Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Służba więzienna. Komentarz

Książka przeznaczona jest dla osób związanych ze Służbą Więzienną oraz pracowników i funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych. Może być pomocna w pracy sądów, prokuratur oraz innych instytucji...

więcej

Autorzy: Marcin Mazuryk (red. nauk.), Michał Zoń (red. nauk.), Renata Borek-Buchajczuk, Mateusz Kaczocha, Filip Radoniewicz, Jacek Wierzbicki,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.10.2013 r.
Kod: KAM-1904;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 15

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej | str. 25


Rozdział 1
Zadania Służby Więziennej | str. 25

Rozdział 2
Organizacja Służby Więziennej | str. 35

Rozdział 3
Zakres uprawnień Służby Więziennej | str. 53

Rozdział 4
Przetwarzanie informacji i danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań przez Służbę Więzienną | str. 73

Rozdział 5
Funkcjonariusze i pracownicy | str. 95

Rozdział 6
Stosunek służbowy funkcjonariuszy | str. 111

Rozdział 7
Stanowiska, stopnie Służby Więziennej i uposażenie funkcjonariuszy | str. 137

Rozdział 8
Wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej | str. 171

Rozdział 9
Zmiana warunków pełnienia służby funkcjonariuszy | str. 178

Rozdział 10
Opiniowanie funkcjonariuszy | str. 202

Rozdział 11
Zawieszenie funkcjonariusza w czynnościach służbowych | str. 221

Rozdział 12
Ustanie stosunku służbowego funkcjonariuszy | str. 250

Rozdział 13
Zdrowie i bezpieczeństwo funkcjonariuszy w służbie | str. 276

Rozdział 14
Czas służby funkcjonariuszy | str. 328

Rozdział 15
Urlopy i zwolnienia od zajęć służbowych funkcjonariuszy | str. 343

Rozdział 16
Umundurowanie i wyposażenie polowe funkcjonariuszy | str. 380

Rozdział 17
Obowiązki i prawa funkcjonariuszy | str. 391

Rozdział 18
Mieszkania funkcjonariuszy | str. 414

Rozdział 19
Świadczenia funkcjonariuszy | str. 452

Rozdział 20
Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy ze stosunku służbowego | str. 484

Rozdział 21
Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy | str. 505

Rozdział 22
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 632

Bibliografia | str. 647

Akty normatywne | str. 657

Orzecznictwo | str. 669

Inne źródła | str. 675


Ukryj

Opis:

Publikacja jest pierwszym na rynku wydawniczym praktycznym komentarzem do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, regulującej zasady organizacji, funkcjonowania oraz zakresu uprawnień Służby Więziennej, a także zagadnienia dotyczące m.in.:

  • nawiązania stosunku służbowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej,
  • nadawania stanowisk i stopni funkcjonariuszom oraz ich uposażenia, praw i obowiązków,
  • zdrowia i bezpieczeństwa funkcjonariuszy, ich czasu służby, urlopów i zwolnień oraz umundurowania i wyposażenia,
  • opiniowania pracy funkcjonariuszy, zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych oraz ustania stosunku służbowego.
Autorzy zaprezentowali ponadto publikowane i niepublikowane zarządzenia, decyzje i instrukcje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w których zawarto szereg rozwiązań szczegółowych uzupełniających ogólne zasady zawarte w przepisach prawa.

Opracowanie wzbogacone zostało o najnowsze orzecznictwo sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, poglądy doktryny i odwołania do powszechnie obowiązujących aktów prawa krajowego i międzynarodowego.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób związanych ze Służba Więzienna oraz pracowników i funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych. Może być pomocna w pracy sądów, prokuratur oraz innych instytucji uczestniczących w procesie wykonywania kar. Publikacja dedykowana jest także środowiskom naukowym, w szczególności dydaktykom i studentom poznającym ustrój i zasady funkcjonowania więziennictwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4438-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 676
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1904;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów