ekspertów pod redakcją uznanych autorytetów:

1) Katarzyna Fortak-Karasińska- radca prawny, Partner w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe, obejmujące szczegółowe kwestie prawa medycznego, współpracy i funkcjonowania podmiotów leczniczych w ramach systemu NFZ, prawa farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych. W ramach swojej praktyki Mec. Fortak-Karasińska zajmuje się także zróżnicowanymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. W ramach powyższych obszarów specjalizacji Mec. Fortak-Karasińska zdobyła bogate doświadczenie w sprawach prowadzonych przed sądami cywilnymi oraz sądami administracyjnymi.


Zespół autorski: Marta Bogusiak (aplikant - w tym roku zdaje egzamin radcowski)

2) Agnieszka Sieńko- radca prawny, specjalista prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia oraz prawa pracy. Były pracownik Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Obecnie obsługuje duże podmioty lecznicze na Dolnym Śląsku. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, autor licznych publikacji (w tym książkowych). Asystent w Katedrze Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na Dolnym Śląsku z ramienia Konfederacji Pracodawców LEWIATAN delegowanym przez Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska.

3) Artur Paszkowski- Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 17 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia podyplomowe z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi), przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkuset artykułów, komentarzy i opracowań z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych i prawa medycznego. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej, przedsiębiorców i kadry medycznej z takich dyscyplin prawniczych jak prawo ubezpieczeń zdrowotnych, prawo medyczne, prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od siedmiu lat związany ze służbą zdrowia.

4) Katarzyna Godlewska- Radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym oraz prawie zdrowia publicznego. Praktyk, od wielu lat zajmujący się doradztwem prawnym na rzecz podmiotów działających w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Program ponadto budują:
 • Akty prawne
 • Orzeczenia sądów
 • Pisma urzędowe
 • Komentarze do ustaw
 • Monografie
 • Tezy z piśmiennictwa
 • Wzory dokumentów
 • Kalkulatory
Moduł może być zakupiony zarówno do produktu bazowego w wersji ON-LINE, jak i DVD. Przy zakupie w wersji DVD możliwość korzystania z modułu jest tylko podczas połączenia z internetem

Szczegóły towaru