Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Zbigniew Góral,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2293:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Słowo wstępne
str. 9

Część I
O Profesorze Wacławie Szubercie
str. 13


Hanna Mrozowska
Wystąpienie podczas Seminarium Szubertowskiego w dniu 1 grudnia 2012 r., w Łodzi
str. 15

Michał Seweryński
Wacława Szuberta koncepcja prawa pracy
str. 20

Część II
Układy zbiorowe pracy. Zagadnienia ogólne
str. 37


Jerzy Wratny
Układy zbiorowe pracy w spuściźnie naukowej Profesora Wacława Szuberta
str. 39

Ludwik Florek
Znaczenie układów zbiorowych pracy
str. 49

Grzegorz Goździewicz
Układy zbiorowe pracy jako źródło prawa pracy
str. 69

Michał Seweryński
Uwagi o przyszłości układów zbiorowych pracy
str. 85

Część III
Rokowania układowe. Zawieranie układów zbiorowych pracy
str. 93


Andrzej M. Świątkowski
Obowiązek władz państwowych promowania rokowań w sprawie układów zbiorowych pracy
str. 95

Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska
Międzynarodowe układy ramowe jako przykład dobrowolnie podejmowanych negocjacji między pracą a kapitałem
str. 131

Paweł Nowik
Etos partnerów społecznych w praktyce zawierania układów zbiorowych pracy
str. 150

Łukasz Pisarczyk
Układ zbiorowy w czasach kryzysu
str. 167

Barbara Muszyńska
Układy zbiorowe pracy w razie upadłości pracodawcy - wybrane zagadnienia
str. 205

Część IV
Strony i zakres podmiotowy układów zbiorowych pracy
str. 229


Izabela Florczak
Możliwość objęcia postanowieniami układu zbiorowego pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
str. 231

Magdalena Paluszkiewicz
Układ zbiorowy pracy w zatrudnieniu tymczasowym
str. 247

Katarzyna Serafin
Status zakładowej organizacji związkowej a układ zbiorowy pracy
str. 268

Część V
Treść układów zbiorowych pracy
str. 279


Dorota Dzienisiuk
Postanowienia układów zbiorowych pracy związane z ubezpieczeniami społecznymi
str. 281

Krzysztof Walczak
Problematyka wynagradzania pracowników w układach zbiorowych pracy. Teoria i praktyka początku drugiej dekady XXI w. w świetle poglądów Wacława Szuberta
str. 304

Część VI
Obowiązywanie układów zbiorowych pracy. Rozwiązanie układu zbiorowego pracy
str. 325


Małgorzata Włodarczyk-Kępka
Problem obowiązywania układów zbiorowych pracy w obliczu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
str. 327

Janusz Żołyński
Spór zbiorowy a obowiązywanie układu zbiorowego pracy. Zasada zachowania pokoju społecznego
str. 337

Iwona Sierocka
Rozwiązanie układu zbiorowego pracy
str. 362

Część VII
Układy zbiorowe pracy w sferze publicznej
str. 377


Helena Szewczyk
Układy zbiorowe pracy w służbie publicznej
str. 379

Anna Reda-Ciszewska
Strony i zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy w sferze publicznej - wybrane problemy
str. 400

Ukryj

Opis:

Publikacja powstała w celu uczczenia pamięci Profesora Wacława Szuberta, który w ubiegłym roku obchodziłby setną rocznicę urodzin. Ogromny dorobek tego wielkiego Uczonego odegrał niepodważalną rolę w rozwoju nauki prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej, w znacznej mierze zachowując - pomimo upływu lat - swoją aktualność i siłę oddziaływania na współczesne badania naukowe.

Rocznica urodzin stała się okazją do wspomnień o Profesorze oraz Jego dokonaniach naukowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują te, które dotyczą układów zbiorowych pracy. O układach zbiorowych pracy traktuje większość opracowań zamieszczonych w publikacji. Autorzy tych artykułów nawiązują do poglądów Profesora Szuberta, ich przedmiotem zainteresowania jest jednak przede wszystkim obowiązujący stan prawny i praktyka układowa. W rezultacie ukazują znaczenie układów zbiorowych pracy dla współczesnego prawa pracy oraz prezentują pogłębioną refleksję o ich perspektywach. Omawiają również takie kwestie, jak: rokowania układowe (także w świetle standardów międzynarodowych), znaczenie układów w zatrudnieniu nietypowym, podmiotowy i przedmiotowy ich zakres, wpływ zjawisk kryzysowych na zawieranie układów zbiorowych pracy, relacje praktyki układowej do zasady pokoju społecznego.

Adresaci:
Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników - zarówno przedstawicieli środowisk naukowych, jak i praktyków, dla których rokowania układowe i stosowanie układów zbiorowych pracy rodzą realne problemy związane z prowadzoną działalnością.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4514-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 420
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2293:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów