Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tomasz Sroka,
Seria:  Komentarze Orzecznicze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  26.05.2014 r.
Kod: KAM-2405:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny | str. 13


Część ogólna


Rozdział I
Zasady odpowiedzialności karnej | str. 17

Rozdział II
Formy popełnienia przestępstwa | str. 52

Rozdział III
Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 70

Rozdział IV
Kary | str. 85

Rozdział V
Środki karne | str. 92

Rozdział VI
Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 120

Rozdział VII
Powrót do przestępstwa | str. 144

Rozdział VIII
Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 149

Rozdział IX
Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 178

Rozdział X
Środki zabezpieczające | str. 197

Rozdział XI
Przedawnienie | str. 208

Rozdział XII
Zatarcie skazania | str. 218

Rozdział XIII
Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 222

Rozdział XIV
Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 233

Rozdział XV
Stosunek do ustaw szczególnych | str. 254

Część szczególna


Rozdział XVI
Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 259

Rozdział XVII
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 265

Rozdział XVIII
Przestępstwa przeciwko obronności | str. 273

Rozdział XIX
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 276

Rozdział XX
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 307

Rozdział XXI
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 315

Rozdział XXII
Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 327

Rozdział XXIII
Przestępstwa przeciwko wolności | str. 331

Rozdział XXIV
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 340

Rozdział XXV
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 342

Rozdział XXVI
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 356

Rozdział XXVII
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 362

Rozdział XXVIII
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 375

Rozdział XXIX
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 379

Rozdział XXX
Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 396

Rozdział XXXI
Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 412

Rozdział XXXII
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 414

Rozdział XXXIII
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 427

Rozdział XXXIV
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 432

Rozdział XXXV
Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 441

Rozdział XXXVI
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 468

Rozdział XXXVII
Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 490

Część wojskowa


Rozdział XXXVIII
Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 497

Rozdział XXXIX
Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 503

Rozdział XL
Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 506

Rozdział XLI
Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 509

Rozdział XLII
Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 511

Rozdział XLIII
Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 513

Rozdział XLIV
Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 515

Ukryj

Opis:

Prezentowany komentarz zawiera zbiór najważniejszych orzeczeń z zakresu prawa karnego, mających istotny wpływ na właściwy sposób interpretacji poszczególnych przepisów zawartych w kodeksie karnym.

W publikacji zostały przytoczone nie tylko orzeczenia sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego, lecz także Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, które są kluczowe dla praktyki stosowania prawa karnego.

Poza tezami wybranych orzeczeń w opracowaniu znalazły się również odwołania do najważniejszych fragmentów ich uzasadnień. Pozwala to na zapoznanie się z argumentacją, która doprowadziła sąd do postawienia określonej tezy, a ponadto ukazuje poglądy zaprezentowane przez sądy jedynie w uzasadnieniach orzeczeń, które nie zostały następnie uwzględnione w samych tezach. Tam gdzie brak jest jednolitej linii orzeczniczej orzeczenia zostały wzbogacone dodatkowym komentarzem autora.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla prawników praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych - książka stanowi bowiem praktyczne narzędzie w codziennej pracy, zarówno na sali sądowej, jak i w kancelarii. Publikacja będzie również pomocna aplikantom zawodów prawniczych przygotowującym się do kolokwiów i egzaminów końcowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3297-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 516
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2405:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów