Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Bartosz Rakoczy, Roman Stec, Agnieszka Woźniak,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: KAM-1980:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie | str. 15


Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 17

Rozdział 2. Organy administracji w zakresie łowiectwa | str. 33

Rozdział 3. Zasady gospodarki łowieckiej | str. 58

Rozdział 4. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa | str. 109

Rozdział 5. Obwody łowieckie | str. 128

Rozdział 6. Polski Związek Łowiecki | str. 173

Rozdział 6a. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 244

Rozdział 7. Straż łowiecka | str. 285

Rozdział 8. Wykonywanie polowania | str. 371

Rozdział 9. Szkody łowieckie | str. 463

Rozdział 10. Przepisy karne | str. 506

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 534

Załączniki 537

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego | str. 539

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim | str. 556

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego | str. 558

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych | str. 565

Literatura | str. 577

Akty prawne | str. 587


Ukryj

Opis:

Komentarz jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem zagadnień polskiego prawa łowieckiego oraz najważniejszego orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w tym zakresie.

W publikacji przedstawiono najnowsze zmiany dokonane w ustawie o prawie łowieckim, dotyczące m.in. postępowań dyscyplinarnych i uprawnień Państwowej Straży Łowieckiej po wejściu w życie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zaprezentowano również kompetencje i zadania podmiotów administracyjnych właściwych w sprawach łowiectwa oraz wskazano, które przepisy prawa łowieckiego mogą być sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Adresac:
Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji lasów państwowych i parków narodowych, policji, straży granicznej, prokuratorów, sędziów, pracowników naukowych i studentów wydziałów prawa i administracji oraz szkół wyższych prowadzących kierunki leśnictwa, ochrony środowiska i administracji, a także dla członków Polskiego Związku Łowieckiego. Zainteresuje również pracowników organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz działaczy organizacji ekologicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4572-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 592
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-1980:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów