Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2014:


Autorzy: Maria Sobieska, Małgorzata Skibińska,
Seria:  E-PORADNIK
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2014 r.
Kod: EBO-1457  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 9,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 7,92 zł. ( Oszczędzasz: 1,98 zł. )

Spis treści: 

Część I
Nowe urlopy wychowawcze a urlop wypoczynkowy | str. 3


1. Udzielanie urlopów wychowawczych - nowe zasady | str. 3

1.1. Przesłanki konieczne do nabycia prawa do urlopu wychowawczego (art. 186 § 1 k.p.) | str. 3

1.2. Wymiar urlopu wychowawczego | str. 4

1.3. Warunki udzielania urlopu wychowawczego | str. 5

1.4. Wycofanie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego | str. 6

1.5. Do kiedy uprawnieni pracownicy mogą skorzystać z przysługującego im prawa do urlopu wychowawczego? | str. 6

1.6. Urlop wychowawczy na dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności | str. 7

1.7. Nieprzenoszalne okresy urlopu wychowawczego dla każdego rodzica/opiekuna | str. 7

1.8. Możliwość równoczesnego wykorzystywania urlopu wychowawczego przez rodziców/opiekunów | str. 9

1.9. Ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy w trakcie trwania urlopu wychowawczego | str. 9

1.10. Podjęcie zatrudnienia, nauki, szkolenia w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego | str. 10

1.11. Uprawnienia pracodawcy w razie zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym lub w przypadku ustalenia, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym terminie oboje rodzice/ opiekunowie dziecka | str. 11

1.12. Rezygnacja z urlopu wychowawczego i powrót do pracy | str. 11

1.13. Prawa urlopowe w okresie urlopu wychowawczego | str. 12

1.13.1. Ograniczenie obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym | str. 12

1.13.2. Bieg przedawnienia urlopu wypoczynkowego w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego | str. 14

1.14. Łączenie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z przebywaniem na urlopie wychowawczym | str. 14

1.15. Przepisy przejściowe | str. 15

1.16. Zmiany nie tylko kosmetyczne | str. 16

2. Bieg przedawnienia urlopu wypoczynkowego w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego | str. 16

2.1. Wprowadzenie | str. 17

2.2. Stan do 30 września 2013 r. | str. 17

2.3. Stan od 1 października 2013 r. | str. 18

2.3.1. Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się | str. 19

2.3.2. Zawieszenie biegu przedawnienia na czas korzystania z urlopu wychowawczego | str. 19

Część II
Nowe urlopy wychowawcze a urlop wypoczynkowy - pytania i odpowiedzi | str. 21


1. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy w przypadku rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym? | str. 21

2. Czy pracownik może złożyć jeden wniosek o urlop wypoczynkowy i wychowawczy? | str. 22

3. Czy drugi rodzic ma obowiązek wykorzystać 1 miesiąc urlopu wychowawczego, czy ma prawo z niego skorzystać? | str. 22

4. Kiedy ulega przedawnieniu urlop wypoczynkowy w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego? | str. 23

5. Jak należy obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego? | str. 23

6. Czy matka dziecka może skorzystać z 35 miesięcy urlopu wychowawczego, jeśli ojciec dziecka nie będzie korzystał z 1 miesiąca? | str. 24

7. Czy pracownica, której umowa ulega rozwiązaniu z dniem porodu, może skorzystać z urlopu wychowawczego? | str. 24

8. Kiedy pracownica nabywa uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu urlopu macierzyńskiego? | str. 26


Ukryj

Opis:

Nowelizacja kodeksu pracy, wprowadziła zmiany w zasadach dotyczących udzielania urlopów wychowawczych, a tym samym nastąpiły zmiany w udzielaniu urlopów wypoczynkowych. Jest to kontynuacja zmian w zasadach dotyczących korzystania z uprawnień rodzicielskich.

Najistotniejsza zmiana dotyczy wykorzystywania urlopu wychowawczego i jego wpływu na urlop wypoczynkowy. Zmiana istotna dla osób korzystających z urlopu wychowawczego gdyż pracownik zachowuje pełen wymiar urlopu wypoczynkowego, oczywiście przy spełnieniu warunków dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego. Niestety zmiana istotna też dla pracodawców, gdyż obciąża budżety firmowe generując dodatkowe koszty finansowe. Warto sobie uświadomić, iż w ostatecznym rozrachunku pracownik może zyskać nawet ponad 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku co w przypadku pracodawcy przekłada się na koszt w postaci konieczności udzielania pracownikowi takiego urlopu, a przy rozwiązaniu stosunku pracy konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Dodatkowo nowe przepisy zawieszają bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy w sytuacji korzystania z urlopu wychowawczego. Tak więc w praktyce osoby korzystające z urlopów wychowawczych będą miały dodatkowych kilka lat na skorzystanie z urlopu wypoczynkowego.
Brak przepisów przejściowych powoduje, iż odrębnej analizy wymaga czy osoby, które rozpoczęły korzystanie z urlopów wychowawczych przed 1 października 2013 r. korzystają już nowych czy wciąż "starych" przepisów w zakresie obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Poradnik "Nowe urlopy wychowawcze" stanowi kompleksowe omówienie zasad udzielania urlopów wychowawczych, ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników korzystających z urlopów wychowawczych według najnowszych przepisów prawa pracy.

Autorzy szczegółowo omówili nowe zasady ustalania wymiaru tych urlopów i na praktycznych przykładach wyjaśniają wątpliwości prawne i organizacyjne, jakie się z tym wiążą.

Z publikacji dowiesz się:

  • jakie są zasady udzielania urlopu wychowawczego po 1 października 2013 r.?
  • poznasz nowe metody naliczania urlopu wypoczynkowego dla osób korzystających z urlopu wychowawczego.
  • zrozumiesz zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wychowawczego i jego wpływ na urlop wypoczynkowy do 30 września 2013 r. oraz od 1 października 2013 r.
  • uzyskasz odpowiedź na pytanie: kiedy przedawnia się urlop wypoczynkowy w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego?

Adresaci:
Adresatami publikacji są przede wszystkim pracodawcy, kadrowi, specjaliści ds. kadr i wynagrodzeń oraz biura kadrowe.

Szczegóły towaru


, Format: Ebook , 27
Rodzaj: e-poradnik , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: EBO-1457 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów