Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Konrad Raczkowski,
Seria:  Monografie ekonomiczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0906:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

O autorach | str. 9

Wstęp | str. 21

CZĘŚĆ I. BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I OBRÓT GOSPODARCZY | str. 25


1. Współczesny model tetrarchii zarządzania a bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego | str. 27
Konrad Raczkowski

2. Dylematy rozwiązywania problemu bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce | str. 61
Zenon Stachowiak

3. Potrzeba opracowania zintegrowanej strategii kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski | str. 83
Sylwester T. Kurek, Katarzyna Pietrzyk, Janusz Płaczek

4. Wyznaczniki ekonomii przestrzennej w procesie lokalizacji infrastruktury gospodarczej | str. 101
Bartosz Stachowiak

5. Zarys filozofii konstrukcji modelu kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski | str. 123
Anna Dziurny

6. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego w Kazachstanie | str. 145
Gulzhan Abdramanova

7. Bezpieczeństwo środków finansowych w firmie a zatory płatnicze | str. 159
Zdzisław Zasada

8. Czy unia bankowa zapewni bezpieczeństwo finansowe w Unii Europejskiej? | str. 177
Tomasz Knepka

9. Narzędzia zarządzania ryzykiem pogodowym jako metoda podnoszenia bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie branży ciepłowniczej | str. 191
Dorota Michalak

10. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie koncentracji przedsiębiorców i ich wpływ na krajowy obrót gospodarczy | str. 205
Paweł Lewandowski

11. Rola narodowego wytwórcy banknotów, dokumentów i towarzyszących im systemów IT w systemie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i prawnego | str. 229
Remigiusz Lewandowski

12. Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem poboru podatku VAT | str. 267
Mariusz Murzacz

13. Reforma systemu podatku VAT w Polsce | str. 289
Kazimierz Poznański, Marek Suchowolec

14. Wywiad a dyplomacja gospodarcza | str. 333
Andrzej Żebrowski

CZĘŚĆ II. GOSPODARKA NIEOFICJALNA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SYSTEMIE GOSPODARCZYM | str. 357

15. Bankowość równoległa a gospodarka nieformalna | str. 359
Jan K. Solarz

16. Gospodarka nieoficjalna w oficjalnych statystykach. Co kryją szacunki PKB? | str. 383
Małgorzata Sobieraj

17. Konsekwencje występowania gospodarki nieoficjalnej w Polsce | str. 399
Małgorzata Oziębło

18. Inicjatywy wspólnotowe na rzecz zwalczania przestępczości o charakterze ekonomicznym | str. 417
Jacek Bil

19. Skala finansowej przestępczości zorganizowanej w Polsce oraz metody, sposoby i efektywność jej zwalczania | str. 435
Jacek Więckowski, Czesław Jędrzejek

20. Zorganizowana przestępczość gospodarcza w Polsce jako element gospodarki nieoficjalnej | str. 475
Dariusz Ćwikowski

21. Przestępczość w obrocie paliwami płynnymi a proces karny | str. 503
Krzysztof Wiciak

22. Korupcja w wymiarze gospodarczym. Analiza problemu na tle zamówień publicznych | str. 519
Edyta Kosiarz

23. Patologie w procesie zakupowym. Wybrane zagadnienia | str. 537
Arkadiusz Szyszkowski

CZĘŚĆ III. RYZYKO OBROTU GOSPODARCZEGO | str. 547

24. Systematyzacja ryzyka w transakcjach międzynarodowych | str. 549
Katarzyna Żukrowska

25. Ewolucja ryzyka w gospodarce rynkowej a bezpieczeństwo ekonomiczne | str. 573
Tadeusz P. Tkaczyk

26. Ryzyko handlowe w przedsiębiorstwach działających w grupach zakupowych | str. 601
Grzegorz Zimon

27. Ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i międzynarodowych - zabezpieczanie się przed mimowolnym udziałem w karuzelach podatkowych VAT | str. 615
Jarosław Żak

28. Analiza ryzyka w procesie obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą | str. 635
Monika Grottel

29. Ryzyko walutowe - wyznacznik bezpieczeństwa w wymianie handlowej | str. 655
Jarosław Klepacki

CZĘŚĆ IV. CZYNNIKI STABILIZACJI I OCENY OBROTU GOSPODARCZEGO | str. 675

30. Próba stabilizacji otoczenia prawnego działalności gospodarczej w oparciu o zasadę dwóch terminów (przyczynek do dyskusji o polityce prawa gospodarczego) | str. 677
Sławomir Peszkowski

31. Kreowanie przez organizacje publiczne zaufania do instytucji finansowych | str. 707
Zbysław Dobrowolski

32. Wiarygodność kontrahentów w kontekście płynności finansowej | str. 721
Elżbieta Klamut

33. Rola Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jako czynnika w ocenie wiarygodności partnerów handlowych | str. 743
Kinga Stopczyńska

34. Praktyczne aspekty ubezpieczenia należności handlowych | str. 763
Janeta Musiolik-Bednarz

35. Ocena wiarygodności partnerów w transakcjach elektronicznych | str. 787
Sylwia Wojciechowska-Filipek

36. Cyberbezpieczeństwo handlu elektronicznego | str. 811
Tomasz Muliński

37. Wybrane aspekty bezpieczeństwa w Internecie na przykładzie e-commerce | str. 841
Nina Stępnicka

38. Koordynacja polityk państw członkowskich UE w eksporcie broni - prawo i rzeczywistość | str. 855
Irena Kołakowska-Fałkowska

39. Analiza kredytów ze stwierdzoną utratą wartości w portfelu kredytowym banków w Polsce w latach 2008-2011 | str. 879
Dorota Ostrowska

40. Zezwolenia na utworzenie i prowadzenie banku komercyjnego w Polsce | str. 891
Agnieszka Żywicka

41. Zarządzanie stabilnością finansową w Unii Europejskiej | str. 907
Adrian Markiewicz

Ukryj

Opis:

Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją, która omawia obrót gospodarczy w kategoriach bezpieczeństwa w kontekście ekonomii, prawa oraz zarządzania. Pozwala zrozumieć, czym są zagrożenia systemu gospodarczego, jak się przed nimi zabezpieczać, prawidłowo oceniać, a w konsekwencji stabilizować obrót gospodarczy.

Adresaci:
Publikacja będzie znakomitym źródłem wiedzy przede wszystkim dla przedsiębiorców i organów władzy. Zainteresuje również studentów wydziałów ekonomii.

"Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w warunkach niestabilnego, turbulentnego otoczenia jest niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia poszczególnych podmiotów gospodarczych (wymiar mikroekonomiczny), ale również w wymiarze mezoekonomicznym (perspektywa branż i regionów) i makroekonomicznym (interes gospodarki narodowej jako całości), czy wreszcie w perspektywie globalnej (bezpieczeństwo wymiany międzynarodowej). W tym kontekście należy powitać z uznaniem jako cenną inicjatywę wydawniczą zwartą, jednotomową publikację pod redakcją prof. Konrada Raczkowskiego pt. Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Jest to pionierska próba przerzucenia pomostów między różnymi dyscyplinami i poszukiwania nowych ujęć metodologicznych w analizie złożonej i wielowątkowej problematyki bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Już z tego powodu książka powinna zainteresować czytelników interesujących się tą problematyką".

dr hab. prof. SGH Bogdan MrózSzczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3246-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 932
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0906:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów