Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Karol Korczak,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.11.2013 r.
Kod: ABC-0755;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 82,60 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Koncepcja internetowej opieki zdrowotnej | str. 19


1. Opieka zdrowotna w Polsce | str. 19

1.1. Podstawowe rodzaje systemów zdrowotnych | str. 22

1.2. Polski system zdrowotny - podstawowe informacje | str. 23

1.3. Polska na tle innych krajów | str. 26

1.4. Trudności w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych | str. 30

1.5. Kierunki działań w celu poprawy zdrowia społeczeństwa polskiego | str. 34

2. Wprowadzenie do tematyki opieki zdrowotnej in absentia | str. 38

2.1. Przegląd podstawowych pojęć, definicji i terminów | str. 38

2.2. Problem wyboru właściwego terminu | str. 47

3. Internet medyczny w Polsce | str. 51

3.1. Pierwsze inicjatywy | str. 51

3.2. Strategie | str. 53

3.3. Akty prawne | str. 56

3.4. Stan obecny | str. 60

Rozdział 2
Wybrane obszary zastosowań Internetu w opiece zdrowotnej | str. 65


1. Kluczowe interakcje | str. 65

2. Charakterystyka wybranych narzędzi internetowych | str. 67

2.1. Rejestracja na wizytę | str. 68

2.2. Dostęp do wyników badań | str. 69

2.3. Dostęp do dokumentacji medycznej | str. 70

2.4. Konsultacje pacjenta z personelem medycznym | str. 74

2.5. Przedłużanie recept | str. 76

2.6. Zamawianie wizyty domowej | str. 77

2.7. E-recepta | str. 78

2.8. E-skierowanie oraz e-zlecenie | str. 79

2.9. Wymiana danych pomiędzy podmiotami | str. 80

2.10. Porady z zakresu promocji zdrowia | str. 83

2.11. Porównanie wybranych systemów | str. 83

3. Przykłady dobrych praktyk ze świata | str. 86

4. Kto korzysta z internetowej opieki zdrowotnej? | str. 88

4.1. Internetowe usługi medyczne w ocenie potencjalnych konsumentów | str. 90

4.2. Wyróżniki użytkowników internetowych usług medycznych | str. 94

5. Niebezpieczne interakcje | str. 99

Rozdział 3
Badanie polskich podmiotów wykonujących działalność leczniczą | str. 101


1. Grupa docelowa | str. 101

2. Metoda i okres pomiaru | str. 102

3. Reprezentatywność wyników | str. 105

4. Przedmiot analizy | str. 109

5. Wyróżniki badania | str. 110

6. Prezentacja wyników | str. 114

Rozdział 4
Internetowe narzędzia jako źródło korzyści | str. 116


1. Kategorie korzyści | str. 116

2. Usprawnienie opieki zdrowotnej | str. 117

2.1. Poprawa obsługi pacjenta | str. 117

2.2. Korzyści dla personelu medycznego | str. 122

2.3. Poprawa funkcjonowania podmiotu | str. 124

3. Korzyści finansowe | str. 125

3.1. Podstawowe strumienie | str. 126

3.2. Przykładowy model biznesowy | str. 127

3.3. Analiza badanych podmiotów | str. 129

4. Poszukiwanie trendu | str. 130

5. Przydatność narzędzi internetowych | str. 132

5.1. Ocena ogólna | str. 133

5.2. Dodatkowe kategorie oceny | str. 137

Rozdział 5
Model podmiotu wykorzystującego internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną | str. 143


1. Wprowadzenie | str. 143

2. Specyfikacje modelu | str. 144

2.1. Rodzaj modelu | str. 144

2.2. Dobór zmiennych | str. 146

3. Estymacja parametrów modeli licznikowych | str. 150

4. Determinanty rozwoju wykorzystania narzędzi internetowych | str. 156

4.1. Rodzaj podmiotu | str. 157

4.2. Świadczenia zdrowotne | str. 158

4.3. Personel | str. 160

4.4. Lokalizacja | str. 160

4.5. Oddział | str. 163

4.6. Kondycja finansowa | str. 163

4.7. Forma płatności | str. 163

4.8. Podsumowanie wyników estymacji | str. 164

5. Bariery | str. 165

6. Nierozwiązane kwestie i wyzwania | str. 168

Podsumowanie | str. 175

Aneks nr 1
Analiza indeksów EHCI, ECHCI oraz EPEI | str. 179

Aneks nr 2
Indeksy EHCI, ECHCI oraz EPEI - komentarz dla Polski | str. 182

Aneks nr 3
Specyfikacja zbioru zmiennych | str. 185

Aneks nr 4
Model regresji Poissona | str. 189

Aneks nr 5
Model regresji ujemnej dwumianowej | str. 192

Spis tabel | str. 195

Spis wykresów | str. 197

Spis rysunków | str. 199

Bibliografia | str. 201

Indeks rzeczowy | str. 219


Ukryj

Opis:

W publikacji dokonano identyfikacji kluczowych czynników wpływających na rozwój wykorzystania internetowych narzędzi wspomagających opiekę zdrowotną w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także:

  • usystematyzowano podstawowe terminy związane z wykorzystaniem Internetu w opiece zdrowotnej,
  • przeprowadzono charakterystykę wybranych narzędzi oraz pacjenta korzystającego z internetowej opieki zdrowotnej,
  • oceniono aktualny stan wykorzystania internetowych narzędzi przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w Polsce,
  • dokonano identyfikacji korzyści wynikających z wykorzystania narzędzi tego typu oraz barier ograniczających ich stosowanie.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla menedżerów podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedsiębiorców w sektorze ochrony zdrowia, pracowników placówek opieki zdrowotnej i wszystkich osób zainteresowanych koncepcją internetowej opieki zdrowotnej.


"Problematyka prezentowana w monografii jest ważna i aktualna z dwóch punktów widzenia: zarówno poznawczego, jak i praktycznego. Zawarto w niej słabo zbadane zagadnienia dotyczące wykorzystania w Polsce narzędzi internetowych w realizacji strategii e-Zdrowie. Wyniki przeprowadzonych własnych, ciekawych badań empirycznych czynią tę pracę pionierską i stanowią wskazówkę dla decydentów odnośnie kreowania rozwiązań eliminujących bariery wdrażania koncepcji e-Zdrowie i przybliżania Polski do czołówki europejskiej. Również ze względu na znaczne walory naukowe praca może być przydatna dla studentów informatyki, menedżerów zarządzających podmiotami sektora zdrowia, jak i praktyków wdrażających systemy ICT w tym sektorze".

Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4563-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 224
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0755;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów