Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zbigniew Góral, Monika Nowak,
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2013 r.
Kod: KAM-2240:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 11

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne | str. 15


1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę | str. 15

2. Wynagrodzenie a inne świadczenia ze stosunku pracy | str. 21

Rozdział 2
Podstawowe prawne kryteria i ramy kształtowania wysokości wynagrodzenia za pracę | str. 45


1. Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę - art. 13 k.p. | str. 45

2. Wynagrodzenie minimalne | str. 53

3. Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w świetle art. 78 k.p. | str. 61

4. Zasada jednakowego wynagradzania za pracę jednakową lub pracę o jednakowej wartości | str. 73

Rozdział 3
Ustalanie warunków wynagradzania i ich zmiana | str. 82


1. Pojęcie warunków wynagradzania za pracę i źródła ich ustalania | str. 82

2. Zmiana warunków wynagrodzenia za pracę | str. 89

Rozdział 4
Zasada wynagrodzenia za pracę wykonaną i odstępstwa od niej | str. 95


1. Wynagrodzenie a wadliwość wykonanej pracy | str. 95

2. Wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy | str. 97

Rozdział 5
Składniki wynagrodzenia za pracę | str. 122


1. Uwagi wstępne | str. 122

2. Wynagrodzenie zasadnicze | str. 123

3. Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę | str. 128

Rozdział 6
Ochrona wynagrodzenia za pracę | str. 147


1. Uwagi wstępne | str. 147

2. Niezbywalność prawa do wynagrodzenia za pracę | str. 149

3. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę | str. 151

4. Formalna ochrona wynagrodzenia za pracę | str. 169

5. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę | str. 179

6. Zakaz ujawniania informacji o wynagrodzeniu indywidualnego pracownika osobom trzecim | str. 185

Rozdział 7
Ochrona wynagrodzenia za pracę w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy | str. 191


1. Uwagi wstępne | str. 191

2. Pojęcie niewypłacalności pracodawcy | str. 193

3. Podmioty uprawnione do świadczeń z Funduszu | str. 204

4. Zakres zaspokajanych roszczeń pracowniczych | str. 212

5. Tryb dochodzenia świadczeń z Funduszu | str. 218

Zakończenie | str. 223

Załączniki | str. 229

Bibliografia | str. 235

Orzecznictwo | str. 243


Ukryj

Opis:

Publikacja, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę wynagrodzenia za pracę. Pozwala uzyskać szeroką wiedzę na temat prawnej regulacji wynagrodzenia za pracę, a także innych niż wynagrodzenie, najczęściej występujących w praktyce świadczeń ze stosunku pracy, obowiązków pracodawcy w tym zakresie oraz szczegółowych reguł, według których powinny być one realizowane.

W książce omówiono m.in.:

  • zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia,
  • składniki wynagrodzenia,
  • zasady premiowania pracowników,
  • ochronę wynagrodzenia za pracę w świetle przepisów kodeksu pracy,
  • zagadnienie niewypłacalności pracodawcy.
W opracowaniu zaprezentowano bogaty dorobek doktryny prawa pracy, najnowsze orzecznictwo sądowe, stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, które pozwalają na wyeksponowanie wątków dyskusyjnych i problemowych. Publikacja zawiera także wiele konkretnych przykładów oraz wzorów obrazujących zasady stosowania komentowanych przepisów.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracodawców, pracowników działów kadr i płac oraz prawników zajmujących się sprawami pracowniczymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3159-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 248
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2240:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów