Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Wojciech Radecki, Jan Jerzmański,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2014 r.
Kod: KAM-2103:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Wprowadzenie do problematyki międzynarodowego przemieszczania odpadów | str. 17

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów | str. 59

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 61


Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 61

Art. 2.[Definicje] | str. 66

Rozdział 2
Właściwość organów | str. 72


Art. 3. [Zakres właściwości] | str. 72

Rozdział 3
Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów | str. 77


Art. 4. [Rodzaje zezwoleń] | str. 77

Art. 5. [Procedura poprzedzająca zezwolenie] | str. 83

Art. 6. [Treść zezwolenia] | str. 89

Art. 7. [Przekazywanie kopii zezwoleń] | str. 103

Art. 8. [Cofnięcie zezwolenia] | str. 106

Art. 9. [Sprzeciw] | str. 110

Art. 10. [Stosowanie języka polskiego] | str. 122

Art. 11. [Delegacja do określenia zakazu przywozu] | str. 124

Art. 11a. [Delegacja do określenia ograniczeń przywozu] | str. 127

Art. 12. [Rejestr zgłoszeń i decyzji] | str. 129

Rozdział 4
Zezwolenia wstępne dla instalacji odzysku | str. 138


Art. 13. [Udzielanie zezwoleń wstępnych] | str. 138

Art. 14. [Procedura udzielania zezwoleń wstępnych] | str. 140

Art. 15. [Rejestr instalacji] | str. 145

Art. 16. [Informacje o zmianach] | str. 146

Art. 17. [Cofnięcie zezwolenia wstępnego] | str. 147

Art. 18. [Zezwolenie na przywóz odpadów] | str. 150

Art. 19. [Delegacja do określenia wzoru wniosku] | str. 153

Rozdział 5
Gwarancje finansowe | str. 154


Art. 20. [Złożenie gwarancji finansowej] | str. 154

Art. 21. [Zatwierdzenie gwarancji finansowej] | str. 160

Art. 22. [Zwrot gwarancji finansowej] | str. 164

Rozdział 6
Zwrot odpadów | str. 169


Art. 23. [Procedura zwrotu odpadów] | str. 170

Art. 24. [Nakazy odebrania i odesłania odpadów] | str. 174

Art. 25. [Nielegalne przemieszczanie odpadów] | str. 178

Art. 26. [Nakazy odebrania i odesłania odpadów nielegalnie przemieszczonych] | str. 185

Art. 27. [Zabezpieczenie środowiska przed odpadami nielegalnie przemieszczonymi] | str. 191

Art. 28. [Egzekucja] | str. 195

Art. 29. [Zażalenia] | str. 197

Rozdział 7
Właściwe przejścia graniczne i urzędy celne | str. 198


Art. 30. [Wyznaczenie przejść granicznych i urzędów celnych] | str. 198

Wprowadzenie do problematyki penalnej międzynarodowego przemieszczania odpadów | str. 203

Rozdział 8
Przepisy karne | str. 224


Art. 31. [Wykroczenia] | str. 224

Rozdział 9
Kary pieniężne | str. 228


Art. 32. [Znamiona deliktów] | str. 228

Art. 33. [Pozostałe znamiona deliktów] | str. 229

Art. 34. [Okoliczności wpływające na wymiar kary] | str. 238

Art. 35. [Wykonanie kary pieniężnej] | str. 241

Rozdział 10
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 245


Art. 36. [Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska] | str. 245

Art. 37. [Nowelizacja kodeksu karnego] | str. 246

Art. 38. [Nowelizacja Prawa ochrony środowiska] | str. 259

Art. 39. [Nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej] | str. 262

Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 264


Art. 40. [Przepisy wykonawcze] | str. 264

Art. 41. [Sprawy wszczęte i niezakończone] | str. 265

Art. 42. [Utrata mocy poprzedniej ustawy] | str. 266

Art. 43. [Wejście w życie] | str. 267

Bibliografia | str. 269

Indeks rzeczowy | str. 273


Ukryj

Opis:

Publikacja to pierwszy na rynku wydawniczym komentarz stanowiący użyteczną pomoc przy stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Ustawa reguluje zasady postępowania organów właściwych do wykonywania zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów, a także udzielania zezwoleń, gwarancji finansowych czy też zwrotu odpadów i nakładania kar pieniężnych za naruszanie obowiązków w tym obszarze.

Autorzy, poza wnikliwą analizą poszczególnych przepisów ustawy, orzecznictwa sądów polskich, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz literatury przedmiotu, prezentują wiele wszechstronnych i praktycznych rozwiązań dotyczących regulacji ustawy krajowej, której zadaniem jest wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych służących realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006. W istocie komentarz do polskiej ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów jest także komentarzem do rozporządzenia unijnego.

Ponadto w opracowaniu w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę odpowiedzialności prawnej za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne związane z wykonywaniem przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest głownie dla podmiotów, które zajmują się międzynarodowym przemieszczaniem odpadów oraz pracowników organów administracji publicznej wykonujących zadania w tej dziedzinie. Będzie pomocnym źródłem dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, prokuratorów oskarżających w sprawach o przestępstwa, adwokatów i radców prawnych występujących w sprawach administracyjnych i karnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3177-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 280
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-2103:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów