Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Anna Łukaszewicz-Obierska, Jarosław Ziobrowski, Olaf Jędruszek,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15.08.2013 r.
Kod: KAM-2243;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp, a właściwie historia zarzadzania ryzykiem podatkowym w Polsce | str. 15

Rozdział I. Zarzadzanie ryzykiem podatkowym | str. 19


1. Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej | str. 19

2. Zarzadzanie ryzykiem | str. 20

3. System compliance | str. 21

4. Ryzyko podatkowe | str. 23

5. Źródła ryzyka podatkowego | str. 24

6. Kto zarządza ryzykiem podatkowym w firmie | str. 25

7. Prowadzenie spraw podatkowych | str. 33

7.1. Doradca zarządu | str. 35

7.2. Księgowy | str. 36

7.3. Doradca (prawnik) wewnętrzny | str. 37

7.4. Doradca (prawnik) zewnętrzny | str. 39

8. Zakres obowiązków w sferze podatków | str. 40

Podsumowanie | str. 41

Rozdział II. Procedura zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 42

1. Wprowadzenie procedury | str. 42

2. Podjęcie decyzji | str. 43

3. Obszary ryzyka | str. 44

4. Zmiana struktury organizacyjnej | str. 46

5. Procedury stosowane w firmie | str. 47

6. Zarzadzanie wiedza podatkowa | str. 49

6.1. Monitoring zmian prawa podatkowego | str. 49

6.2. Szkolenia pracowników | str. 50

6.3. Zasięganie porad podatkowo-prawnych | str. 51

7. Weryfikacja systemu zarzadzania ryzykiem | str. 51

8. Biznesowe korzyści wprowadzenia systemu zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 53

9. Analiza ryzyka podatkowego - decyzja | str. 53

Podsumowanie | str. 55

Załącznik nr 1. Lista dokumentów, które powinny być weryfikowane oraz analizowane przy typowaniu obszarów ryzyka podatkowego | str. 56

Załącznik nr 2. Instrukcja kontroli wewnętrznej spółki ABC sp. z o.o. | str. 59

Załącznik nr 3. Instrukcja obiegu korespondencji w spółce ABC sp. z o.o. | str. 62

Załącznik nr 4. Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w spółce ABC sp. z o.o. | str. 65

Załącznik nr 5. Regulamin zaciągania zobowiązań | str. 69

Załącznik nr 6. Roczny formularz Q/A | str. 73

Załącznik nr 7. Przykładowy podział obowiązków związanych ze sprawami podatkowymi w spółce | str. 77

Rozdział III. Znajomość prawa podatkowego jako podstawowe narzędzie w zarzadzaniu ryzykiem podatkowym | str. 78

1. Przepisy prawa podatkowego | str. 78

2. Źródła prawa podatkowego | str. 78

3. Hierarchia aktów prawnych w RP | str. 80

3.1. Konstytucja | str. 80

3.2. Prawo międzynarodowe | str. 81

3.3. Umowy międzynarodowe | str. 82

3.4. Prawo Unii Europejskiej | str. 83

3.5. Ustawy podatkowe | str. 88

3.6. Rozporządzenia | str. 89

3.7. Akty prawa miejscowego | str. 90

3.8. Orzecznictwo | str. 92

3.9. Wykładnia prawa | str. 94

3.10. Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie | str. 95

4. Działalność lobbingowa jako element zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 96

Podsumowanie | str. 98

Rozdział IV. Indywidualna interpretacja podatkowa jako narzędzie zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 100

1. Indywidualna interpretacja podatkowa | str. 100

2. Wniosek | str. 102

3. Wydana interpretacja | str. 108

4. Ochrona podatnika wynikająca z interpretacji | str. 111

5. Zaskarżenie negatywnej interpretacji | str. 112

6. Interpretacja ogólna Ministra Finansów | str. 115

7. Przykłady istotnych interpretacji vs orzeczenia sadów administracyjnych | str. 117

7.1. Pakiety medyczne | str. 117

7.2. Premie pienienie | str. 120

Podsumowanie | str. 123

Załącznik nr 1. Interpretacja indywidualna - uproszczony schemat | str. 124

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełnienia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji | str. 125

Załącznik nr 3. Wzór wniosku | str. 128

Rozdział V. Zarzadzanie ryzykiem podatkowym w trakcie rozstrzygania sprawy podatkowej | str. 134

Wstep | str. 134

1. Rozstrzygniecie sprawy podatkowej | str. 134

2. Wykonalnosc decyzji podatkowych | str. 136

3. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej | str. 140

4. Terminy podatkowe | str. 140

5. Przywrócenie terminu | str. 141

6. Dowody | str. 143

7. Dowody na poszczególnych etapach | str. 146

8. Wyłączenie stronniczego urzędnika | str. 149

9. Ponaglenie | str. 151

10. Skarga na bezczynność | str. 152

Podsumowanie | str. 154

Załącznik nr 1. Tabela dotycząca poszczególnych etapów rozstrzygnięcia sprawy podatkowej wraz z krótkim opisem | str. 155

Załącznik nr 2. Wyciąg ze sprawozdań kontroli podatkowych | str. 163

Załącznik nr 3. Zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2013 (wyciag) | str. 166

Rozdział VI. Przedawnienie zobowiązania podatkowego w procesie zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 171

1. Przedawnienie zobowiązań podatkowych | str. 171

2. Okres przedawnienia | str. 172

3. Zawieszenie okresu przedawnienia | str. 173

4. Przerwanie biegu przedawnienia | str. 177

Podsumowanie | str. 178

Rozdział VII. Prowadzenie ksiąg a zarzadzanie podatkami | str. 179

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych | str. 179

2. Systemy finansowo-księgowe | str. 180

3. Terminarz prac | str. 181

4. Podwójna weryfikacja | str. 182

Podsumowanie | str. 183

Załącznik nr 1. Przykład ankiety - sprawozdanie finansowe za rok podatkowy 2012 | str. 184

Rozdział VIII. Optymalizacja podatkowa w procesie zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 189

1. Definicja optymalizacji podatkowej | str. 189

2. Przykłady optymalizacji podatkowej | str. 190

2.1. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 191

2.2. Struktura cypryjsko-słowacka | str. 195

2.2.1. Cypryjska spółka kapitałowa - słowacka spółka osobowa - polscy wspólnicy | str. 196

3. Koniec optymalizacji podatkowej | str. 199

3.1. Klauzula antyabuzywna (klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania) | str. 199

3.2. Controlled Foreign Corporation - CFC | str. 204

3.2.1. Poziom kontroli | str. 206

3.2.2. Przychody pasywne (finansowe) | str. 207

3.2.3. Niski poziom opodatkowania | str. 207

Podsumowanie | str. 208

Rozdział IX. Dokumentacja cen transferowych jako niezbędny element zarzadzania ryzykiem podatkowym | str. 209

1. Ceny transferowe | str. 209

2. Podmiot powiązany | str. 211

3. Wartość transakcji | str. 212

4. Metody ustalania/weryfikowania cen transferowych | str. 213

4.1. Porównywalna cena niekontrolowana | str. 214

4.2. Cena odprzedaży | str. 215

4.3. Rozsądna marżą ("koszt plus") | str. 216

4.4. Metoda zysku transakcyjnego | str. 217

5. Samodzielne przygotowanie dokumentacji cen transferowych | str. 218

6. Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych | str. 221

7. Ważne wyroki i interpretacje | str. 222

8. Skrócona instrukcja "jak przygotować dokumentacje cen transferowych" | str. 226

9. Usługi o niskiej wartości dodanej | str. 226

Podsumowanie | str. 227

Przepisy, które warto znać | str. 228

Załącznik nr 1. Wzór dokumentacji cen transferowych | str. 231

Rozdział X. Obszary wrażliwe w zarzadzaniu ryzykiem podatkowym | str. 236

1. Prawo do odliczenia VAT | str. 236

1.1. Prawo do odliczenia VAT (neutralność VAT) | str. 236

1.2. Brak prawa do odliczenia VAT | str. 237

1.3. Dobra wiara gwarantem prawa do odliczenia VAT | str. 238

1.3.1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Mahagében | str. 241

1.4. Zestawienie wyroków | str. 243

1.5. VAT od zaniechanych inwestycji | str. 247

1.6. Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe w VAT | str. 249

Podsumowanie | str. 249

2. Zakład podmiotu zagranicznego (permanent establishment) w Polsce | str. 250

2.1. Przedstawiciel handlowy a permanent establishment | str. 250

2.2. Ryzyka podatkowe związane z przypisaniem spółce zagranicznej PE | str. 252

2.2.1. Stała placówka | str. 253

2.2.2. Zależny agent | str. 253

2.2.3. Określenie dochodu | str. 255

2.2.4. Stale miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie u.p.t.u. | str. 256

Podsumowanie | str. 260

3. Usługi doradcze | str. 261

3.1. Koszty związane z nabyciem usług doradczych | str. 261

3.2. Właściwe dokumentowanie nabywanych usług doradczych | str. 264

3.2.1. Umowa jako istotny dowód | str. 264

3.2.2. Faktura VAT | str. 266

3.2.3. Protokół odbioru lub pisemne oświadczenie kontrahenta | str. 267

3.2.4. Korespondencja jako dowód wykonania usługi | str. 268

3.2.5. In dubio pro tributario | str. 269

3.2.6. Interesujące wyroki oraz interpretacje | str. 270

Podsumowanie | str. 272

4. Zbycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa i składników majątkowych | str. 273

4.1. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 273

4.2. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 274

4.2.1. Wyodrębnienie organizacyjne | str. 276

4.2.2. Kryterium funkcjonalne | str. 279

4.2.3. Wyodrębnienie finansowe | str. 281

4.3. Opodatkowanie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub poszczególnych składników majątkowych | str. 283

4.3.1. Podatki transakcyjne (VAT, PCC) | str. 284

4.3.2. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla sprzedającego | str. 285

4.3.3. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla kupującego (nabywcy) | str. 286

4.3.4. Korekta podatku naliczonego w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 287

4.4. Skutki podatkowe sprzedaży składników majątkowych (asset deal) | str. 289

4.4.1. Podatki transakcyjne (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych) | str. 289

4.4.2. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla sprzedającego | str. 290

4.4.3. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla kupującego (nabywcy) | str. 291

4.5. Odpowiedzialność nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa za zobowiązanie podatkowe związane z nabyciem | str. 291

Podsumowanie | str. 292

Rozdział XI. Odpowiedzialność finansowa oraz karna osób zajmujących sie podatkami | str. 293

1. Osobista odpowiedzialność | str. 293

2. Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości | str. 293

3. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe | str. 296

3.1. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym | str. 297

3.2. Kary | str. 300

3.3. Wysokość kary i grzywny w roku 2013 | str. 301

3.3.1. Grzywna za wykroczenie skarbowe | str. 301

3.3.2. Grzywna za przestępstwo skarbowe | str. 301

3.4. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 302

3.5. Zaniechanie ukarania sprawcy (czynny żal) | str. 303

4. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego | str. 305

5. Odpowiedzialność zarządu za zapłatę podatku | str. 305

5.1. Brak przesłanek do zgłoszenia wniosku o upadłość lub wszczęcie postepowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości | str. 307

5.2. Brak winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęciu postepowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości | str. 309

5.3. Wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości | str. 310

5.4. Przedawnienie | str. 311

5.5. Wyroki sadów administracyjnych | str. 311

6. Decyzja i zakres odpowiedzialności | str. 317

Podsumowanie | str. 317

Wyciąg z przepisów kodeksu karnego skarbowego | str. 319

Zakończenie | str. 331

Bibliografia | str. 333

Autorzy | str. 335
Ukryj

Opis:

Książka jest doskonałym przewodnikiem po problematyce dotyczącej zarządzania ryzykiem podatkowym. Opracowanie w sposób przystępny i kompleksowy pozwala zrozumieć kwestie podatkowe związane z prowadzoną działalnością oraz stanowi istotną pomoc w świadomym zarządzaniu ryzykiem podatkowym i prawidłowym prowadzeniu spraw podatkowych w firmie.

W publikacji przedstawiono m.in.:

  • instrukcję jak krok po kroku wprowadzić w firmie procedurę zarządzania ryzykiem podatkowym, główne obszary występowania ryzyka oraz narzędzia stosowane w zarządzaniu podatkami;
  • wzory dokumentów, procedur, regulaminów związanych z zarządzaniem sprawami podatkowymi w firmie;
  • przykłady transakcji i konkretnych problemów podatników;
  • kwestie podatkowe, takie jak: ceny transferowe, wiążące interpretacje podatkowe, lobbing przepisów podatkowych, ciężar dowodu w postępowaniach podatkowych.
Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla członków zarządów spółek kapitałowych, kadry menedżerskiej, wspólników spółek osobowych, osób prowadzących - a szczególnie rozpoczynających - własną działalność gospodarczą, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, prawników wewnętrznych oraz doradców podatkowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4475-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 336
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: KAM-2243;pakiet Miejsce wydania: Warszawa