Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej

Celem publikacji jest pomoc w poszukiwaniu najskuteczniejszych sposobów finansowania - niesprzecznych z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o finansach publicznych.

więcej

Autorzy: Antoni Jeżowski,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: ABC-0771;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 82,60 zł.

Spis treści: 

Wstęp | str. 7

Rozdział 1
Organizacja i finansowanie przedszkoli i szkół niepublicznych na tle międzynarodowym | str. 13

Rozdział 2
Finansowanie przedszkoli i szkół w świetle rozwiązań prawnych | str. 57


2.1. Uwagi ogólne o finansowaniu zadań oświatowych w Polsce | str. 57

2.2. Ogólne zasady organizacji szkół i placówek oraz finansowania zadań oświatowych | str. 73

Rozdział 3
Finansowanie zadań realizowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego | str. 135


3.1. Finansowanie oświaty publicznej sektora prywatnego | str. 136

3.2. Finansowanie oświaty niepublicznej sektora prywatnego | str. 206

3.3. przepisy przejściowe ustawy nowelizującej z dnia 13 czerwca 2013 r. | str. 288

Rozdział 4
Zadania organów dotujących i dotowanych w świetle art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty | str. 296


4.1. Zadania organów dotujących | str. 296

4.2. Zadania organów dotowanych | str. 310

Literatura przedmiotu (wybór) | str. 325

Przywołane ustawy | str. 333Ukryj

Opis:

Książka Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej to kompleksowe oraz wyczerpujące omówienie zagadnień finansowania oświaty niepublicznej ze środków publicznych, obejmujących zarówno beneficjantów - szkoły i podmioty je prowadzące, jak i samorządy, głównie gminne i powiatowe, jako podmioty dotujące. Celem publikacji jest pomoc w poszukiwaniu najskuteczniejszych sposobów finansowania - niesprzecznych z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o finansach publicznych.

W opracowaniu omówiono:

  • zagadnienia związane z funkcjonowaniem i finansowaniem przedszkoli i szkół niepublicznych,
  • zadania organów dotujących i dotowanych w świetle art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty,
  • zmiany w sieci przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez gminy i podmioty niebędące gminami, pokazane na kanwie nowych rozwiązań prawnych.
Adresaci:
Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają jednostki oświaty niepublicznej, oraz organy sprawujące nadzór nad takimi placówkami: w zakresie ich funkcjonowania - kuratorów oświaty, a w za kresie wykorzystania dotacji ze środków publicznych - regionalne izby obrachunkowe oraz, coraz częściej, samorządowe kolegia odwoławcze i izby skarbowe, także sądy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4561-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 336
Rodzaj: poradnik , Medium: ebook (WKP)
Dział: Oświata / Zarządzanie w oświacie
Kod: ABC-0771;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów