Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Komentarz

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w formie żłobka i klubu dziecięcego, zatrudnianiem niani i dziennego opiekuna oraz finansowaniem tych form opieki.

więcej

Autorzy: Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.12.2013 r.
Kod: KAM-2395:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Komentarz stanowi jedyne dostępne na rynku kompleksowe opracowanie prawnych zagadnień opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Zawiera on szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w formie żłobka i klubu dziecięcego, zatrudnianiem niani i dziennego opiekuna oraz finansowaniem tych form opieki. Unormowania te zostały przedstawione na tle całego dotychczas opublikowanego orzecznictwa organów administracji i sądów administracyjnych w tej materii. W publikacji omówiono także zagadnienie prawidłowego wydawania aktów prawnych (uchwał rad gmin, statutów, regulaminów) na podstawie przepisów analizowanej ustawy.

Komentarz zawiera użyteczne rozważania doktrynalne, krytykę obecnych stanowisk interpretacyjnych oraz postulaty de lege ferenda.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, dyrektorów żłobków i osób kierujących pracami klubów dziecięcych, a także przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorców je zakładających. Może również zainteresować sędziów, radców prawnych i adwokatów oraz pracowników naukowych i studentów prawa, administracji oraz polityki społecznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3174-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 220
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-2395:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów