Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2014 r.
Kod: KAM-2314:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 19

Część I. Prawo podatkowe


Wyrok karny jako przesłanka wznowienia postępowania podatkowego (Mariusz Charkiewicz) | str. 23

Zasada jednofazowości opodatkowania akcyzą w świetle obowiązującej ustawy akcyzowej, a także poprzedzającej ją ustawy z 2004 r. (Krzysztof Flis) | str. 33

Charakterystyka porównawcza koncepcji wspólnej skonsolidowanej korporacyjnej podstawy opodatkowania (CCCTB) z założeniami instytucji podatkowej grupy kapitałowej. Czy koncepcja CCCTB jest alternatywą dla podatkowej grupy kapitałowej? (Dominik Gajewski) | str. 55

Ustalenie podstawy opodatkowania akcyzą - wybrane zagadnienia (Andrzej Gorgol) | str. 66

Akcyza a ekologia - opodatkowanie emisji CO2 i ogólnego zużycia energii w świetle projektu zmian dyrektywy energetycznej (Joanna Kiszka) | str. 87

Opodatkowanie nielegalnie pobranej energii elektrycznej - zarys problematyki (Robert Kubal) | str. 111

Opłata paliwowa - próba oceny zgodności z prawem Unii Europejskiej (Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 124

Zadania administracji celnej w zakresie podatku od gier - analiza wybranych problemów (Mirosława Laszuk) | str. 139

Wpływ zmian w Nomenklaturze Scalonej na klasyfikację wyrobów dla celów podatku akcyzowego - wybrane przykłady (Elżbieta Lis) | str. 161

W sprawie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej po nowelizacji z dnia 16 września 2011 r. (Andrzej Michór) | str. 173

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach oświadczeń paliwowych (Artur Mudrecki) | str. 192

Akcyza na tytoń - tylko dostosowywać do prawa UE czy zrobić krok naprzód? (Grzegorz Musolf) | str. 202

Doręczanie pism za granicę w postępowaniu podatkowym - głos w dyskusji (Tomasz Nowak) | str. 213

Zwolnienie z akcyzy wyrobów tytoniowych, które utraciły przydatność do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, niszczonych pod nadzorem administracyjnym. Ewolucja regulacji postakcesyjnej - ocena, doświadczenia, perspektywy (Artur Nowak, Jan Czerwiński, Tomasz Leszczewski) | str. 226

Przedawnienie zobowiązania podatkowego a wszczęcie postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (Andrzej Tatara) | str. 246

Część II. Prawo celne

Tranzyt przez terytorium Unii Europejskiej towarów, które mogą naruszać skuteczne w Unii prawa własności intelektualnej (Andrzej Drzewiecki) | str. 263

Zadania nadzorcze organów celnych z perspektywy warunków wprowadzania produktów do obrotu na rynku Unii Europejskiej (Magdalena Fedorowicz, Anna Zalcewicz) | str. 290

Zasady wydawania pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej SASP (Ewa Gwardzińska) | str. 306

Dochodzenie przez dyrektora izby celnej należności z nieruchomości podatnika - wybrane aspekty proceduralne (Radosław Kujawiński) | str. 319

Zakres przedmiotowy działań kontroli skarbowej w obszarze zadań Służby Celnej (Andrzej Melezini) | str. 349

Procedura tranzytu jako pierwowzór procedury zawieszenia poboru akcyzy. O związkach prawa akcyzowego z prawem celnym na podstawie doświadczeń niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej (Karol Piech) | str. 360

Geneza kształtowania się procedur antydumpingowych na świecie - kierunki przeobrażeń i zmian (Anna Reiwer?Kaliszewska) | str. 382

Wiążąca Informacja Taryfowa jako jeden z instrumentów prawnych współpracy celnej w ramach Unii Europejskiej (Joanna Ryszka) | str. 400

Lokalne regulacje prawa celnego instrumentem "wypychania" podatników z Polski? Studium przypadku (Cezary Sowiński) | str. 420

Klasyfikacja celna artykułów świątecznych - czy kultura ma wpływ na wysokość obciążeń celnych? (Aleksander Werner) | str. 428

Lista uczestników | str. 437

Autorzy | str. 443


Ukryj

Opis:

Publikacja przedstawia węzłowe problemy dotyczące cła i akcyzy, jakie pojawiły się w praktyce organów i podmiotów gospodarczych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Podejmowane próby uporządkowania tych zagadnień wskazują na kierunki zmian i przeobrażeń w tych dwóch obszarach danin publicznych.

Autorzy odwołują się przede wszystkim do swojej praktyki, dzięki czemu czytelnik otrzymuje wiarygodną informację o dominującym stanowisku organów celnych i sądów administracyjnych w szeregu kwestii pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych, zwłaszcza tych, które dokonują obrotu wyrobami akcyzowymi oraz utrzymują kontakty handlowe z krajami spoza UE.

Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w sposób zwięzły i przystępny, z odwołaniem do dorobku doktryny i judykatury, dzięki czemu w publikacji znaleźć można propozycje rozwiązań konkretnych problemów praktycznych w zakresie regulacji celnych i podatku akcyzowego.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla podatników podatku akcyzowego oraz podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Będzie pomocna także w praktyce agentów celnych, doradców podatkowych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących uczestników obrotu handlowego z krajami spoza UE i podatników podatku akcyzowego. Zainteresuje również radców prawnych oraz pracowników administracji celnej.

"Recenzowana książka może zainteresować osoby zajmujące się praktyką stosowania prawa celnego i podatkowego. Z pewnością opracowania stanowią modelowy przykład tekstów zarazem praktycznych, jak i przygotowanych bardzo dobrze warsztatowo. Za istotny walor publikacji należy uznać jej zróżnicowaną tematykę i zróżnicowanie doświadczeń zawodowych autorów".

Dr hab. Wojciech Morawski, UMK w Toruniu


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3215-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 452
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2314:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów