Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Damian Cyman,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.09.2013 r.
Kod: KAM-2270:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 17

Wstęp | str. 21

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 33


1. Pieniądz elektroniczny jako forma pieniądza | str. 33

1.1. Pieniądz elektroniczny jako konsekwencja ewolucji pieniądza | str. 33

1.2. Pieniądz elektroniczny w świetle teorii pieniądza | str. 39

1.3. Normatywne ujęcie pieniądza | str. 44

2. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako sposób regulowania zobowiązań pieniężnych | str. 57

2.1. Zarys genezy i rozwój elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 57

2.2. Elektroniczne instrumenty płatnicze na tle rozliczeń pieniężnych | str. 66

2.3. Konstrukcja elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 69

2.4. Klasyfikacja elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 73

3. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako element rynku finansowego | str. 85

3.1. Wykorzystanie elektronicznych instrumentów płatniczych w handlu elektronicznym | str. 85

3.2. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako element bankowości elektronicznej | str. 94

3.3. Elektroniczne instrumenty płatnicze na tle Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) | str. 100

Rozdział II
Instytucjonalne bezpieczeństwo rynku finansowego w aspekcie elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 105


1. Charakterystyka oraz cechy stabilnego i bezpiecznego rynku finansowego | str. 105

1.1. Pojęcie rynku finansowego | str. 105

1.2. Integracja rynków finansowych na obszarze Unii Europejskiej | str. 110

1.3. Stabilność jako warunek bezpieczeństwa rynku finansowego | str. 115

1.4. Elektroniczne instrumenty płatnicze a stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego | str. 123

2. Podmioty operacji płatniczych z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jako uczestnicy rynku finansowego | str. 135

2.1. Pojęcie i ogólna charakterystyka wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 135

2.2. Podział podmiotowy wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 141

2.3. Agent rozliczeniowy i jego rola w transakcjach z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 152

2.4. Posiadacz i użytkownik elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 155

3. Kontrola i nadzór nad wydawcami elektronicznych instrumentów płatniczych jako warunek stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego | str. 159

3.1. Ogólna charakterystyka kontroli i nadzoru nad wydawcami elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 159

3.2. Nadzór ostrożnościowy nad wydawcami elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 166

3.3. Nadzór skonsolidowany nad wydawcami elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 183

3.4 Nadzór wewnętrzny u wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 189

Rozdział III
Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo indywidualnych uczestników rynku finansowego | str. 198


1. Ochrona posiadacza elektronicznego instrumentu płatniczego jako konsumenta | str. 198

1.1. Zarys ochrony praw konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej | str. 198

1.2. Tajemnica prawnie chroniona a informacje dotyczące umów o wydanie elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 209

1.3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów a egzekwowanie praw konsumenta | str. 217

2. Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o wydanie elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 222

2.1. Charakter prawny umowy o wydanie elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 222

2.2. Obowiązki stron umowy o wydanie elektronicznych instrumentów płatniczych oraz skutki ich naruszenia | str. 228

3. Karnoprawne naruszenie bezpieczeństwa posługiwania się elektronicznymi instrumentami płatniczymi | str. 237

3.1. Przestępstwa dokonywane z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych | str. 237

3.2. Elektroniczne instrumenty płatnicze a zjawisko prania pieniędzy | str. 245

3.3. Zabezpieczenia technologiczne jako pozaprawna forma zapobiegania przestępstwom | str. 255

Rozdział IV
Wnioski | str. 262

Bibliografia polskojęzyczna | str. 277

Bibliografia obcojęzyczna | str. 289

Dokumenty | str. 295

Wykaz polskich aktów prawnych | str. 299

Wykaz europejskich aktów prawnych | str. 303

Ukryj

Opis:

W książce dokonano szerokiej analizy prawnej elektronicznych instrumentów płatniczych, przedstawiono ich charakterystykę i występujące problemy definicyjne. Opracowanie ukazuje m.in. takie zagadnienia, jak:

  • licencjonowanie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wydawaniem elektronicznych instrumentów płatniczych,
  • nadzór nad wydawcami, w tym nadzór ostrożnościowy, skonsolidowany i wewnętrzny,
  • wpływ elektronicznych instrumentów płatniczych na stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego,
  • odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o wydanie elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym możliwość jej egzekwowania w drodze pozasądowego rozstrzygania sporów,
  • odpowiedzialność karna wynikająca z przestępstw dokonywanych z użyciem tych instrumentów.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników banków i para banków odpowiedzialnych za wdrażanie nowoczesnych instrumentów płatniczych, sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników naukowych oraz osób dokonujących płatności elektronicznymi instrumentami płatniczymi.

"Prezentowane opracowanie monograficzne zostało poświęcone relacjom między elektronicznymi instrumentami płatniczymi a bezpieczeństwem rynku finansowego. Jest to pierwsze tego typu dzieło. Wiele opracowań naukowych i popularnych poświęconych jest elektronicznym instrumentom płatniczym, ale żadne z nich nie ukazuje w sposób tak wnikliwy, jasny i uporządkowany odniesień owych instrumentów do kwestii bezpieczeństwa rynku finansowego".

Prof. dr hab. Andrzej Drwiłło (ze wstępu)


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4523-1 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 308
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-2270:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów