Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Iga Rudawska,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: ABC-0777:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Od fragmentaryzacji do integracji - przesłanki zmiany paradygmatu opieki zdrowotnej | str. 23


1.1. Czynniki lokowane po stronie popytu na usługi opieki zdrowotnej | str. 23

1.2. Czynniki lokowane po stronie podaży usług opieki zdrowotnej | str. 39

1.3. Choroby przewlekłe jako problem gospodarczy | str. 48

Rozdział 2
Ekonomiczna interpretacja integracji w opiece zdrowotnej | str. 62


2.1. Ekonomia neoklasyczna a nowa ekonomia instytucjonalna - dwugłos na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej | str. 62

2.2. Między rynkiem a hierarchią - sieci dostawców w opiece zdrowotnej | str. 71

2.3. Teoretyczne podstawy współpracy międzyorganizacyjnej w opiece zdrowotnej | str. 84

Rozdział 3
Koncepcja i stosowanie zintegrowanej opieki zdrowotnej | str. 96


3.1. Konceptualizacja pojęcia "zintegrowana opieka zdrowotna" | str. 96

3.2. Modelowe ujęcia zintegrowanej opieki zdrowotnej | str. 110

3.3. Mechanizmy i narzędzia zintegrowanej opieki zdrowotnej - doświadczenia krajów rozwiniętych | str. 125

3.4. Efekty zintegrowanej opieki zdrowotnej - doniesienia badawcze | str. 149

Rozdział 4
Obsługa pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej - ujęcie relacyjne | str. 161


4.1. Obsługa pacjenta jako element oceny działania systemów ochrony zdrowia | str. 161

4.2. Jakość obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej | str. 170

4.3. Ciągłość opieki jako wskaźnik oceny jakości obsługi pacjenta | str. 180

4.4. pomiar jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej | str. 195

Rozdział 5
Metodyka oceny jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej | str. 212


5.1. Założenia przyjętej koncepcji metodycznej i wybór obiektu do badań | str. 212

5.2. Metody i techniki zbierania informacji | str. 214

Podejście do badania strony podażowej | str. 215

Podejście do badania strony popytowej | str. 248

5.3. Konstrukcja narzędzi pomiarowych JOP-POP i JOP-POD do oceny jakości obsługi pacjentów w zintegrowanej opiece zdrowotnej | str. 264

Konstrukcja kwestionariusza JOP-POP (Jakość Obsługi pacjenta - POPyt) | str. 266

Konstrukcja kwestionariusza JOP-POD (Jakość Obsługi pacjenta - PODaż) | str. 270

5.4. Weryfikacja narzędzi pomiarowych JOP-POP i JOP-POD | str. 288

Weryfikacja narzędzia JOP-POP | str. 288

Weryfikacja narzędzia JOP-POD | str. 297

5.5. Model oceny jakości obsługi pacjenta | str. 302

Zakończenie | str. 317

Bibliografia | str. 321

Aneks | str. 343


Ukryj

Opis:

Publikacja jest jedyną tego typu pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono zagadnienie integrowania procesu świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz obsługi pacjenta w modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Opracowanie zawiera:

  • przesłanki wprowadzania modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej,
  • uzasadnienie tego modelu z perspektywy teorii nauk ekonomicznych,
  • dyskusję nad metodami i narzędziami tytułowego rozwiązania,
  • nowatorskie, relacyjne ujęcie obsługi pacjenta,
  • propozycję modelu oceny jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej.
Swoim wywodem autorka otwiera dyskusję nad możliwością jednoczesnego podnoszenia jakości obsługi pacjenta i realizowania celów efektywnościowych stawianych przed systemami ochrony zdrowia. Proponuje relacyjne ujęcie obsługi pacjenta w perspektywie sieci współpracy podmiotów leczniczych, w tym - oparte na oryginalnych badaniach empirycznych - narzędzia oceny i pomiaru jakości tej obsługi.

Adresaci:
Adresatami publikacji są zarówno pracownicy naukowi zajmujący się problematyką ekonomiki zdrowia i marketingu relacji w opiece zdrowotnej, studenci uczelni ekonomicznych różnych form kształcenia, jak i decydenci w systemie ochrony zdrowia oraz lekarze i menedżerowie kierujący podmiotami leczniczymi.

"Jest to owoc gigantycznej pracy. Jest napisana bardzo dobrym, dojrzałym językiem, styl znakomity, widać doświadczenie pisarskie Autorki, lektura wciąga czytelnika, w żadnym miejscu nie jest nużąca (...). Można tylko wyrazić żal, że takie dzieło nie ukazało się wcześniej, wtedy gdy pracowano nad reformą ochrony zdrowia. (...) Książka powinna być obowiązkową lekturą dla lekarzy, menedżerów ochrony zdrowia, pracowników NFZ, oczywiście dla studentów kierunków zarządzania w ochronie zdrowia oraz - chyba przede wszystkim - dla obecnych i przyszłych ministrów i wiceministrów resortu zdrowia".

Prof. zw. dr hab. Jerzy Żyżyński

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3218-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 356
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0777:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów