Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tadeusz Teofil Kaczmarek,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0907:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

O autorze | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

1. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa - pojęcia i definicje | str. 13


1.1. Zależność procesu gospodarczego od procesu finansowego | str. 13

1.2. Pojęcie finansowania | str. 14

1.3. Rodzaje finansowania | str. 17

1.4. Podstawowe kategorie | str. 18

Pytania kontrolne | str. 22

2. Podstawy planowania finansowego w przedsiębiorstwie | str. 24

2.1. Miejsce działu finansowego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa | str. 24

2.2. Podstawowe cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa | str. 25

2.3. Planowanie finansowe i controlling | str. 25

2.4. Planowanie strategiczne i operacyjne | str. 29

2.5. Cel planowania finansowego i kwestia utrzymania płynności | str. 31

2.6. Warunki prawidłowego finansowania działalności przedsiębiorstwa | str. 31

2.7. Środki finansowe pozyskiwane z zewnętrznych źródeł | str. 32

2.8. Kredyt jako źródło finansowania zewnętrznego | str. 34

2.9. Obliczenia związane z kredytem - w celu utrzymania płynności | str. 38

2.10. Pozabankowe źródła zabezpieczenia i utrzymania płynności | str. 42

Pytania kontrolne | str. 43

3. Metody badania i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - zarządzanie ryzykiem finansowym | str. 45

3.1. Metody pomiaru i oceny ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie | str. 45

3.2. Zagadnienie pomiaru ryzyka i strat w przedsiębiorstwie | str. 48

3.3. Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy wskaźnikowej | str. 52

3.4. Modelowanie finansowe i zestawy wskaźników finansowych | str. 64

3.5. Zasady posługiwania się wskaźnikami w analizie finansowej | str. 68

3.6. Wybrane modele oceny kondycji finansowej spółek | str. 70

3.7. Zastosowanie metody oceny wielowskaźnikowej w Polsce | str. 76

Pytania kontrolne | str. 77

4. Faktoring, forfaiting, leasing i nowe instrumenty finansowe jako alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa | str. 79

4.1. Faktoring | str. 79

4.2. Forfaiting | str. 85

4.3. Leasing | str. 87

4.4. Innowacyjne instrumenty finansowania jako alternatywa wobec kredytu. 89

4.5. Asset Backed Securities (ABS) | str. 97

Pytania kontrolne | str. 98

5. Amortyzacja jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa | str. 99

5.1. Kryteria podziału kapitału w bilansie | str. 99

5.2. Finansowanie wewnętrzne | str. 101

Pytania kontrolne | str. 108

6. Badanie wiarygodności i zdolności kredytowej przedsiębiorcy | str. 109

6.1. Pojęcie wiarygodności kredytowej | str. 109

6.2. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa | str. 110

6.3. Analiza wiarygodności kredytowej | str. 111

6.4. Pierwsza ocena zdolności kredytowej | str. 113

6.5. Okresowe oceny zdolności kredytowej klienta | str. 117

6.6. Ocena systemu określenia zdolności kredytowej | str. 118

Pytania kontrolne | str. 118

7. Agencje ratingowe i ich wpływ na niestabilność globalnych rynków finansowych | str. 119

7.1. Wprowadzenie | str. 119

7.2. Nowa rola agencji ratingowych | str. 120

7.3. Krytyka działania agencji ratingowych | str. 122

7.4. Polityczne konsekwencje błędnych ocen ratingowych | str. 124

7.5. Działania podejmowane przez Unię Europejską | str. 126

7.6. Pożądane kierunki działania na poziomie Unii Europejskiej | str. 129

Pytania kontrolne | str. 135

8. Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa | str. 136

8.1. Definicja umowy kredytu | str. 136

8.2. Definicja finansowania pożyczkami | str. 137

8.3. Typologia i kryteria podziału kredytów | str. 139

8.4. Charakterystyka wybranych rodzajów kredytów | str. 139

8.5. Kredyty wekslowe | str. 142

8.6. Kredyt lombardowy | str. 144

8.7. Kredyt konsorcjalny | str. 145

8.8. Kredyt bankowy | str. 146

8.9. Formy zabezpieczenia kredytu | str. 150

8.10. Kredyt kupiecki | str. 153

8.11. Dźwignia finansowa | str. 154

8.12. Wady i zalety zaangażowania kapitału własnego i obcego | str. 156

Pytania kontrolne | str. 159

9. Źródła kapitału w spółkach akcyjnych i metody wyceny przedsiębiorstw | str. 160

9.1. Źródła kapitału w spółkach akcyjnych | str. 160

9.2. Metody wyceny przedsiębiorstw | str. 167

Pytania kontrolne | str. 178

Literatura | str. 179

Odpowiedzi na pytania kontrolne | str. 183

Indeks | str. 199


Ukryj

Opis:

W książce omówiona najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, zgodnie z zasadami obowiązującymi obecnie w Unii Europejskiej. Zaletą opracowania jest pokazanie wzajemnych powiązań między podejmowanymi decyzjami finansowymi oraz zwrócenie uwagi na logikę zdarzeń finansowych w gospodarce rynkowej. Dzięki tej publikacji czytelnik zyska podstawy do kształtowania praktycznych umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Szczegółowo omówiono tu następujące zagadnienia:

  • zasady planowania finansowego w przedsiębiorstwie,
  • zdywersyfikowane źródła finansowania,
  • metody badania i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • alternatywne źródła finansowania i znaczenie amortyzacji,
  • warunki uzyskiwania kredytu bankowego oraz badanie wiarygodności i zdolności kredytowej,
  • wpływ agencji ratingowych na globalne rynki finansowe.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla studentów kierunków ekonomicznych, ale także praktyków gospodarczych. Oprócz wiedzy teoretycznej zawiera przykłady i wyliczenia stanowiące dużą pomoc dla menedżerów pragnących poznać praktyczną stronę finansów.


Książka stanowi aktualne ujęcie najważniejszych kwestii związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Uwzględnia regulacje i zasady obowiązujące w finansowaniu przedsiębiorstw Unii Europejskiej, co ma istotne znaczenie dla firm prowadzących działalność handlową na terenie krajów członkowskich UE. Na wysoką wartość merytoryczną książki ma wpływ także to, że autor wykorzystuje w niej swoje długoletnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami w Polsce i w Niemczech.

Prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3234-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 204
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0907:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów