Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2014:


Autorzy: Włodzimierz Nykiel (red. nauk.), Adam Zalasiński (red. nauk.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2013 r.
Kod: KAM-2212:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wstęp | str. 27

Walor orzecznictwa podatkowego Trybunału Sprawiedliwości w polskim porządku prawnym (Adam Zalasiński) | str. 29

Część pierwsza . Podatki bezpośrednie (podatki dochodowe oraz podatek od spadków i darowizn)


Komentarz do wyroku TS z dnia 28 stycznia 1986 r. w sprawie 270/83 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francuska, ECR 1986, s. 273
(Joanna Gałęza) | str. 59

Komentarz do wyroku TS z dnia 27 września 1988 r. w sprawie 81/87 The Queen v. H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc
(Marta Uss) | str. 67

Komentarz do wyroku TS z dnia 8 maja 1990 r. w sprawie 175/88 Klaus Biehl v. Administration des contributions du grand-duché de Luxembourg, ECR 1990, s. I-1779
(Marcin Jamroży) | str. 75

Komentarz do wyroku TS z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie C-204/90 Hanns-Martin Bachmann v. Państwo Belgijskie, ECR 1992, s. I-249
(Adam Jerzykowski) | str. 80

Komentarz do wyroku TS z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie C-300/90 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Belgii, ECR 1992, s. I-305
(Adam Jerzykowski) | str. 94

Komentarz do wyroku TS z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt v. Roland Schumacker, ECR 1995, s. I-225
(Marcin Jamroży) | str. 106

Komentarz do wyroku TS z dnia 11 sierpnia 1995 r. w sprawie C-80/94 G. H. E. J. Wielockx v. Inspecteur der Directe Belastingen, ECR 1995, s. I-2493
(Marta Uss) | str. 115

Komentarz do wyroku TS z dnia 26 października 1995 r. w sprawie C-151/94, Komisja Wspólnot Europejskich v. Wielkie Księstwo Luksemburga, ECR 1995, s. I-3685
(Marcin Jamroży) | str. 123

Komentarz do wyroku TS z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie C-107/94 P. H. Asscher v. Staatssecretaris van Financiën, ECR 1996, s. I-3089
(Marta Uss) | str. 127

Komentarz do wyroku TS z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie C-250/95 Futura Participations SA i Singer v. Administration des Contributions, ECR 1997, s. I-2471
(Joanna Gałęza) | str. 136

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie C-336/96 Gilly v. Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, ECR 1998, s. I-2793
(Marcin Jamroży) | str. 144

Komentarz do wyroku TS z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-264/96 Imperial Chemical Industries plc (ICI) v. Kenneth Hall Colmer (HM Inspector of Taxes), ECR 1998, s. I-4695
(Mariusz Aleksandrowicz, Adam Zalasiński) | str. 152

Komentarz do wyroku TS z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie C-311/97 Royal Bank of Scotland plc v. Elliniko Dimosio (Państwo Greckie), ECR 1999, s. I-2651
(Joanna Gałęza) | str. 162

Komentarz do wyroku TS z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie C-254/97 Société Baxter i inni v. Premier Ministre i inni, ECR 1999, s. I-4809
(Błażej Kuźniacki) | str. 168

Komentarz do wyroku TS z dnia 14 września 1999 r. C-391/97 Frans Gschwind v. Finanzamt Aachen-Aussenstadt, ECR 1999, s. I-5451
(Marcin Jamroży) | str. 179

Komentarz do wyroku TS z dnia 21 września 1999 r. w sprawie C-307/97 Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland v. Finanzamt Aachen-Innenstadt, ECR 1999, s. I-6161
(Joanna Gałęza) | str. 185

Komentarz do wyroku TS z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie C-251/98 C. Baars v. Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem, ECR 2000, s. I-2787
(Filip Świtała) | str. 194

Komentarz do wyroku TS z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie C-87/99 Patrick Zurstrassen v. Administration des Contributions Directes, ECR 2000, s. I-3337
(Marcin Jamroży) | str. 206

Komentarz do wyroku TS z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie C-35/98 Staatssecretaris van Financiën v. B.G.M. Verkooijen, ECR 2000, s. I-4071
(Filip Świtała) | str. 211

Komentarz do wyroku TS z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-375/98 Ministério Público i Fazenda Pública v. Epson Europe BV, ECR 2000, s. I-4243
(Filip Świtała) | str. 221

Komentarz do wyroku TS z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie C-141/99 Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID) v. Państwo Belgijskie, ECR 2000, s. I-11619
(Joanna Gałęza) | str. 229

Komentarz do wyroku TS z dnia 8 marca 2001 r. w połączonych sprawach C-397/98 oraz C-410/98 Metallgesellschaft Ltd i inni oraz Hoechst AG i Hoechst (UK) Ltd v. Commissioners of Inland Revenue and HM Attorney General, ECR 2001, s. I-1727
(Robert Krasnodębski) | str. 237

Komentarz do wyroku TS z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-294/99 Athinaiki Zythopoiia AE v. Elliniko Dimosio (Państwo Greckie), ECR 2001, s. I-6797
(Filip Świtała) | str. 248

Komentarz do wyroku TS z dnia 3 października 2002 r. w sprawie C-136/00 postępowanie wszczęte przez Rolf Dieter Danner, ECR 2002, s. I-8147
(Aneta Nowak) | str. 256

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH v. Finanzamt Steinfurt, ECR 2002, s. I-11779
(Ziemowit Kukulski) | str. 265

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie C-234/01 Arnoud Gerritse v. Finanzamt Neukölln-Nord, ECR 2003, s. I-5933
(Marcin Jamroży) | str. 279

Komentarz do wyroku TS z dnia 18 września 2003 r. w sprawie C-168/01 Bosal Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën, ECR 2003, s. I-9409
(Filip Świtała) | str. 284

Komentarz do wyroku TS z dnia 25 września 2003 r. C-58/01 w sprawie Océ Van der Grinten NV v. Commissioners of Inland Revenue, ECR 2003, s. I-9809
(Filip Świtała) | str. 296

Komentarz do wyroku TS z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie C-364/01 Spadkobiercy H. Barbier v. Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, ECR 2003, s. I-15013
(Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski) | str. 305

Komentarz do wyroku TS z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie C-169/03 Florian W. Wallentin v. Riksskatteverket, Zb. Orz. 2004, s. I-6443
(Marcin Jamroży) | str. 318

Komentarz do wyroku TS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C-319/02 postępowanie wszczęte przez Petri Manninen, Zb. Orz. 2004, s. I-7477
(Marta Uss) | str. 323

Komentarz do wyroku TS z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie C-39/04 Laboratoires Fourier SA v. Direction des vérifications nationales et internationales, Zb. Orz. 2005, s. I-2057
(Błażej Kuźniacki) | str. 331

Komentarz do wyroku TS z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie C-376/03 D. v. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, Zb. Orz. 2005, s. I-5821
(Adam Zalasiński) | str. 341

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie C-403/03 Egon Schempp v. Finanzamt München V, Zb. Orz. 2005, s. I-6421
(Marta Uss) | str. 350

Komentarz do wyroku TS z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-446/03 Marks & Spencer plc v. David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes), Zb. Orz. 2005, s. I-10837
(Mariusz Aleksandrowicz, Adam Zalasiński) | str. 358

Komentarz do wyroku TS z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie C-513/03 Spadkobiercy M.E.A. van Hilten-van der Heijden v. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, Zb. Orz. 2006, s. I-1957
(Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski) | str. 373

Komentarz do wyroku TS z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie C-471/04 Finanzamt Offenbach am Main-Land v. Keller Holding GmbH, Zb. Orz. 2006, s. I-2107
(Filip Świtała) | str. 383

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes plc i Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue, Zb. Orz. 2006, s. I-7995
(Adam Zalasiński) | str. 392

Komentarz do wyroku TS z dnia 26 października 2006 r. w sprawie C-345/05 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Portugalska, Zb. Orz. 2006, s. I-10633
(Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski) | str. 403

Komentarz do wyroku TS z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie C-520/04 Pirkko Marjatta Turpeinen, Zb. Orz. 2006, s. I-10685
(Aneta Nowak) | str. 411

Komentarz do wyroku TS z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie C-513/04 Mark Kerckhaert, Bernadette Morres v. Belgische Staat, Zb. Orz. 2006, s. I-10967
(Izabela Andrzejewska- Czernek) | str. 418

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, Zb. Orz. 2006, s. I-11673
(Marta Uss) | str. 427

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie C-446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, Zb. Orz. 2006, s. I-11753
(Marta Uss) | str. 437

Komentarz do wyroku TS z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie C-170/05 Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL v. Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Zb. Orz. 2006, s. I-11949
(Izabela Andrzejewska-Czernek) | str. 449

Komentarz do wyroku TS z dnia 18 stycznia 2007 r. C-104/06 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Szwecji, Zb. Orz. 2007, s. I-671
(Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski) | str. 457

Komentarz do wyroku TS z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie C-292/04 Wienand Meilicke i inni v. Finanzamt Bonn-Innenstadt, Zb. Orz. 2007, s. I-1835
(Marta Uss) | str. 460

Komentarz do wyroku TS z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, Zb. Orz. 2007, s. I-2107
(Ziemowit Kukulski) | str. 467

Komentarz do postanowienia TS z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie C-492/04 Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH v. Finanzamt Emmendingen, Zb. Orz. 2007, s. I-3775
(Paweł Tomczykowski) | str. 487

Komentarz do postanowienia TS z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie C-102/05 Skatteverket v. A, B, Zb. Orz. 2007, s. I-3871
(Paweł Tomczykowski) | str. 494

Komentarz do wyroku TS z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie C-522/04 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Belgii, Zb. Orz. 2007, s. I-5701
(Agnieszka Pabiańska) | str. 501

Komentarz do wyroku TS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-231/05 Oy AA, Zb. Orz. 2007, s. I-6373
(Mariusz Aleksandrowicz, Adam Zalasiński) | str. 511

Komentarz do wyroku TS z dnia 11 października 2007 r. w sprawie C-451/05 Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (ELISA) v. Directeur général des impôts, Ministere public, Zb. Orz. 2007, s. I-8251
(Błażej Kuźniacki) | str. 521

Komentarz do postanowienia TS z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie C-415/06 Stahlwerk Ergste Westig GmbH v. Finanzamt Düsseldorf-Mettmann, Dz. Urz. UE C 51 z 23.02.2008, s. 29
(Paweł Tomczykowski) | str. 531

Komentarz do wyroku TS z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie C-379/05 Amurta SGPS v. Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam, Zb. Orz. 2007, s. I-9569
(Izabela Andrzejewska-Czernek) | str. 537

Komentarz do wyroku TS z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie C-298/05 Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, Zb. Orz. 2007, s. I-10451
(Robert Krasnodębski) | str. 550

Komentarz do wyroku TS z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie C-101/05 Skatteverket v. A, Zb. Orz. 2007, s. I-11531
(Robert Krasnodębski) | str. 560

Komentarz do wyroku TS z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie C-152/05 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Federalna Niemiec, Zb. Orz. 2008, s. I-39
(Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski) | str. 571

Komentarz do wyroku TS z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie C-256/06 Theodor Jäger v. Finanzamt Kusel-Landstuhl, Zb. Orz. 2008, s. I-123
(Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski) | str. 579

Komentarz do wyroku TS z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie C-105/07 Lammers & Van Cleeff NV v. Belgische Staat, Zb. Orz. 2008, s. I-173
(Ziemowit Kukulski) | str. 588

Komentarz do wyroku TS z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie C-414/06 Lidl Belgium GmbH & Co. KG v. Finanzamt Heilbronn, Zb. Orz. 2008, s. I-3601
(Marcin Jamroży) | str. 598

Komentarz do wyroku TS z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie C-284/06 Finanzamt Hamburg-Am Tierpark v. Burda GmbH, dawniej Burda Verlagsbeteiligungen GmbH, Zb. Orz. 2008, s. I-4571
(Filip Świtała) | str. 605

Komentarz do wyroku TS z dnia 11 września 2008 r. w sprawie C-11/07 Hans Eckelkamp i inni v. Państwo Belgijskie, Zb. Orz. 2008, s. I-6845
(Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski) | str. 618

Komentarz do wyroku TS z dnia 11 września 2008 r. w sprawie C-43/07 D. M. M. A. Arens-Sikken v. Staatssecretaris van Financiën, Zb. Orz. 2008, s. I-6887
(Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski) | str. 627

Komentarz do wyroku TS z dnia 2 października 2008 r. w sprawie C-360/06 Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH v. Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg, Zb. Orz. 2008, s. I-7333
(Marcin Jamroży) | str. 636

Komentarz do wyroku TS z dnia 23 października 2008 r. w sprawie C-157/07 Finanzamt für Körperschaften III in Berlin v. Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH, Zb. Orz. 2008, s. I-8061
(Marcin Jamroży) | str. 642

Komentarz do wyroku TS z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-418/07 Société Papillon v. Ministere du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, Zb. Orz. 2008, s. I-8947
(Mariusz Aleksandrowicz, Adam Zalasiński) | str. 650

Komentarz do wyroku TS z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie C-330/07 Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH v. Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs, Zb. Orz. 2008, s. I-9099
(Izabela Andrzejewska-Czernek) | str. 661

Komentarz do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-48/07 État belge - Service public fédéral Finances v. Les Vergers du Vieux Tauves SA, Zb. Orz. 2008, s. I-10627
(Filip Świtała) | str. 672

Komentarz do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-282/07 État belge - SPF Finances v. Truck Center SA, Zb. Orz. 2008, s. I-10767
(Michał Wilk) | str. 680

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie C-138/07 Belgische Staat v. Cobelfret NV, Zb. Orz. 2009, s. I-731
(Filip Świtała) | str. 686

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie C-67/08 Margarete Block v. Finanzamt Kaufbeuren, Zb. Orz. 2009, s. I-883
(Marcin Jamroży) | str. 694

Komentarz do wyroku TS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-544/07 Uwe Rüffler v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu, Zb. Orz. 2009, s. I-3389
(Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk) | str. 700

Komentarz do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-303/07 postępowanie wszczęte przez Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy, Zb. Orz. 2009, s. I-5145
(Robert Krasnodębski) | str. 713

Komentarz do wyroku TS z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-128/08 Jacques Damseaux v. Państwo Belgijskie, Zb. Orz. 2009. s. I-6823
(Marcin Jamroży) | str. 723

Komentarz do wyroku TS z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-314/08 Krzysztof Filipiak v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, Zb. Orz. 2009, s. I-11049
(Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk) | str. 729

Komentarz do wyroku TS z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie C-337/08 X Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën, Zb. Orz. 2010, s. I-1215
(Mariusz Aleksandrowicz, Adam Zalasiński) | str. 748

Komentarz do wyroku TS z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie C-105/08 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Portugalska, Zb. Orz. 2010, s. I-5331
(Michał Wilk) | str. 761

Komentarz do wyroku TS z dnia 28 października 2010 r. w sprawie C-72/09 Établissements Rimbaud SA v. Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence, Zb. Orz. 2010, s. I-10659
(Błażej Kuźniacki) | str. 766

Komentarz do wyroku TS z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie C-384/09 Prunus SARL i Polonium SA v. Directeur des services fiscaux, Zb. Orz. 2011, s. I-3319
(Błażej Kuźniacki) | str. 776

Komentarz do wyroku TS z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie C-262/09 Wienand Meilicke i inni v. Finanzamt Bonn-Innenstadt, Zb. Orz. 2011, s. I-5669
(Marta Uss) | str. 786

Komentarz do wyroku TS z dnia 15 września 2011 r. w sprawie C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique v. Accor SA, www.eur-lex.europa.eu
(Marta Uss) | str. 797

Komentarz do wyroku TS z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie C-371/10 National Grid Indus BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, www.eur-lex.europa.eu
(Marta Uss) | str. 809

Część druga. Pomoc publiczna w formie podatkowej

Komentarz do wyroku TS z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie 173/73 Republika Włoska v. Komisja Wspólnot Europejskich, ECR 1974, s. 709
(Agnieszka Drzewoska) | str. 819

Komentarz do wyroku TS z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C-156/98 Republika Federalna Niemiec v. Komisja Wspólnot Europejskich, ECR 2000, s. I-6857
(Claire Micheau) | str. 838

Komentarz do wyroku TS z dnia 8 października 2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH i Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH v. Finanzlandesdirektion für Kärnten, ECR 2001, s. I-8365
(Justyna Majcher-Williams) | str. 845

Komentarz do wyroku Sądu z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawach połączonych T-195/01 oraz T-207/01 Rząd Gibraltaru v. Komisja Wspólnot Europejskich, ECR 2002, s. II-2309
(Vanesa Hernández Guerrero) | str. 852

Komentarz do wyroku TS z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie C-126/01 Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie v. GEMO SA, ECR 2003, s. I-13769
(Agnieszka Drzewoska) | str. 862

Komentarz do wyroku TS z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-308/01 GIL Insurance Ltd i inni v. Commissioners of Customs & Excise, Zb. Orz. 2004, s. I-4777
(Anna Nykiel-Mateo) | str. 880

Komentarz do wyroku TS z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie C-501/00 Królestwo Hiszpanii v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2004, s. I-6717
(Vanesa Hernández Guerrero) | str. 888

Komentarz do wyroku TS z dnia 6 września 2006 r. w sprawie C-88/03 Republika Portugalska v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2006, s. I-7115
(Anna Nykiel-Mateo) | str. 898

Komentarz do wyroku TS z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-526/04 Laboratoires Boiron SA v. Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon (Urssaf), która wstąpiła w prawa i obowiązki Agence Central des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), Zb. Orz. 2006, s. I-7529
(Claire Micheau) | str. 907

Komentarz do wyroku TS z dnia 11 września 2008 r. w sprawach połączonych C-428/06-C-434/06, UGT-La Rioja, Comunidad Autónoma de La Rioja i Comunidad Autónoma de Castilla y León v. Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao i Confebask (C-428/06, C-429/06 i C-434/06), Comunidad Autónoma de La Rioja i Comunidad Autónoma de Castilla y León v. Diputación Foral de Álava, Juntas Generales de Álava i Confebask (C-430/06 i C-433/06), Comunidad Autónoma de La Rioja i Comunidad Autónoma de Castilla y León v. Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa i Confebask (C-431/06 i C-432/06), www.eur-lex.europa.eu
(Anna Nykiel-Mateo) | str. 915

Komentarz do wyroku TS z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawach połączonych C-106/09 P i C-107/09 P Komisja Europejska v. Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwo Hiszpanii v. Komisja Europejska, www.eur-lex.europa.eu
(Anna Nykiel-Mateo) | str. 924

Komentarz do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-487/06 British Aggregates Association v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2008, s. I-10515
(Justyna Majcher-Williams) | str. 935

Część trzecia. Podatek pośredni od gromadzenia kapitału (podatek od czynności cywilnopraw nych)

Komentarz do wyroku TS z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie C-164/90 Muwi Bouwgroep BV v. Staatssecretaris van Financiën, ECR 1991, s. I-6049
(Michał Wilk) | str. 947

Komentarz do wyroku TS z dnia 13 października 1992 r. w sprawie C-50/91 Commerz-Credit-Bank AG - Europartner v. Finanzamt Saarbrücken, ECR 1992, s. I-5225
(Michał Wilk) | str. 951

Komentarz do wyroku TS z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie C-46/04 Aro Tubi Trafilerie SpA v. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Zb. Orz. 2006, s. I-3009
(Adam Mariański) | str. 956

Komentarz do wyroku TS z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-240/06 Postępowanie wszczęte przez Fortum Project Finance SA, Zb. Orz. 2007, s. I-9413
(Adam Mariański) | str. 966

Komentarz do wyroku TS z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie C-251/06 Firma ING. AUER - Die Bausoftware GmbH v. Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr, Zb. Orz. 2007, s. I-9689
(Michał Wilk) | str. 974

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie C-441/08 Elektrownia Pątnów II sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, Zb. Orz. 2009, s. I-10799
(Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk) | str. 980

Część czwarta. Podatek od wa rtości dodanej (podatek od towa rów i usług)

Komentarz do wyroku TS z dnia 4 lipca 1985 r. w sprawie 168/84 Gunter Berkholz v. Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt, ECR 1985, s. 2251
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 993

Komentarz do wyroku TS z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie C-342/87 Genius Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën, ECR 1989, s. 4227
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 999

Komentarz do wyroku TS z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie C-333/91 Sofitam SA (dawniej Satam SA) v. Ministre chargé du Budget, ECR 1993, s. I-3513
(Marta Ignasiak) | str. 1009

Komentarz do wyroku TS z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie C-4/94 BLP Group plc v. Commissioners of Customs & Excise, ECR 1995, s. I-983
(Marta Ignasiak) | str. 1018

Komentarz do wyroku TS z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S v. Finanzamt Flensburg, ECR 1996, s. I-2395
(Marta Ignasiak) | str. 1026

Komentarz do wyroku TS z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie C-306/94 Régie Dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL v. Ministre du Budget, ECR 1996, s. I-3695
(Piotr Ogiński) | str. 1035

, Komentarz do wyroku TS z dnia 24 października 1996 r. w sprawie C-317/94 Elida Gibbs Ltd v. Commissioners of Customs and Excise, ECR 1996, s. I-5339
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1040

Komentarz do wyroku TS z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie C-260/95 Commissioners of Customs and Excise v. DFDS A/S, ECR 1997, s. I-1005
(Małgorzata Sęk) | str. 1048

Komentarz do wyroku TS z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie C-190/95 ARO Lease BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam, ECR 1997, s. I-4383
(Małgorzata Sęk) | str. 1057

Komentarz do wyroku TS z dnia 18 grudnia 1997 r. w połączonych sprawach Garage Molenheide BVBA (C-286/94), Peter Schepens (C-340/95), Bureau Rik Decan-Business Research & Development NV (BRD) (C-401/95) i Sanders BVBA (C-47/96) v. Państwo Belgijskie, ECR 1997, s. I-7281 C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1067

Komentarz do wyroku TS z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie C-390/96 Lease Plan Luxembourg SA v. Państwo Belgijskie, ECR 1998, s. I-2553
(Małgorzata Sęk) | str. 1073

Komentarz do wyroku TS z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) v. Commissioners of Customs & Excise, ECR 1999, s. I-973
(Marta Ignasiak) | str. 1084

Komentarz do wyroku TS z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise v. Midland Bank plc, ECR 2000, s. I-4177
(Marta Ignasiak) | str. 1096

Komentarz do wyroku TS z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-400/98 Finanzamt Goslar v. Brigitte Breitsohl, ECR 2000, s. I-4321
(Izabela Andrzejewska-Czernek) | str. 1105

Komentarz do wyroku TS z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie C-136/99 Ministre du Budget i Ministre de l'Economie et des Finances v. Société Monte Dei Paschi Di Siena, ECR 2000, s. I-6109
(Piotr Ogiński) | str. 1116

Komentarz do wyroku TS z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie C-142/99 Floridienne SA i Berginvest SA v. Państwo Belgijskie, ECR 2000, s. I-9567
(Marta Ignasiak) | str. 1123

Komentarz do wyroku TS z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie C-150/99 Państwo Szwedzkie v. Stockholm Lindöpark AB i Stockholm Lindöpark AB v. Państwo Szwedzkie, ECR 2001, s. I-493
(Robert Krasnodębski) | str. 1131

Komentarz do wyroku TS z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie C-429/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francuska, ECR 2001, s. I-637
(Małgorzata Sęk) | str. 1142

Komentarz do wyroku TS z dnia 15 marca 2001 r. C-108/00 Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI) v. Ministere de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ECR 2001, s. I-2361
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1153

Komentarz do wyroku TS z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie C-34/99 Commissioners of Customs & Excise v. Primback Ltd, ECR 2001, s. I-3833
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1158

Komentarz do wyroku TS z dnia 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations SA v. Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, ECR 2001, s. I-6663
(Piotr Ogiński) | str. 1164

Komentarz do wyroku TS z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie C-409/99 Metropol Treuhand WirtschaftsstreuhandgmbH v. Finanzlandesdirektion für Steiermark et Michael Stadler v. Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, ECR 2002, s. I-81
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 1174

Komentarz do wyroku TS z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie C-90/02 Finanzamt Gummersbach v. Gerhard Bockemühl, Zb. Orz. 2004, s. I-3303
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1183

Komentarz do wyroku TS z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie C-412/03 Hotel Scandic Gasabäck AB v. Riksskatteverket, Zb. Orz. 2005, s. I-743
(Małgorzata Militz) | str. 1190

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie C-452/03 RAL (Channel Islands) Ltd i inni v. Commissioners of Customs & Excise, Zb. Orz. 2005, s. I-3947
(Małgorzata Sęk) | str. 1199

Komentarz do wyroku TS z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie C-435/03 British American Tobacco International Ltd i Newman Shipping & Agency Company NV v. Belgische Staat, Zb. Orz. 2005, s. I-7077
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1207

Komentarz do wyroku TS z dnia 13 października 2005 r. w sprawie C-200/04 Finanzamt Heidelberg v. ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, Zb. Orz. 2005, s. I-8691
(Małgorzata Militz) | str. 1214

Komentarz do wyroku TS z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV oraz OV Bank NV v. Staatssecretaris van Financiën, Zb. Orz. 2005, s. I-9433
(Małgorzata Militz) | str. 1224

Komentarz do wyroku TS z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02 Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd i County Wide Property Investments Ltd v. Commissioners of Customs & Excise, Zb. Orz. 2006, s. I-1609
(Adam Bącal, Adam Zalasiński) | str. 1237

Komentarz do wyroku TS z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-210/04 Ministero dell'Economia e delle Finanze i Agenzia delle Entrate v. FCE Bank plc., Zb. Orz. 2006, s. I-2803)
(Małgorzata Militz) | str. 1261

Komentarz do postanowienia TS z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie C-168/06 Ceramika Paradyż sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, LEX nr 258133
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 1271

Komentarz do wyroku TS z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-271/06 Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG v. Finanzamt Malchin, Zb. Orz. 2008, s. I-771
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1281

Komentarz do wyroku TS z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06 Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG v. Finanzamt Göttingen, Zb. Orz. 2008, s. I-1597
(Robert Krasnodębski) | str. 1288

Komentarz do wyroku TS z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C-442/05 Finanzamt Oschatz v. Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien, przy udziale: Bundesministerium der Finanzen, Zb. Orz. 2008, s. I-1817
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1299

Komentarz do wyroku TS z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie C-25/07 Alicja Sosnowska v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu, Zb. Orz. 2008, s. I-5129
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1306

Komentarz do wyroku TS z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie C-371/07 Danfoss A/S i AstraZeneca A/S v. Skatteministeriet, Zb. Orz. 2008, s. I-9549
(Robert Krasnodębski) | str. 1313

Komentarz do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, Zb. Orz. 2008, s. I-10921
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 1321

Komentarz do wyroku TS z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-502/07 K-1 sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Zb. Orz. 2009, s. I-161
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1331

Komentarz do wyroku TS z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-1/08 Athesia Druck Srl v. Ministero dell'Economia e delle Finanze i Agenzia delle Entrate, Zb. Orz. 2009, s. I-1255
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1338

Komentarz do wyroku TS z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09 Komisja Wspólnot Europejskich v. Rzeczpospolita Polska, www.eur-lex.europa.eu
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 1344

Komentarz do wyroku TS z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie C-228/09 Komisja Wspólnot Europejskich v. Rzeczpospolita Polska, www.eur-lex.europa.eu
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 1351

Komentarz do wyroku TS z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie C-40/09 Astra Zeneca UK Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Zb. Orz. 2010, s. I-7505
(Małgorzata Militz) | str. 1360

Komentarz do wyroku TS z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie C-188/09 Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku v. Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski sp.j., www.eur-lex.europa.eu
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 1368

Komentarz do wyroku TS z dnia 30 września 2010 r. w sprawie C-395/09 Oasis East sp. z o.o. v. Minister Finansów, www.eur-lex.europa.eu
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 1381

Komentarz do wyroku TS z dnia 7 października 2010 r. w sprawie C-222/09 Kronospan Mielec sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, www.eur-lex.europa.eu
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 1390

Komentarz do wyroku TS z dnia 28 października 2010 r. w sprawie C-49/09 Komisja Europejska v. Rzeczpospolita Polska, www.eur-lex.europa.eu
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 1399

Komentarz do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09 Bogusław Juliusz Dankowski v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, www.eur-lex.europa.eu
(Dagmara Dominik-Ogińska) | str. 1408

Komentarz do wyroku TS z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-44/11 Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst v. Deutsche Bank AG, LEX nr 1170746
(Marta Ignasiak) | str. 1418

Komentarz do wyroku TS z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, LEX nr 1219340
(Marta Ignasiak) | str. 1430

Komentarz do wyroku TS z dnia 18 października 2012 r. w sprawie C-234/11 TEC Haskowo AD v. Dyrektor na Direkcija "Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto" - Warna pri Centralno uprawlenie na Nacjonałna agencija za prihodite, LEX nr 1219455
(Marta Ignasiak) | str. 1443

Komentarz do wyroku TS z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, LEX nr 1239089
(Marta Ignasiak) | str. 1453

Część piąta. Podatek akcyzowy

Komentarz do wyroku TS z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C-296/95 The Queen v. John Cunningham, The Queen v. Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham, ECR 1998, s. I-1605
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1469

Komentarz do wyroku TS z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C-213/96 Outokumpu Oy, ECR 1998, s. I-1777
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1476

Komentarz do wyroku TS z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie C-346/97 Braathens Sverige AB, dawniej Transwede Airways AB v. Riksskatteverket, ECR 1999, s. I-3419
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1482

Komentarz do wyroku TS z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie C-389/02 Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG v. Hauptzollamt Kiel, Zb. Orz. 2004, s. I-3537
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1487

Komentarz do wyroku TS z dnia 9 września 2004 r. w sprawie C-292/02 Meiland Azewijn BV v. Hauptzollamt Duisburg, Zb. Orz. 2004, s. I-7905
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1491

Komentarz do wyroku TS z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-475/01 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Grecka, Zb. Orz. 2004, s. I-8923
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1497

Komentarz do wyroku TS z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie C-5/05 Staatssecretaris van Financiën v. B.F. Joustra, Zb. Orz. 2006, s. I-11075
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1503

Komentarz do wyroku TS z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-313/05 Maciej Brzeziński v. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, Zb. Orz. 2007, s. I-513
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1510

Komentarz do wyroku TS z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie C-391/05 Jan de Nul NV v. Hauptzollamt Oldenburg, Zb. Orz. 2007, s. I-1793
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1517

Komentarz do wyroku TS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie C-330/05 postępowanie karne przeciwko Fredrikowi Granbergowi, Zb. Orz. 2007, s. I-9871
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1523

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-458/06 Skatteverket v. Gourmet Classic Ltd, Zb. Orz. 2008, s. I-4207
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1530

Komentarz do wyroku TS z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-517/07 Afton Chemical Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Zb. Orz. 2008, s. I-10427
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1534

Komentarz do wyroku TS z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie C-475/07 Komisja Wspólnot Europejskich v. Rzeczpospolita Polska, Zb. Orz. 2009, s. I-19
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1541

Komentarz do wyroku TS z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie C-83/08 Glückauf Brauerei GmbH v. Hauptzollamt Erfurt, www.eur-lex.europa.eu
(Krzysztof Lasiński-Sulecki) | str. 1548

Wykaz aktów prawnych | str. 1555

Skorowidz rzeczowy | str. 1561

O autorach | str. 1573


Ukryj

Opis:

Jest to pierwszy na rynku wydawniczym tak szeroki zbiór komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Obejmuje omówienia 165 orzeczeń z zakresu podatków dochodowych, VAT, akcyzy, pomocy publicznej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Glosy przedstawiają nie tylko stany faktyczne i prawne poszczególnych spraw wraz z omówieniem rozstrzygnięcia i komentarzem, ale także, w szeregu przypadków, wyjaśnienie znaczenia wyroku dla polskiego porządku prawnego oraz jego odwzorowanie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. Publikacja zawiera analizę orzeczeń o znaczeniu przełomowym dla praktyki prawa podatkowego, takich jak wyroki w sprawach C-255/02 Halifax i in., C-279/93 Schumacker, C-324/00 Lankhorst-Hohorst, czy C-303/07 Aberdeen Property Fininvest Alpha, jak również innych ważnych, niedostępnych dotąd w języku polskim orzeczeń.

W książce można też odnaleźć glosy do wyroków wydanych na skutek pytań prawnych przedstawionych Trybunałowi przez sądy polskie oraz skarg Komisji Europejskiej przeciwko Polsce.

Zespół autorów obejmuje ekspertów europejskiego prawa podatkowego - zarówno naukowców, jak i praktyków, w tym sędziów sądów administracyjnych oraz osoby pracujące w instytucjach unijnych.

Adresaci:
Publikacja jest skierowana do sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i pracowników administracji podatkowej, a także osób związanych z tworzeniem prawa podatkowego. Może być wykorzystywana również w procesie dydaktycznym.

"Recenzowane opracowanie - biorąc pod uwagę jego treść i formę - nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z zakresu prawa podatkowego. Powstało wysiłkiem wielu autorów, wybitnych znawców polskiego, międzynarodowego i przede wszystkim unijnego prawa podatkowego. Jest to najpełniejsze jak dotąd przedstawienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, obejmujące ponad półtorej setki omówień wyroków. Staranny ich dobór i kompetentny do nich komentarz to podstawowe walory opracowania. Bardzo pożyteczne są też uwagi dotyczące ewentualnych skutków poszczególnych rozstrzygnięć dla polskiego porządku prawnego".

Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4300-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1580
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2212:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów