Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce

Pierwsza publikacja na rynku prezentująca kompleksowo problemy terminologiczne związane z implementacją prawa unijnego do polskiego systemu prawnego.

więcej

Autorzy: Joanna Koronkiewicz,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 czerwca 2015 r.
Kod: KAM-2717:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Stanowienie prawa unijnego ze szczególnym uwzględnieniem problemów terminologicznych | str. 23


1.1. Wprowadzenie | str. 23
1.2. Dyrektywa jako akt prawa unijnego oraz wymogi i sposoby jej implementacji do porządku krajowego | str. 24
1.3. Wybrane zasady stanowienia prawa unijnego | str. 31
1.3.1. Uwagi ogólne | str. 31
1.3.2. Zasada wielojęzykowości | str. 34
1.3.3. Zasady pomocniczości i proporcjonalności | str. 44
1.3.4. Zasada harmonizacji | str. 46
1.4. Unijne zasady techniki prawodawczej | str. 49
1.5. Unijne działania w sprawie upraszczania prawa | str. 62
1.6. Podsumowanie | str. 66

Rozdział 2
Terminologia podatkowa dyrektyw unijnych w świetle analizy tekstu prawnego | str. 69


2.1. Wprowadzenie | str. 69
2.2. Pojęcia zdefiniowane przez prawodawcę unijnego | str. 70
2.2.1. Uwagi ogólne | str. 70
2.2.2. Pojęcia zdefiniowane mające swoje źródło w treści preambuł | str. 71
2.2.2.1.Kategorie pojęć | str. 71
2.2.2.2. Rodzaje definicji | str. 78
2.2.3. Pojęcia zdefiniowane niemające swojego źródła w treści preambuł | str. 87
2.3. Pojęcia niezdefiniowane przez prawodawcę unijnego | str. 94
2.3.1. Pojęcia delegowane i częściowo delegowane | str. 94
2.3.2. Pojęcia transparentne i inne pojęcia niezdefiniowane | str. 97
2.4. Kategorie pojęć używanych przez prawodawcę unijnego a problemy ich stosowania w prawie krajowym | str. 103
2.5. Dyrektywa jednoznaczności terminologicznej i dyrektywa konsekwencji terminologicznej wobec pojęć tożsamych użytych w różnych unijnych dyrektywach | str. 107
2.6. Niespójność terminologiczna i błędy w różnych wersjach językowych dyrektyw unijnych | str. 110
2.6.1. Niespójność terminologiczna formalna i materialna | str. 110
2.6.2. Błędy w różnych wersjach językowych dyrektyw unijnych | str. 115
2.7. Podsumowanie | str. 120

Rozdział 3
Terminologia podatkowa dyrektyw unijnych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 124


3.1. Wprowadzenie | str. 124
3.2. Zasady ogólne wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście zagadnień terminologicznych | str. 126
3.2.1. Zasada skuteczności | str. 126
3.2.2. Zasada jednolitej wykładni | str. 130
3.2.3. Zasada wykładni uwzględniającej autonomiczność pojęć zdefiniowanych | str. 137
3.2.4. Zasada wykładni uwzględniającej autonomiczność pojęć niezdefiniowanych | str. 140
3.3. Wytyczne dla prawodawcy krajowego w zakresie implementacji terminologii dyrektyw wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 152
3.4. Podsumowanie | str. 157

Rozdział 4
Terminologia polskich ustaw podatkowych a terminologia podatkowa dyrektyw unijnych w kontekście implementacji prawa unijnego | str. 161


4.1. Wprowadzenie | str. 161
4.2. Polskie a unijne zasady techniki prawodawczej w kontekście zagadnień terminologicznych | str. 162
4.3. Terminologia polskich ustaw podatkowych a terminologia dyrektyw unijnych w zakresie podatków pośrednich | str. 170
4.3.1. Ustawa o podatku od towarów i usług | str. 170
4.3.2. Ustawa o podatku akcyzowym | str. 186
4.3.3. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 191
4.4. Terminologia polskich ustaw podatkowych a terminologia dyrektyw unijnych w zakresie podatków bezpośrednich | str. 195
4.4.1. Technika implementacji dyrektyw unijnych w zakresie podatków bezpośrednich | str. 195
4.4.2. Problem implementacji koncepcji międzynarodowego prawa podatkowego | str. 206
4.4.3. Wnioski w zakresie podatków bezpośrednich | str. 213
4.5. Problem implementacji pojęcia unijnego do różnych ustaw podatkowych na przykładzie pojęcia "zorganizowana część przedsiębiorstwa" | str. 214
4.6. Podsumowanie | str. 222

Rozdział 5
Ocena prawidłowości implementacji podatkowych dyrektyw unijnych do prawa krajowego pod kątem terminologii | str. 225


5.1. Wprowadzenie | str. 225
5.2. Specyfika polskiej kultury prawnej i polskiego prawa podatkowego | str. 227
5.2.1. Specyfika polskiej kultury prawnej | str. 227
5.2.2. Specyfika polskiego prawa podatkowego | str. 233
5.2.3. Wnioski dla procesów implementacji terminologicznej prawa unijnego w świetle specyfiki kultury prawnej oraz prawa podatkowego w Polsce | str. 240
5.4. Proces legislacyjny w Polsce a implementacja prawa unijnego ze szczególnym uwzględnieniem problemów terminologicznych | str. 242
5.3.1. Uwagi ogólne | str. 242
5.3.2. "Zasady techniki prawodawczej" jako podstawowy zbiór dyrektyw w zakresie stanowienia prawa w Polsce a implementacja prawa unijnego | str. 242
5.3.3. Inne polskie akty normatywne a implementacja prawa unijnego | str. 246
5.3.4. Nienormatywne wytyczne i procedury a implementacja prawa unijnego | str. 259
5.4. Podsumowanie | str. 265

Zakończenie | str. 269

Bibliografia | str. 285

KPMG | str. 307

Ukryj

Opis:

Książka powstała z myślą o 10-letnim okresie obecności Polski w UE i jest pierwszą publikacją na rynku prezentującą kompleksowo problemy terminologiczne związane z implementacją prawa unijnego do polskiego systemu prawnego. Analizie poddano prawo podatkowe będące przedmiotem harmonizacji z prawem unijnym.

W przypadku kolizji równolegle funkcjonujących porządków prawnych polskiego oraz unijnego - pierwszeństwo ma prawo unijne, które, zgodnie z orzecznictwem TSUE, może być w takim przypadku bezpośrednio stosowane pod pewnymi warunkami. To powoduje, że prawidłowa implementacja prawa unijnego ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8318-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 308
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2717:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów