Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Rafał Jerzy Kruszyński,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: ABC-0792;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

W publikacji omówiono problematykę obrotu detalicznego produktami leczniczymi. Autor szczegółowo opisuje poszczególne etapy stosowania prawa obrotu detalicznego lekami - od podjęcia działalności, przez jej wykonywanie, aż do zakończenia. Porusza m.in. takie zagadnienia, jak:

  • zakres reglamentacji i systematyka stosowanych w niej środków prawnych,
  • podmioty uprawnione do występowania w roli wnioskodawcy,
  • charakter postępowania i formy rozstrzygnięć,
  • czynności konwencjonalne i niekonwencjonalne w obrocie detalicznym lekami,
  • przyczyny i podstawowe zasady zakończenia działalności polegającej na obrocie detalicznym lekami.
Zwraca przy tym uwagę na liczne problemy, niejasności i sprzeczności normatywne, próbuje przedstawić właściwy sposób stosowania przepisów de lege lata oraz formułuje postulaty de lege ferenda.

Cennymi elementami opracowania są również obszerny przegląd orzecznictwa oraz pogłębiona analiza wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób w praktyce stosujących normy prawa farmaceutycznego, w szczególności w obrocie detalicznym lekami - prawników, właścicieli aptek oraz przedstawicieli zawodów związanych z obrotem detalicznym farmaceutykami. Będzie również cennym źródłem informacji dla prawników będących pracownikami naukowo-badawczymi, zainteresowanych zagadnieniami prawnymi obrotu detalicznego produktami leczniczymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3241-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 304
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0792;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów