Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Umiejętne połączenie wiedzy teoretycznej z olbrzymią praktyką autorów pozwoliło ukazać zarówno istniejące wątpliwości interpretacyjne omawianych regulacji, jak i występujące problemy praktyczne.

więcej

Autorzy: Adam Mariański (red. nauk.), Dorota Jaszczak, Mateusz Latkowski, Aneta Nowak-Piechota, Jacek Obidowski, Michał Wilk, Tomasz Wojdal,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2014 r.
Kod: KAM-2390:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Doradca podatkowy jako pełnomocnik w kontroli skarbowej | str. 15


1.1. Doradca podatkowy - zawód zaufania publicznego | str. 15

1.2. Wpis na listę doradców podatkowych | str. 18

1.3. Czynności doradztwa podatkowego a uczestnictwo w trakcie kontroli skarbowej | str. 19

1.4. Zasady etyki doradcy podatkowego | str. 20

1.5. Pełnomocnik w kontroli skarbowej | str. 27

Rozdział 2
Podstawy prawne, zasady i zakres prowadzenia kontroli | str. 30


2.1. Pojęcie kontroli | str. 30

2.2. Samoobliczenie podatku a funkcje kontrolne spoczywające na organach podatkowych | str. 32

2.3. Rodzaje postępowań w ordynacji podatkowej a kontrola skarbowa | str. 34

2.4. Regulacje prawne dotyczące kontroli | str. 39

Rozdział 3
Organizacja organów kontroli | str. 43


3.1. Wprowadzenie | str. 43

3.2. Zakres przedmiotowy kontroli skarbowej | str. 44

3.3. Organy kontroli skarbowej | str. 46

3.3.1. Uwagi ogólne | str. 46

3.3.2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej | str. 51

3.3.3. Inspektorzy kontroli skarbowej | str. 55

3.4. Właściwość miejscowa | str. 57

3.5. Wyłączenie organu kontroli skarbowej i podatkowej | str. 61

3.5.1. Wyłączenie obligatoryjne | str. 61

3.5.2. Wyłączenie fakultatywne | str. 62

3.5.3. Wyłączenie organu kontroli skarbowej | str. 62

3.6. Nadzór nad organami kontroli skarbowej | str. 63

3.7. Wywiad skarbowy | str. 67

3.7.1. Zadania wywiadu skarbowego; pracownicy | str. 69

3.7.2. Czynności wywiadu skarbowego | str. 70

3.7.3. Czas kontroli przeprowadzanej w ramach wywiadu skarbowego | str. 72

3.7.4. Prawa kontrolowanego w kontroli w trybie wywiadu skarbowego | str. 73

3.7.5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze | str. 73

Rozdział 4
Przebieg kontroli skarbowej | str. 76


4.1. Wszczęcie kontroli skarbowej | str. 76

4.2. Przebieg kontroli skarbowej | str. 80

4.3. Kontrola podatkowa w trakcie kontroli skarbowej | str. 84

4.4. Przepisy ordynacji podatkowej stosowane w kontroli skarbowej | str. 85

Rozdział 5
Zasady prowadzenia kontroli podatkowej w ramach kontroli skarbowej 91


5.1. Wprowadzenie | str. 91

5.2. Zasadność prowadzenia kontroli podatkowej w ramach kontroli skarbowej | str. 91

5.3. Zasady wszczynania kontroli podatkowej | str. 93

5.4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli | str. 109

5.5. Reprezentacja kontrolowanego | str. 111

5.6. Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej | str. 117

5.7. Przerwy w prowadzonej kontroli podatkowej | str. 125

5.8. Protokół z kontroli podatkowej | str. 127

Rozdział 6
Prawa i obowiązki w kontroli skarbowej i podatkowej | str. 131


6.1. Wprowadzenie | str. 131

6.2. Zasady ogólne w trakcie kontroli | str. 131

6.3. Zasady dokumentowania czynności kontroli | str. 140

6.4. Uprawnienia i obowiązki w trakcie kontroli | str. 142

6.5. Sprzeciw - instrument kontroli podatkowej | str. 148

6.6. Zasady odpowiedzialności kontrolowanego | str. 151

Rozdział 7
Postępowanie dowodowe w kontroli skarbowej i podatkowej | str. 155


7.1. Reguły postępowania dowodowego | str. 155

7.2. Zakres czynności dowodowych | str. 159

7.3. Badanie dokumentacji podatkowej | str. 159

7.4. Dowód z badania ksiąg podatkowych | str. 167

7.5. Dowody ze źródeł osobowych | str. 174

7.5.1. Zeznanie świadka - oświadczenie wiedzy | str. 176

7.5.2. Ponowne przesłuchanie świadka | str. 178

7.5.3. Uzyskanie informacji od obcego państwa w postaci przesłuchania świadka | str. 181

7.5.4. Wniosek strony o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka | str. 182

7.5.5. Zwrot kosztów stawiennictwa świadka | str. 183

7.5.6. Przesłuchanie kontrolowanego | str. 183

7.6. Dowód z opinii biegłego | str. 188

7.7. Dowód z oględzin | str. 196

7.8. Czynności sprawdzające a kontrola krzyżowa | str. 201

7.9. Oświadczenia kontrolowanego | str. 206

7.10. Informacje z instytucji finansowych | str. 211

Rozdział 8
Zakończenie postępowania kontrolnego | str. 215


8.1. Wprowadzenie | str. 215

8.2. Decyzja podatkowa | str. 215

8.3. Wynik kontroli | str. 218

8.4. Obowiązki kontrolowanego po zakończeniu kontroli | str. 219

8.5. Zwyczajne środki zaskarżenia | str. 221

8.6. Środki zaskarżenia wyniku kontroli | str. 222

8.7. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 224

Zakończenie | str. 229

Bibliografia | str. 231

O autorach | str. 237


Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi praktyczne opracowanie dotyczące zasad prowadzenia i przebiegu kontroli skarbowej oraz udziału profesjonalnego pełnomocnika, ze szczególnym podkreśleniem roli doradców podatkowych uczestniczących w tej kontroli.

W książce czytelnik znajdzie m.in.:

  • niezbędne informacje odnoszące się do organizacji organów kontroli skarbowej, zakresu ich uprawnień oraz własnych praw i obowiązków w trakcie kontroli,
  • praktyczne wskazówki dotyczące przebiegu kontroli i postępowania dowodowego,
  • najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
Umiejętne połączenie wiedzy teoretycznej z olbrzymią praktyką autorów pozwoliło ukazać zarówno istniejące wątpliwości interpretacyjne omawianych regulacji, jak i występujące problemy praktyczne. Lektura książki umożliwi nie tylko lepsze przygotowanie się do kontroli podatkowej i określenie potencjalnego ryzyka, ale przede wszystkim wskaże na prawidłowe zasady jej prowadzenia. Pozwoli szybko zidentyfikować najczęściej spotykane nadużycia popełniane przez kontrolujących oraz uniknąć negatywnego wpływu kontroli na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które uczestniczą w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej: doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, a także dla pracowników działów finansowych przedsiębiorstw oraz właścicieli biur rachunkowych. Przydatna będzie również dla studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3220-0 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 240
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2390:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów