Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (red. nauk.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2013 r
Kod: KAM-2311:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 189,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 170,10 zł. ( Oszczędzasz: 18,90 zł. )

Spis treści: 

Słowo Wstępne | str. 7

Wykaz publikacji profesora Jana Błeszyńskiego | str. 11


Umowne i ustawowe prawo odstąpienia - zagadnienia wybrane
Zbigniew Banaszczyk | str. 25

O potrzebie zmian prawa autorskiego
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz | str. 42

Prawa czy dobra osobiste twórcy?
Piotr Białecki | str. 68

Bank jako instytucja zaufania publicznego w wymiarze cywilnoprawnym
Aleksander Chłopecki | str. 86

Negotiorum gestio w zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi lub pokrewnymi
Monika Czajkowska-Dąbrowska | str. 99

Kilka uwag o mediacji w sprawach cywilnych
Tadeusz Ereciński | str. 122

Wyłączenie przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu
Edward Gniewek | str. 132

Swoboda wykorzystywania wizerunków osób powszechnie znanych na okładkach prasowych i w reklamie produktów prasowych (w świetle polskiego i niemieckiego prawa)
Teresa Grzeszak | str. 147

Programy odkupu akcji własnych w spółkach publicznych
Krzysztof Haładyj | str. 178

Refleksje na temat wprowadzenia art. 446 § 4 k.c.
Beata Janiszewska | str. 194

W sprawie relacji między układami indemnizacyjnymi zawartymi przez rząd PRL z rządami państw obcych oraz dekretem o gruntach warszawskich
Maciej Kaliński | str. 213

Nowe propozycje Komisji Europejskiej i Parlamentu w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do dzieł muzycznych udostępnianych online
Marian Kępiński | str. 226

O pastiszu operowym na marginesach prawa autorskiego
Ewa Łętowska | str. 234

"Standard Padawana". Opłaty od sprzętu zwielokrotniającego oraz czystych nośników po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 października 2010 r. i z dnia 16 czerwca 2011 r.
Wojciech Machała | str. 252

Kapitalizm tak! Wypaczenia nie! - czyli o rzekomo niewątpliwej ratio legis wygasania autorskich praw majątkowych
Jacek Mazurkiewicz | str. 277

Konkurencyjność roszczeń z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy - Prawo własności przemysłowej
Ewa Nowińska | str. 308

Odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
Tomasz Pałdyna | str. 321

O zmiennych losach i perspektywach na przyszłość odesłania w prawie prywatnym międzynarodowym
Maksymilian Pazdan | str. 340

Kilka uwag w kwestii związania walnego zgromadzenia spółdzielni jego uchwałą
Krzysztof Pietrzykowski | str. 352

Problemy udostępniania utworów przez instytucje muzealne w świetle prawa autorskiego. Zagadnienia wybrane
Maria Poźniak-Niedzielska | str. 362

O potrzebie europejskiego kodeksu zobowiązań
Jerzy Rajski | str. 378

Uczciwość (lojalność) kontraktowa - kilka refleksji
Michał Romanowski | str. 387

Właściwość przemienna w sprawach o roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych
Rafał M. Sarbiński | str. 431

Dopuszczalność pośmiertnej ochrony prawa do wizerunku
Joanna Sieńczyło-Chlabicz | str. 449

Funkcjonalność techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym i prawie polskim
Ryszard Skubisz | str. 477

Znak towarowy a prawo autorskie
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska | str. 499

Systemy ochrony autorskiej i patentowej (podobieństwa i różnice)
Andrzej Szewc | str. 518

Blaski i cienie idei one stop shop w odniesieniu do zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Uwagi na gruncie projektu dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi
Elżbieta Traple | str. 535

Prawna ochrona własności intelektualnej w związku z UEFA EURO 2012 ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska ambush marketing
Andrzej Wach | str. 560

Intérét, interesse ad impugnare, Beschwer, aggrievance
Piotr Rylski, Karol Weitz | str. 584

Pojęcie komunikowania publicznego utworu w prawie autorskim
Krzysztof Wojciechowski | str. 616

Patent na oprogramowanie - uzasadniona ochrona interesów twórcy czy nadużycie prawa?
Agnieszka Woźniak | str. 643

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zachowaniem organów władzy publicznej na gruncie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks cywilny
Cezary Woźniak | str. 650

Skarga indywidualna do międzynarodowego organu konwencyjnego na naruszenie praw człowieka
Adam Zieliński | str. 662

Wykaz skrótów | str. 677

Autorzy | str. 683

KOPIPOL | str. 687Ukryj

Opis:

W roku 2012 minęło 50 lat od momentu, w którym Profesor Jan Błeszyński rozpoczął pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1957?1962 studiował. Wtedy również skierował swoje zainteresowania badawcze ku prawu autorskiemu, które, jak wszyscy wiemy, pozostaje do dzisiaj w centrum zainteresowań naukowych Jubilata. W 1971 r. Profesor Jan Błeszyński obronił, przygotowaną pod kierunkiem prof. Witolda Czachórskiego, rozprawę doktorską zatytułowaną "Tłumaczenie i jego twórca w świetle prawa autorskiego". Osiem lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy "Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie". Mimo upływu lat i zmian, jakie zaszły w polskim prawie autorskim, niewątpliwie obie monografie na trwałe weszły do kanonu polskiej literatury prawniczej. Ukoronowaniem pracy naukowej było uzyskanie przez Jubilata w roku 1989 tytułu naukowego profesora.
Profesor Jan Błeszyński jest autorem ponad 100 publikacji o charakterze naukowym, w tym artykułów i glos, wypromował 16 doktorów, pod jego kierunkiem powstało kilkanaście rozpraw habilitacyjnych. Profesor uczestniczył w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych jako recenzent, jak również przygotowywał recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Należy podkreślić, że mimo iż Profesor Jan Błeszyński rozpoznawany jest przede wszystkim jako wybitny autorytet w dziedzinie prawa autorskiego, to chociażby powstałe pod jego kierunkiem prace doktorskie potwierdzają, jak szerokie są zainteresowania prawnicze Pana Profesora. (...)


Fragment publikacji, str. 7
Słowo Wstępne


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4485-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 692
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2311:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów