Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Jacek Giezek (red. nauk.), Dagmara Gruszecka, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda, Anna Muszyńska, Tomasz Razowski,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: KAM-1948:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 11

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny | str. 13

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA


Rozdział XVI
Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 17

Rozdział XVII
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 67

Rozdział XVIII
Przestępstwa przeciwko obronności | str. 109

Rozdział XIX
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 153

Rozdział XX
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 261

Rozdział XXI
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 333

Rozdział XXII
Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 399

Rozdział XXIII
Przestępstwa przeciwko wolności | str. 449

Rozdział XXIV
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 497

Rozdział XXV
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 515

Rozdział XXVI
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 571

Rozdział XXVII
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 619

Rozdział XXVIII
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 667

Rozdział XXIX
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 689

Rozdział XXX
Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 769

Rozdział XXXI
Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 860

Rozdział XXXII
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 880

Rozdział XXXIII
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 976

Rozdział XXXIV
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 1012

Rozdział XXXV
Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 1060

Rozdział XXXVI
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 1150

Rozdział XXXVII
Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 1282

Autorzy | str. 1311

Ukryj

Opis:

Prezentowany komentarz stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej kodeksu karnego (wyd. 2, Warszawa 2012). Zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szczególnej kodeksu z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w tym zakresie.

W publikacji szczegółowo omówiono dokonywane w ostatnich latach zmiany kodeksu, a zwłaszcza dotyczące przestępstw przeciwko:

  • środowisku oraz bezpieczeństwu w komunikacji;
  • wolności, w tym także wolności seksualnej i obyczajności;
  • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
  • obrotowi gospodarczemu, w tym nowego przestępstwa narażającego na szkodę nadużycia zaufania.
Przedstawiając poszczególne regulacje, autorzy zajmują stanowisko odnośnie do kwestii budzących wątpliwości w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Poddają również analizie nie zawsze jednolite orzecznictwo, które wpływa na interpretację obowiązujących regulacji, np. w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków wymiaru sprawiedliwości - sędziów, prokuratorów, adwokatów, jak również innych uczestników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Komentarz będzie również przydatny aplikantom zgłębiającym podstawy prawa karnego, a także teoretykom prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4199-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1312
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1948:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów