Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Joanna Różyńska, Weronika Chańska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-1732;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,76 zł.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

I. Natura bioetyki


Joanna Różyńska, Paweł Łuków
Narodziny i natura bioetyki | str. 15

Barbara Chyrowicz
Metody bioetyki | str. 32

Jan Hartman
Bioetyka a teorie etyczne | str. 47

Maria Boratyńska, Przemysław Konieczniak
Bioetyka a prawo | str. 57

II. Relacj a lekarz - pacjent

Paweł Łuków
Zgoda na świadczenie zdrowotne i autonomia pacjenta | str. 73

Paweł Łuków
Granice autonomii pacjenta | str. 85

Weronika Chańska
Pacjenci niezdolni do wyrażenia zgody | str. 96

Kazimierz Szewczyk
Prawdomówność w medycynie | str. 108

Jacek Hołówka, Joanna Różyńska
Tajemnica lekarska | str. 121

Piotr Zaborowski
Etyczny wymiar komunikacji z pacjentem | str. 135

III. Zdrowie i choroba

Barbara Fijałkowska
Teorie zdrowia i choroby | str. 153

Andrzej Kapusta
Spór o pojęcie choroby psychicznej | str. 165

Barbara Fijałkowska
Oblicza niepełnosprawności | str. 177

Janina Suchorzewska
Ból i cierpienie | str. 191

IV. Ciało i jego części

Witold Orski
Granice ingerencji w ludzkie ciało | str. 207

Maria Nowacka
Etyka transplantacji | str. 220

Tomasz Zimny
Komercjalizacja ludzkiego ciała | str. 233

V. Etyka końca życia

Weronika Chańska
Rezygnacja z leczenia podtrzymującego życie | str. 251

Weronika Chańska, Zbigniew Żylicz
Etyczne aspekty opieki paliatywnej | str. 266

Anna Alichniewicz
Eutanazja i lekarska pomoc w samobójstwie | str. 282

Bogusław Wójcik
Definicje i kryteria śmierci | str. 295

VI. Etyka początku życia

Alicja Przyłuska-Fiszer
Etyka i przerywanie ciąży | str. 311

Joanna Różyńska
Etyka i wspomagana prokreacja | str. 327

Joanna Różyńska
Etyka i diagnostyka przedurodzeniowa | str. 345

Magdalena Rutkowska, Sławomir Szczepaniak
Wybrane problemy etyczne w perinatologii | str. 362

VII. Genetyka i nowe tech nologie

Marta Soniewicka
Etyka i genetyka kliniczna | str. 377

Barbara Chyrowicz
Etyka i terapia genowa | str. 390

Jan Piasecki
Etyka i klonowanie człowieka | str. 407

VIII. Etyka badań naukowych w bi omedycynie

Paulina Wasilewska-Roszkiewicz
Etyka badacza | str. 423

Marek Czarkowski
Zasady prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi | str. 438

Tomasz Pietrzykowski
Etyka prowadzenia doświadczeń na zwierzętach | str. 453

IX. Medycyna i spr awi edliwość

Marcin Waligóra
Etyka mikroalokacji świadczeń zdrowotnych | str. 469

Jacek Hołówka
Sprawiedliwość globalna a zdrowie | str. 480

X. Etyka innych zawodów medycznych

Beata Dobrowolska
Etyka w pielęgniarstwie | str. 499

Alicja Przyłuska-Fiszer
Etyka rehabilitacji | str. 513

Zbigniew Szawarski
Etyka i przemysł farmaceutyczny | str. 524

XI. Bioetyka w praktyce

Kazimierz Szewczyk
Komisje etyczne i konsultanci etyczni | str. 545

Jan Piasecki
Edukacja bioetyczna | str. 558

Jan Hartman, Jan Piasecki
Bioetyka w dyskursie publicznym | str. 570

Autorzy | str. 581Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi nowoczesny, kompleksowy przewodnik po bioetyce - nowej dziedzinie refleksji teoretycznej i praktyki społecznej zajmującej się etycznymi aspektami nauk biomedycznych w kontekście ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, ekonomicznych i prawnych. W przygotowaniu opracowania udział wzięło trzydziestu wybitnych polskich filozofów, etyków, prawników i lekarzy, którzy od lat zajmują się problematyką bioetyczną i mają istotny wpływ na kształt krajowej debaty bioetycznej.

W książce zaprezentowano najważniejsze problemy etyczne, jakie pojawiają się we współczesnej praktyce klinicznej i badawczej oraz w procesie tworzenia i realizacji polityki zdrowotnej. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają ich genezę i złożoną, wielowymiarową naturę. Dostarczają wiedzy na temat podstawowych pojęć, wartości, zasad i argumentów, jakie pojawiają się w dyskusjach bioetycznych. Ukazują różnorodność poglądów i stylów uprawiania bioetyki.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedstawicieli zawodów medycznych, w szczególności lekarzy, pielęgniarek i położonych oraz fizjoterapeutów. Może być wykorzystywane przez studentów uczelni medycznych w ramach zajęć z zakresu etyki medycznej i bioetyki oraz specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, menedżerów ochrony zdrowia, socjologów i antropologów medycyny, prawników oraz innych profesjonalistów zainteresowanych problematyką bioetyczną. Po książkę powinien sięgnąć każdy, kto chce lepiej zrozumieć dylematy etyczne, jakie rodzi współczesna medycyna.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4402-9 , 584
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: KAM-1732;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów