Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Cena podstawowa brutto: 239,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 215,10 zł. ( Oszczędzasz: 23,90 zł. )

Opis:

W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych.

Autorzy – doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifikacjach, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy uczestniczący w procesie inwestycyjnym na wszystkich jego etapach – podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazują, jakie działania powinien podejmować inwestor budowlany, by osiągnąć zamierzony efekt bez konieczności wchodzenia w spory z organami administracji publicznej, prezentując również merytoryczną analizę jego uprawnień i obowiązków. Na uwagę zasługują także praktyczne rady, jak uniknąć komplikacji łączących się z koniecznością uwzględniania wymagań stawianych przedsięwzięciom inwestycyjnym, m.in. z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, prawa autorskiego czy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawione rozważania wzbogaca najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

Autorzy omawiają zmiany w Prawie budowlanym, które weszły w życie w latach 2017 i 2018 m.in. w wyniku uchwalenia ustaw: z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Nowe regulacje przyczyniły się do:
– wprowadzenia jednolitych zasad instalowania różnego rodzaju urządzeń w pasie drogowym dróg publicznych, w tym urządzeń służących do zarządzania drogami (np. stanowiących komponent inteligentnych systemów transportowych) i do zarządzania ruchem drogowym (np. bramownice,na których instaluje się znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu),
– zapewnienia realności nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w wyniku których ma powstać inwestycja mieszkaniowa obejmująca mieszkania na wynajem o normowanym czynszu,
– zniwelowania problemów interpretacyjnych, tak by nie powodowały one trudności w realizacji inwestycji mieszkaniowych,
– jednoznacznego określenia, że budowa stacji ładowania nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
– ułatwienia i przyspieszenia procedury budowy stacji ładowania.

Komentarz przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny również pracownikom naukowym oraz studentom prawa i kierunków technicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-566-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 952
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: KAM-2417:W03P01

Informacje biograficzne autorów