Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.01.2014 r.
Kod: KAM-2401:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Opis:

W monografii podjęty został problem wydawania przez organy administracji publicznej aktów administracyjnych o charakterze generalnym, dotyczących nie podmiotów indywidualnych, ale niezindywidualizowanych grup adresatów znajdujących się w konkretnej sytuacji. Taki charakter maja m.in.:

  • decyzje o rozwiązaniu zgromadzenia publicznego,
  • decyzje o przerwaniu imprezy masowej,
  • decyzje o wycofaniu z obrotu jakiegoś produktu leczniczego albo innego produktu, np. "dopalaczy" czy czeskiego alkoholu,
  • akty zakazujące wprowadzania do obrotu produktów finansowych przez banki i inne instytucje finansowe,
  • akty o zawieszeniu organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych,
  • akty o ewakuacji ludności, wprowadzające czasowe zakazy wstępu do lasów czy określające wykazy kąpielisk w każdym sezonie.
Autorzy dokonują analizy istoty generalnego aktu administracyjnego, jak również przedstawiają propozycje wyodrębnienia jego rodzajów, bazując na przeglądzie aktualnych uregulowań prawnych, stanowisku judykatury oraz doktryny.

Adresaci:
Omawiana problematyka powinna zainteresować nie tylko pracowników organów administracji rządowej i samorządowej wydających generalne akty administracyjne, ale także wszystkich tych, których akty te mogą dotyczyć, oraz prawników i pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3216-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 252
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Administracja publiczna
Kod: KAM-2401:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów