Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Monika Raulinajtys-Grzybek,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0788:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 9

Rozdział 1
Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej | str. 15


1.1. Wprowadzenie | str. 15

1.2. Świadczenie usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Polsce | str. 16

1.3. Wycena usług AOS w Polsce | str. 21

1.3.1. Świadczenia wysokospecjalistyczne | str. 22

1.3.2. Pozostałe usługi AOS | str. 22

1.4. System grup diagnostycznych a wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej | str. 31

Rozdział 2
Ceny usług AOS a ich koszty - doświadczenia zagraniczne | str. 38


2.1. Wprowadzenie | str. 38

2.2. Ambulatory patient groups - Stany Zjednoczone | str. 39

2.3. Wycena usług AOS w Unii Europejskiej - wnioski z projektu "HealthBasket" | str. 46

2.3.1. Anglia | str. 48

2.3.1.1. Najnowsze zmiany | str. 49

2.3.2. Dania | str. 50

2.3.3. Francja | str. 51

2.3.4. Hiszpania | str. 52

2.3.5. Holandia | str. 52

2.3.6. Niemcy | str. 53

2.3.7. Węgry | str. 54

2.3.8. Włochy | str. 55

Rozdział 3
Wpływ systemu wyceny usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na zachowania świadczeniodawców | str. 57


3.1. Wprowadzenie | str. 57

3.2. Usługi AOS zrealizowane w wybranych poradniach | str. 59

3.3. Analiza zmian w zakresie wyceny wybranych świadczeń | str. 63

3.4. Weryfikacja neutralności wyceny świadczeń zachowawczych | str. 69

3.4.1. Procedury urologiczne | str. 70

3.4.2. Procedury pulmonologiczne | str. 74

3.4.3. Badanie spirometryczne | str. 78

3.4.4. Elektrokardiografia | str. 82

3.4.5. Badania USG w urologii | str. 85

3.4.6. Kontrola stymulatora serca | str. 86

3.5. Weryfikacja neutralności wyceny świadczeń odrębnych | str. 89

3.5.1. Kardiologiczne świadczenia odrębne | str. 90

3.5.2. USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler | str. 94

3.5.3. Urologiczne świadczenia odrębne | str. 96

Rozdział 4
Modele rachunku kosztów w opiece zdrowotnej | str. 100


4.1. Wprowadzenie | str. 100

4.2. Metoda kalkulacji kosztów a dokładność informacji | str. 100

4.3. Tradycyjne modele rachunku kosztów w opiece zdrowotnej | str. 106

4.4. Zachowanie związku przyczynowo-skutkowego w kalkulacji kosztów | str. 109

4.5. Zasoby w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej | str. 114

Rozdział 5
Jednorodność kosztowa usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - studium przypadku | str. 120


5.1. Wprowadzenie | str. 120

5.2. Charakterystyka świadczeniodawcy | str. 121

5.3. Wdrożenie zasobowego rachunku kosztów | str. 124

5.3.1. Kalkulacja kosztów zasobów | str. 124

5.3.2. Kalkulacja kosztów procedur medycznych | str. 129

5.3.3. Kalkulacja kosztów porad | str. 133

5.4. Ocena jednorodności kosztowej świadczeń poradni | str. 136

Zakończenie | str. 159

Załącznik | str. 165

Spis tabel | str. 177

Spis rysunków | str. 181

Bibliografia | str. 183


Ukryj

Opis:

W książce w sposób kompleksowy zaprezentowano praktyczne aspekty dotyczące wyceny świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), wiążąc wycenę świadczeń z poziomem ich kosztów. Szczegółowo przedstawiono m.in.:

  • badania empiryczne pokazujące wpływ systemu wyceny usług AOS na zachowania świadczeniodawców,
  • opis koncepcji rachunku kosztów dla poradni, która sprawdza się przy wszelkich nalizach rentowności,
  • dane empiryczne przedstawiające metodykę oceny relacji między cenami świadczeń AOS a ich kosztami,
  • best practices dotyczące podejścia do wyceny świadczeń AOS na świecie,
  • analizę bieżących rozwiązań w zakresie wyceny świadczeń AOS.
Adresaci:
Publikacja będzie pomocnym narzędziem dla dyrektorów szpitali, analityków oraz pracowników instytucji regulacyjnych w obszarze opieki zdrowotnej (pracowników Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia). Zainteresuje również pracowników naukowych specjalizujących się w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej i ekonomiki zdrowia, a także studentów.

"Książka stanowi próbę odpowiedzi na aktualne potrzeby decydentów ochrony zdrowia dotyczące sposobów wyceny świadczeń specjalistycznych, a także jest interesującą propozycją sposobu prowadzenia analizy finansowo-ekonomicznej dla wszystkich badaczy zajmujących się funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. (...) Praca zdecydowanie wnosi wkład do wiedzy o funkcjonowaniu płatnika i świadczeniodawców, a także konsekwencji tej interakcji dla pacjentów".

Dr hab. Ewelina Nojszewska, prof. SGH


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3195-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 192
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0788:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów