Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przewodnik po prawie administracyjnym

W publikacji zaprezentowane zostały najważniejsze aspekty prawa administracyjnego.

więcej

Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział pierwszy
Administracja | str. 17

1. Uwagi ogólne | str. 17
2. Poszukiwanie zamkniętej definicji administracji publicznej | str. 18
3. Opisywanie administracji publicznej przez jej cechy | str. 20
4. Formy działania administracji publicznej | str. 39

Rozdział drugi
Prawo administracyjne | str. 53

1. Poszukiwanie definicji prawa administracyjnego | str. 53
2. Cechy prawa administracyjnego | str. 55
3. Stosunek administracyjnoprawny | str. 71
4. Sytuacja administracyjnoprawna | str. 84
5. Normy prawa administracyjnego | str. 88
6. Sankcje w prawie administracyjnym | str. 93
7. System prawa administracyjnego | str. 96
8. Granice prawa administracyjnego | str. 96

Rozdział trzeci
Tworzenie prawa administracyjnego | str. 101

1. Zagadnienia ogólne | str. 101
2. Konstytucyjne kategorie powszechnie obowiązujących źródeł prawa administracyjnego | str. 112
3. Prawo wewnętrzne | str. 162
4. Tak zwane swoiste kategorie źródeł prawa administracyjnego | str. 168
5. Publikacja i promulgacja źródeł prawa | str. 183
6. Tak zwane niezorganizowane źródła prawa administracyjnego | str. 188

Rozdział czwarty
Zasady ogólne prawa administracyjnego | str. 210

1. Niektóre zasady wywodzące się z zasady demokratycznego państwa prawnego | str. 210
2. Niektóre zasady odnoszące się do organów administracji publicznej | str. 239
3. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego | str. 252

Rozdział piąty
Podmioty administracji publicznej | str. 259

1. Organy administracji publicznej | str. 259
2. Samorząd | str. 274
3. Zakład administracyjny | str. 283
4. Katalog innych podmiotów administracji publicznej | str. 293
5. Wykonywanie funkcji publicznych i realizacja zadań publicznych przez organizacje społeczne | str. 300
6. Prywatyzacja funkcji administracji publicznej i zadań publicznych | str. 304

Rozdział szósty
Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami | str. 309

1. Struktura administracji publicznej | str. 309
2. Związki między podmiotami administrującymi | str. 318

Rozdział siódmy
Administracja rządowa | str. 332

1. Centralne organy administrujące poza administracją rządową | str. 332
2. Centralna administracja rządowa | str. 342
3. Terenowa administracja rządowa | str. 377

Rozdział ósmy
Samorząd terytorialny | str. 396

1. Zagadnienia ogólne | str. 396
2. Referendum lokalne | str. 418
3. Konsultacje społeczne | str. 429
4. Samorząd w gminie | str. 434
5. Samorząd w powiecie | str. 452
6. Samorząd w województwie | str. 464
7. Związki i porozumienia komunalne | str. 475
8. Mienie komunalne i gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego | str. 488
9. Nadzór nad samorządem terytorialnym | str. 499
10. Samorządowe kolegia odwoławcze | str. 520

Rozdział dziewiąty
Podmioty relacji zewnętrznych | str. 530

1. Triada Bernatzika | str. 530
2. Współczesne możliwości uzupełniania triady Bernatzika | str. 565

Rozdział dziesiąty
Akt administracyjny | str. 573

1. Akt administracyjny | str. 573
2. Klasyfikacja aktów administracyjnych (decyzji) | str. 578
3. Mechanizm powstania aktu administracyjnego | str. 584
4. Luzy decyzyjne | str. 608
5. Inne elementy subiektywizmu w mechanizmie przygotowywania aktu | str. 624
6. Problem upływu czasu w przygotowaniu aktu administracyjnego (decyzji) | str. 634
7. Zawartość aktu administracyjnego (decyzji) | str. 639
8. Obowiązywanie aktu administracyjnego (decyzji) | str. 648
9. Wadliwość aktu administracyjnego (decyzji) | str. 659

Rozdział jedenasty
Inne formy stosowania prawa administracyjnego | str. 668

1. Akty i czynności egzekucyjne | str. 668
2. Tak zwane działania bezpośrednio zobowiązujące | str. 676
3. Dwustronne i wielostronne działania administracji | str. 683
4. Ugoda administracyjna | str. 688
5. Przyrzeczenie administracyjne | str. 690
6. Działania faktyczne administracji | str. 692
7. Bezczynność i milczenie administracji publicznej | str. 695

Rozdział dwunasty
Sądownictwo administracyjne | str. 704

1. Zagadnienia ogólne | str. 704
2. Ustrój sądów administracyjnych | str. 714
3. Przedmiot ochrony | str. 720
4. Podmioty | str. 726
5. Przedmiot i zakres kontroli sądu administracyjnego (przedmiot i zakres zaskarżenia) | str. 734
6. Skarga | str. 760
7. Przedmiot rozpoznania | str. 764
8. Przedmiot orzekania i jego zakres | str. 768
9. Dwuinstancyjność sądownictwa administracyjnego | str. 777
10. Skuteczność wyroków sądu administracyjnego | str. 782

Rozdział trzynasty
Pozostałe formy kontroli administracji publicznej | str. 788

1. System kontroli administracji | str. 788
2. Kontrola zewnętrzna | str. 808
3. Kontrola wewnętrzna | str. 867

Rozdział czternasty
Aksjologia prawa administracyjnego | str. 877

1. Aksjologia i aksjologia prawa | str. 877
2. Ogólna charakterystyka aksjologii prawa administracyjnego | str. 884
3. Przegląd podstawowych wartości w prawie administracyjnym | str. 896

Autorzy | str. 945

Ukryj

Opis:

„Przewodnik po prawie administracyjnym” jest kontynuacją formuły wcześniej wydanego podręcznika stanowiącego swojego rodzaju ilustrację dla zagadnień omawianych w publikacji „Prawo administracyjne” profesora Jana Zimmermanna i ma charakter praktycznej pomocy dydaktycznej.
Od czasu poprzedniego wydania podręcznika w wielu obszarach objętych regulacją administracyjnoprawną dokonały się istotne zmiany normatywne. Pojawiły się także nowe opracowania naukowe i kolejne stanowiska judykatury. Ukazało się również następne – zmienione i uzupełnione – wydanie podręcznika do prawa administracyjnego autorstwa profesora Jana Zimmermanna.
W książce zaprezentowane zostały najważniejsze aspekty prawa administracyjnego poprzez wskazanie:
– rzeczywistych przykładów zaczerpniętych z aktualnych przepisów prawnych,
– oryginalnych poglądów orzecznictwa,
– bibliografii dotyczącej prezentowanych kwestii.
Podręcznik zawiera ponadto omówienie przykładowych zagadnień problemowych mogących stanowić przedmiot dyskusji na ćwiczeniach, seminariach i konwersatoriach z prawa administracyjnego.
Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez zespoły autorów pod kierunkiem pracowników naukowych Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji, urzędników administracji publicznej oraz osób zainteresowanych prawem administracyjnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-485-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 948
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2245:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów