Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Ewa Wilczek-Rużyczka,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: ABC-0763;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 68,60 zł.
Twoja cena brutto już od: 61,74 zł. ( Oszczędzasz: 6,86 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Wypalenie zawodowe w perspektywie wielowymiarowej na tle innych koncepcji | str. 13


1.1. Pojęcie wypalenia zawodowego | str. 16

1.2. Wypalenie zawodowe w perspektywie wielowymiarowej | str. 20

1.3. Wypalenie zawodowe w ujęciu egzystencjalnym | str. 27

1.4. Środowiskowy model wypalenia zawodowego | str. 30

1.5. Wypalenie zawodowe jako konsekwencja narastającego rozczarowania | str. 32

1.6. Model wypalenia zawodowego braku kompetencji | str. 33

1.7. Ogólny model wypalenia zawodowego | str. 36

1.8. Poznawczo-kompetencyjny model wypalenia zawodowego | str. 38

1.9. Podsumowanie modeli wypalenia zawodowego | str. 39

Rozdział 2
Mechanizmy wypalenia zawodowego | str. 44

Rozdział 3
Stres jako jedna z przyczyn zespołu wypalenia zawodowego | str. 51


3.1. Model stresu zmian fizjologicznych Selyego | str. 51

3.2. Stres w ujęciu neurobiologicznym | str. 54

3.3. Model stresu Lazarusa i Folkman | str. 58

3.4. Stres w ujęciu Tomaszewskiego | str. 60

3.5. Stres zawodowy w ujęciu Siegrista | str. 64

3.6. Koncepcja stresu organizacyjnego (R. Kahn, Ph. Byosiere) | str. 65

3.7. Źródła stresu w pracy kierowniczej | str. 67

Rozdział 4
Objawy stresu | str. 68

4.1. Choroby wywołane długotrwałym stresem | str. 69

Rozdział 5
Przyczyny wypalenia zawodowego indywidualne, interpersonalne, organizacyjne | str. 71

Rozdział 6
Wypalenie zawodowe u lekarzy i pielęgniarek | str. 76


6.1. Syndrom wypalenia zawodowego a empatia | str. 78

6.2. Wypalenie zawodowe u lekarzy | str. 81

6.2.1. Wypalenie zawodowe u lekarzy - opisy przypadków | str. 88

6.3. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek | str. 90

6.3.1. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek - opisy przypadków | str. 95

Rozdział 7
Wypalenie zawodowe - konsekwencje dla lekarzy, pielęgniarek, pacjentów, rodzin | str. 99


7.1. Konsekwencje wypalenia zawodowego | str. 103

Rozdział 8
Profilaktyka wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek w ujęciu wielowymiarowym | str. 107

Rozdział 9
Strategie radzenia sobie ze stresem - zapobieganie wypaleniu zawodowemu | str. 120


9.1. Znaki ostrzegawcze symptomu wypalenia zawodowego | str. 122

Rozdział 10
Działania menedżerów zapobiegające wypaleniu zawodowemu u pracowników medycznych | str. 126


10.1. Wypalenie jako zadanie dla menedżera | str. 126

10.2. Wypalenie zawodowe jako proces | str. 128

10.3. Medyczny aspekt wypalenia zawodowego | str. 130

10.4. Sygnały indywidualne, interaktywne i organizacyjne | str. 134

10.5. Zapobieganie | str. 139

Zakończenie | str. 147

Bibliografia | str. 153


Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera analizę przyczyn i konsekwencji wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek, opartą na wyjaśnieniu zachowań i procesów psychicznych proponowanych przez współczesną psychologię. W książce przedstawiono podstawowe pojęcia i koncepcje dotyczące wypalenia zawodowego i stresu oraz najważniejsze osiągnięcia badawcze i praktyczne autorów polskich i zagranicznych.

Autorka wskazuje na związek wypalenia zawodowego ze stresem zawodowym, a źródła problemu upatruje bezpośrednio w funkcjonowaniu organizacji pracy. Praktyczną wartością publikacji są zaprezentowane użyteczne metody zapobiegania bądź łagodzenia skutków wypalenia zawodowego oraz formy pomocy psychologicznej w trakcie terapii.

Adresaci:
Książka jest skierowana przede wszystkim do lekarzy i pielęgniarek, jak również studentów kierunków medycznych i społecznych. Będzie ciekawą lekturą także dla osób niezwiązanych ze środowiskiem medycznym, ponieważ okoliczności sprzyjające wypaleniu zawodowemu mogą się pojawić w każdym środowisku pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3253-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 172
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0763;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów