Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Lidia Mazowiecka,
Seria:  Prokurator Ofiarom Przestępstw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2014 r.
Kod: KAM-2458:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wystąpienia | str. 11

Andrzej Seremet | str. 13

Wojciech Węgrzyn | str. 19

Irena Lipowicz | str. 22

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz | str. 29

Referaty | str. 35


Ewa Bieńkowska
Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiar przestępstw w Unii Europejskiej | str. 37

Wojciech Hermeliński
Ratio ochrony danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa | str. 59

Krzysztof Łaszkiewicz
Przekroczenie granic dyskrecji w służbie a ryzyko naruszenia praw ofiary do ochrony wizerunku i danych osobowych | str. 69

Barbara Mąkosa-Stępkowska
Przedstawianie ofiar przestępstw w mediach | str. 77

Bogdan Wróblewski
Bezimienne ofiary nie krzyczą. O ochronie danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa | str. 87

Propozycja legislacyjna | str. 91

Lidia Mazowiecka | str. 91

Dokumenty | str. 93


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych | str. 95

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe | str. 119

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 137

Bibliografia | str. 185

Ukryj

Opis:

Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwersalnych praw człowieka, szczególnie ważnym w odniesieniu do danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa.

Jej standardy wyznaczają akty prawa międzynarodowego, które są później uwzględniane w krajowych unormowaniach prawnych. Podstawowy standard wyznacza obecnie przepis art, 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, który ma zostać wdrożony do polskiego systemu prawnego do dnia 16 listopada 2015 r. Autorzy publikacji udzielają odpowiedzi na pytanie, czy polskie unormowania w omawianym zakresie są wystarczające.

Opracowanie wzbogacone zostało o teksty najważniejszych unijnych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, które można pobrać z ogólnodostępnej strony www.ofiarom-przestepstw.lex.pl

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3320-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 188
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2458:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów